Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka práce u NCOZ pro policistky a policisty

Národní centrála proti organizovanému zločinu 

Nabídka práce u NCOZ pro policistky a policisty

Národní centrála proti organizovanému zločinu


Vážení kolegové,


Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) je útvarem s celostátní působností, který se zabývá šetřením, prověřováním a vyšetřováním nejzávažnějších forem kriminality v oblasti hospodářské trestné činnosti a korupce, organizovaného zločinu, daňové trestné činnosti, terorismu a extremismu či kybernetické kriminality. Z hlediska tohoto svého postavení je zřejmé, že k tomu, aby efektivně dosahovala vytčených cílů a plnila úkoly, které jsou na ni kladeny v rámci bezpečnostní politiky státu, potřebuje profesně a morálně kvalitní pracovníky, kteří jsou schopni a ochotni odvádět maximum z toho, co policejní práce obnáší.

Příslušnost k NCOZ je vysoce prestižní záležitostí a pro drtivou většinu policistů představuje i naprostý vrchol profesní kariéry. Zmiňovaným požadavkům odpovídá i materiální zázemí a podpora, které jsou v rámci Policie ČR tomuto útvaru s celostátní působností poskytovány.  

V současné době hledáme kolegyně a kolegy na naše čtyři sekce – sekci „závažné hospodářské trestné činnosti a korupce“, sekci „kybernetické kriminality, sekci „finanční kriminality“ a sekci „organizovaného zločinu“.

Sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce je ve struktuře útvaru jednou ze stěžejních organizačních součástí v oblasti trestního řízení. Tvoří ji odbor závažné hospodářské trestné činnosti, odbor korupce a operativní odbor. Při šetření, prověřování a vyšetřování trestné činnosti nejzávažnějšího „hospodářského“ a „korupčního“ charakteru je kladen důraz na týmovou práci s nezbytnou funkční specializací na operativně pátrací činnost, vyšetřování, analytiku či odhalování a zajišťování výnosů z takové trestné činnosti. Pracoviště této sekce se nacházejí v samotném centru Prahy, konkrétně na Praze 1.  

Sekci kybernetické kriminality tvoří odbor kybernetické kriminality a odbor vyšetřování kybernetické kriminality. Oba odbory sídlí v Praze 5 – Zbraslavi. V gesci odboru kybernetické kriminality je metodická činnost (s přesahem k problematice zneužívání dětí, rozsáhlých podvodů na internetu a krádeží identit), zajištění komunikace se zahraničními partnery, Europolem (zejména EC3) a Interpolem. Odbor vyšetřování kybernetické kriminality se zabývá šetřením, prověřováním a vyšetřováním trestných činů páchaných formou kybernetických útoků, které mají povahu kybernetického bezpečnostního incidentu, a kybernetických útoků oznámených Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Vyznačují se zvláště sofistikovaným způsobem provedení nebo zvlášť závažným následkem. Pracovní příležitost v sekci kybernetické kriminality se nabízí zejména těm uchazečům, kteří mají zkušenosti z prověřování a vyšetřování trestné činnosti v oblasti kybernetické kriminality, IT specialistům, kteří jsou schopni komplexně vyhodnocovat datové toky v IT infrastruktuře, IT specialistům se znalostí forenzních SW, topologie síťové infrastruktury apod. Uplatnění v této sekci naleznou také programátoři schopní tvorby softwaru dle našich požadavků, specialisté na kryptoanalytiku a zkušení analytici v oblasti případové analýzy, kteří jsou schopni spolupracovat s našimi detektivy na rozklíčovávání nezákonné činnosti v kyberprostoru. Od zájemců očekáváme schopnost přinášet inovativní postupy a přenášet získané zkušenosti do policejní praxe. Velkou výhodou uchazečů je komunikativní znalost cizího jazyka, především angličtiny.

Sekci finanční kriminality tvoří odbor daní a odbor výnosů a praní peněz. Tyto výkonné články sídlí v centru Prahy. Sekce plní úkoly v trestním řízení především v oblasti boje proti nejzávažnějším formám daňové kriminality, legalizaci výnosů z trestné činnosti, dále dokumentuje a činí opatření k zajištění majetku obviněných a výnosů z trestné činnosti a podílí se na metodické činnosti v této oblasti. Sekce finanční kriminality je gestorem metody Daňové Kobry, tj. úzké spolupráce mezi policisty, celní správou a pracovníky finanční správy. Ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem Ministerstva financí prověřuje podání zaměřená na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pracovní příležitost v sekci finanční kriminality se nabízí zejména těm uchazečům, kteří mají zkušenosti z prověřování a vyšetřování trestné činnosti v oblasti hospodářské kriminality. Uplatnění v naší sekci naleznou také zkušení analytici v oblasti případové analýzy, kteří jsou schopni spolupracovat s našimi kriminalisty na rozklíčovávání nezákonné činnosti v oblasti daní a legalizace výnosů z trestné činnosti. Od zájemců dále očekáváme schopnost přinášet inovativní postupy a přenášet získané zkušenosti do policejní praxe na úrovni NCOZ, ale i krajských ředitelství policie. Velkou výhodou uchazečů jsou zkušenosti s danou problematikou. 

Sekce organizovaného zločinu řeší zejména zahraniční organizované zločinecké skupiny a uskupení, jejich vazby a provázanost na tuzemské kriminální prostředí a jejich vlastní protiprávní aktivity na území ČR. Ve spravované agendě jednotlivých odborů sekce organizovaného zločinu zpravidla převažuje mezinárodní prvek páchání trestné činnosti. Problematiky, kterými se sekce zabývá, se promítají jak v organizovaně páchané závažné hospodářské trestné činnosti, tak i v závažné organizovaně páchané obecné kriminalitě. Sekce se zabývá trestnou činností s prvky násilí, obchodování s lidmi a nelegální migrace, zahraničních kriminálních struktur, padělání platebních prostředků a veřejných listin a jejich následným zneužitím na území ČR. Pracoviště této sekce se nachází v areálu útvaru na Praze 5 – Zbraslav. Výkon služby v sekci organizovaného zločinu předpokládá vysoké nároky na intenzivní a systematickou operativně pátrací činnost policisty, analytické zpracovávání informací, postupy v prověřování a vyšetřování trestné činnosti, orientaci v mezinárodních prvcích organizovaného zločinu a mezinárodní policejní a justiční spolupráci. Vítána je znalost cizích jazyků, a to nejen úředních jazyků států EU, ale i východoevropských, balkánských či asijských.

V rámci jednotlivých regionů působí expozitury NCOZ. Tato pracoviště jsou dislokována v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě.

Pokud máte ambice posunout svoji profesní kariéru na vyšší stupeň, rádi vás ve svých řadách uvítáme. Máme zájem jednak o zkušené policisty, ale také o ty, kteří sice nemají ve svém profesním životě tolik praktických zkušeností z výkonu, ale chtějí se pod záštitou zkušených policistů postupně zařadit mezi ně. 

Tato nabídka platí jen pro příslušníky Policie České republiky.

V případě vašeho zájmu kontaktujte naši personalistku Mgr. Zuzanu Tichou, tel.: 974 863 375, e-mail: zuzana.ticha@pcr.cz.plk. JUDr. Jiří Mazánek
ředitel NCOZ SKPV  

vytisknout  e-mailem