Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na neukázněné řidiče dohlížel policejní autobus

KRAJ - Během akce zjistili více jak čtyři desítky dopravních přestupků. Nejčastěji se jednalo o nepoužití bezpečnostních pásů a telefonování za volantem. 

2
Již počtvrté v tomto roce využili  policisté na území Libereckého kraje k dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu a k dokumentaci dopravních přestupků řidičů služební autobus, ze kterého policisté skrytě natáčeli jednání řidičů v průběhu jeho jízdy. Akce, do které bylo nasazeno na dvě desítky dopravní policistů probíhala na silnici č. I/35  a dálnici č. D10 v úseku Bílý Kostel nad Nisou - Ohrazenice a dále Ohrazenice - Příšovice a policisté se prioritně během ní zaměřili na "Nepozornost za volantem" a "Plynulý dálniční provoz"

S ohledem na vývoj dopravní nehodovosti a nekázeň některých řidičů nákladních vozidel se policisté zaměřili primárně na způsob jízdy řidičů právě nákladních vozidel, zakázané předjíždění nákladních vozidel v určitých úsecích pozemní komunikace, používání povinného bezpečnostního pásu řidiči, předměty bránící řidiči ve výhledu z vozidla, držení hovorového nebo záznamového zařízení, respektování dopravního značení, technický stav vozidel a všechny formy nevěnování se řízení.

"Autobus má při dokumentaci přestupkových jednání výhodu nadhledu, jelikož některá protiprávní jednání řidičů nákladních vozidel nelze za jízdy z osobního motorového vozidla Policie ČR dokumentovat, protože řidiči nákladních vozidel jsou před pohledem policistů obvykle ukryti ve vysoko položené kabině nákladního vozidla", uvedl kpt. Ing. Jan Frieser z odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. 

V případě zjištění protiprávního jednání řešili přestupek ihned policisté v doprovodných vozidlech jedoucích za autobusem Tito zastavili vozidlo na vhodném stanovišti a projednali zjištěné protiprávní jednání řidiče. Kromě uvedeného zaměření byli policisté připraveni projednávat veškerá porušení dopravních předpisů, například kontrolovali také dodržování předepsaných dob řízení a odpočinku řidičů včetně dodržování nejvyšší povolené rychlosti nákladních vozidel. Dále se hlídky zaměřily také na pátrání po hledaných osobách, věcech a motorových vozidlech, v neposlední řadě na odhalování alkoholu a jiných návykových látek u řidičů.

Během akce, která probíhala v průběhu celého dne zadokumentovali na videozáznam celkem 43 přestupků v částce 22.800 korun.

6
Při akci bylo zjištěno a projednáno příkazem na místě:

  1. bezpečnostní pásy 21/10900 Kč
  2. technický stav vozidla 4/3300 Kč
  3. držení telefonu za jízdy 11/5600 Kč
  4. nezajištěný náklad 1/200 Kč
  5. výhled z vozidla 2/1500 Kč
  6. způsob jízdy 2/800 Kč
  7. vyhazování předmětů za jízdy 1/500 Kč

U jednoho z řidičů policisté zjistili drogy za volantem, kdy byl pod vlivem pervitinu.

V případech, kdy řidič souhlasil s projednáním přestupku na místě, byl uložen příkazový blok. V případě, kdy řidič se zadokumentovaným protiprávním jednáním nesouhlasil, bylo vyhotoveno oznámení přestupku, kdy věc posléze projedná příslušný správní orgán ve správním řízení. Správní orgán obdrží jako důkazní prostředek pořízený videozáznam.

Nesprávný způsob jízdy byl v tomto roce za období od 1.1. - 31. 8. na území Libereckého kraje nejčastější hlavní příčinou vzniku dopravní nehody. Z celkového počtu 3096 dopravních nehod v Libereckém kraji byl nesprávný způsob jízdy hlavní příčinou v 1550 případech. Druhou nejčastější příčinou dopravních nehod byla nepřiměřená rychlost, a to v 401 případech.

Využití autobusu se ukázalo jako velmi efektivní nástroj dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.


17. 9. 2019
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje 

vytisknout  e-mailem