Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na Policii v Hodoníně bude specializovaná výslechová místnost

HODONÍN: Chceme chránit oběti i svědky traumatizujících událostí 

Projekt na vybudování dětské výslechové místnosti vznikl na naší  preventivně informační skupině již v loňském roce. Tehdy nebyl Ministerstvem vnitra podpořen a dotace nebyly získány.  My jsme to však nevzdali a projekt jsme podali letos na město Hodonín. Vedení města projekt finančně podpořilo a zažádalo o další dotace na Ministerstvo vnitra. I zde byl projekt podpořen a byly  schváleny dotace v požadované výši 250 tisíc korun, a tak díky vedení města Hodonín a Ministerstvu vnitra vznikne na Územním odboru v Hodoníně  specializovaná výslechová místnost pro dětské oběti a svědky a nejen pro ně. 

Cílem projektu je změna stávající nepříznivé situace v rámci nešetrného a nadbytečně opakovaného vyslýchání dětí policií. Tedy hlavní důvod pro vybudování výslechové místnosti na našem územním odboru je nepoškozovat dítě - oběť, svědka  trestné činnosti a zmírnit tak traumatický zážitek prožité události. Cílem je vybudovat místnost, která se bude zásadně odlišovat od tradičních policejních kanceláří, aby  nutný pobyt dítěte byl co nejméně traumatizující. Vedení výslechu v takto zařízené místnosti umožní usnadnit kontakt s policií a chránit dítě před nepříjemnými zážitky způsobenými standardním prostředím policejního pracoviště. Zároveň je nutné zajistit podrobný  audio i video záznam pro další využití orgánů v trestním řízení, soudních znalců aj. a umožnit komunikaci vyslýchajícího policisty s dětským psychologem nebo soudcem.

Výslechová místnost je určena:
- pro výslechy dětských obětí a svědků trestné činnosti
- pro výslechy dospělých traumatizovaných  násilným nebo mravnostním  trestným činem
- pro výslechy mladých delikventů (tato možnost je dána z. č. 218/2003)
- pro výslechy jiných zranitelných obětí (oběti sexuálních TČ či obětí domácího násilí)
- pro provádění rekognicí-ochrana svědka  nebo oběti  TČ-polopropustné zrcadlo mezi dvěma místnostmi

Absence specializovaných prostor určených pro výslechy obětí a svědků z řad dětí, ale také dospělých obětí traumatizovaných násilným nebo mravnostním trestným činem, je mnohdy příčinou postupů, jež mohou být v rozporu se zákonem (§ 102 odst. 1 tr. řádu) a z hlediska obětí přispívá rostoucí měrou k nežádoucí viktimizaci.

Speciální výslechová místnost s kvalitní záznamovou technikou výrazně usnadní provádění neopakovatelných úkonů.

Význam dokumentace a videozáznamu:
- kdykoli v průběhu tr. řízení je možno objektivně přezkoumat dodržení zákonných podmínek výslechu
- zlepšuje objektivnost protokolace výslechu
- umožňuje úplnost, včasnost protokolace
- poskytuje podklad pro vypracování znaleckého posudku z oboru psychiatrie
- záznam výslechu dítěte je použit jako důkaz před soudem - neopakuje se traumatický zážitek z prožité události opakovaným výslechem


nprap. Radka Polášková
 

vytisknout  e-mailem