Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Na otravu metanolem zemřelo už 49 lidí

Metyl - souhrnná zpráva za roky 2012 a 2013. 

Aktivita v oblasti vyhledávání a odhalování nelegální výroby a distribuce alkoholických nápojů a s tím spojených daňových úniků patřila mezi základní priority Policie ČR pro rok 2013. Intenzivní zaměření na tuto problematiku navazovalo na vznik metanolové kauzy ze září roku 2012. Také v minulém roce Policie ČR ve spolupráci s Celní správou a dalšími institucemi kontrolovala prodejce, distributory i výrobce alkoholických nápojů, s cílem vyhledat a odhalit nelegální produkci, ať již škodlivého či pouze nelegálně vyrobeného alkoholu. „V souvislosti s metanolovou kauzou jsme vedli víc než 90 trestních řízení proti nejméně 90 pachatelům. K 10. lednu 2014 už státní zastupitelé obžalovali celkem 84 obviněných, u více než 20 osob vyšetřování probíhalo a – u některých z nich stále probíhá -vazebně. Na šetření případů se podílelo minimálně sto policistů v jednotlivých krajích a osm příslušníků Úřadu SKPV Policejního prezidia ČR,“ popsal náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování plk. Václav Kučera.
 
Prvotním podnětem u tzv. metanolové kauzy pro Policii ČR bylo úmrtí manželského páru počátkem září 2012 v Moravskoslezském kraji. Konkrétně 1. září 2012 zemřel první člověk, u kterého pitva prokázala jako příčinu smrti otravu metylalkoholem. Poté, co se objevily další případy mimo první lokalitu a nárůst počtu mrtvých s podezřením na otravu metylalkoholem několikanásobně vzrostl během několika dní, bylo zřejmé, že došlo k závažnému ohrožení zdraví většího počtu obyvatel. Už v té době jsme měli důvodné podezření (které se také nakonec potvrdilo), že se jedná o kontaminaci v rámci nelegálních distribučních kanálů. Tomu odpovídala i masivní reakce Policie ČR, o které blíže informoval náměstek policejního prezidenta plk. Kučera: „Naší prioritou se stalo rozkrytí distribuční sítě nezdaněného alkoholu. Navíc jsme rozhodli o maximální možné informovanosti veřejnosti, a to často i na úkor taktického hlediska při pátrání po pachatelích a jejich zajišťování. Informovat co nejvíce a co nejrychleji občany bylo základním preventivním opatřením.“ O vzniklé situaci Policie ČR neprodleně podala zprávu také okolní státům, a to prostřednictvím Národní ústředny Interpolu Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR a Odbory mezinárodní policejní spolupráce jednotlivých krajů. „Kromě informovanosti bylo cílem této akce také zjistit stav věci v těchto státech. Případy požití metylalkoholu, včetně několika úmrtí, zaznamenali policisté v Polsku. Souvislost s Českou republikou se však nepotvrdila,“ doplnil náměstek SKPV a dodal: „Nepodařilo se ani dokázat, že by šlo o alkohol zakoupený u nás. Naopak spojitost jsme zjistili u čtyř případů otrav metylem na Slovensku.“ Také zde fungovala velmi intenzívní komunikace a spolupráce mezi policejními orgány. 
 
V poměrně krátké době se Policii ČR podařilo zjistit primární zdroj pro celou oblast výskytu uvedeného alkoholu. Zainteresovaní policisté však mimo jiné zjišťovali také spojitosti jednotlivých případů, aby se vedlo společné řízení ve vztahu k hlavním pachatelům, kteří nebezpečnou směs namíchali a distribuovali. Abychom souvislosti dokázali, zadávali jsme nesčetné množství expertíz a laboratorních testů. Prováděli jsme jednotlivé úkony trestního řízení - vyslýchali jsme obviněné i podezřelé, svědky, uskutečnili jsme stovky prohlídek bytových i nebytových prostor apod. 
 
