Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nabídka zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva

Olomouc - pistole samonabíjecí, zn. ČZ, vz. 75, r. 9 mm Luger, v.č. R4730 se zásobníkem 

 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Oddělení správního řízení

Č.j. KRPM-167118-27/ČJ-2014-1405IZ                                                                                                          Olomouc 5. prosince 2017
                                                                                                                                                                         Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o nabídnutí zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva k prodeji

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Olomouc, věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabídnutí zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva k dalšímu prodeji:

 • pistole samonabíjecí, zn. ČZ, vz. 75, r. 9 mm Luger, v.č. R4730 se zásobníkem,

  když příslušné rozhodnutí správního orgánu č.j. KRPM-167118-25/ČJ-2014-1405IZ ze dne 26. října 2017 o nabídnutí zbraně k prodeji prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva, nabylo právní moci dne 28. 11. 2017.

  Nabídky k realizaci prodeje zbraně je třeba zasílat k shora uvedenému číslu jednacímu písemnou formou, v listinné podobě na adresu Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení Olomouc, ul. Sokolská 481/52 nebo elektronicky na adresu epodatelna.policie@pcr.cz.

  Nabídky učiněné písemnou formou budou řazeny v pořadí, ve kterém byly doručeny a podle tohoto pořadí budou jednotliví zájemci následně vyzváni k převzetí zbraně.

  Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu v Olomouci, tř. Kosmonautů 189/10 a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

  http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx                                                                                                                                                           por. Ing. Zdeněk Svoboda v. r.
                                                                                                                                                                         komisař
                                                                                                                                                               oprávněná úřední osoba

  Vyvěšeno dne: 5. 12. 2017

vytisknout  e-mailem