Na základě prvotní koordinace případů ze strany Policejního prezidia ČR a vyhodnocení věci a její závažnosti rozhodlo tehdejší vedení policejního prezidia o založení speciálního pracovního týmu "METYL". Úkolem tohoto týmu bylo:
 • koordinace činností spojených s vedením trestních řízení jednotlivých kauz,
 • koordinace činnosti Policie ČR s dalšími orgány státní správy (například s Celní správou, Hasičským záchranným sborem, Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Českou obchodní inspekcí apod.),
 • zajištění adekvátní informovanost veřejnosti o výskytu metanolu,
 • koordinace činností policie na úseku trestního řízení.
Postupně jsme zadokumentovali všechny případy otrav metylalkoholem, což vedlo v rámci prvotního prověřování věci k objasnění jednotlivých případů a následně k rozkrytí celé distribuční sítě a odhalení hlavních pachatelů. Některým z obžalovaných hrozí až výjimečný trest. 
 
V rámci kauzy metyl bylo poškozeno 136 lidí, 87 muselo být hospitalizováno, 49 lidí zemřelo (z toho 39 v roce 2012, 9 v roce 2013 a jeden člověk v lednu 2014). Další pachatele vyšetřujeme převážně kvůli podezření z těchto trestných činů:
 • ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty (§ 156 tr. zákoníku),
 • ohrožování zdraví závadovými potravinami a jinými předměty z nedbalosti (§ 157 tr. zákoníku),
 • usmrcení z nedbalosti (§ 143 tr. zákoníku).
Zjistili jsme také následující fakta:
 • pachatelé vyrobili 15 tisíc litrů kontaminovaného alkoholu,
 • z toho 13 tisíc litrů jsme zajistili,
 • 2 tisíce litrů z celkového množství tzv. pančovaného alkoholu se doposud nepodařilo zajistit a stále může být mezi občany,
 • zajistili jsme 6 tisíc litrů čistého matylalkoholu,
 • celkem jsme v rámci tr. řízení a kontrolních akcí  zajistili 34 tisíc litrů podezřelého alkoholu, z toho u 29 tisíc litrů byl překročen limit. Případy alkoholu s překročeným limitem metylu, který nebyl životu nebezpečný, jsme předali správním orgánům. 
Dosavadním šetřením jsme zjistili, že závadný alkohol s obsahem metylalkoholu se vyskytoval na území celé České republiky, nejvíce však na území Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského a Středočeského kraje. 
 
V rámci zvýšené aktivity při odhalování a objasňování této trestné činnosti jsme v roce 2013 zaznamenali nárůst zejména daňových trestných činů. Naopak pozitivní je pokles trestných činů v oblasti ochrany zdraví. 
„V roce 2014 očekáváme další výrazné snížení počtu této skupiny trestných činů. Nové případy otrav se týkají alkoholu zakoupeného již dříve. Jedná se především o domácí zásoby poškozených lidí,“ předestřel plk. Václav Kučera.  
 
V současnosti se odhaduje, že množství namíchané směsi mohlo zabít téměř 160 tisíc lidí. Policie ČR má momentálně k dispozici dva přístroje, díky kterým máme možnost zabezpečit rychlé provedení expertíz zajištěného alkoholu a prokázání případné souvislosti jednotlivých případů i do budoucna. Zařízení jsou na KRP Moravskoslezského kraje a na Kriminalistickém ústavu Praha.
Také v roce 2014 budeme v návaznosti na metanolovou kauzu věnovat zvýšenou pozornost nelegální výrobě alkoholu a jeho distribuci, tedy trestným činům zkrácení daně poplatku a podobné povinné platby, porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží, neoprávněné podnikání či ohrožování zdraví závadnými potravinami.
 
 
20. ledna 2014, mjr. Ing. Jana Macalíková
 
metyl úmrtí
 
 

vytisknout  e-mailem