Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Na děti myslíme i nadále…

Ms kraj: Hračky pro děti - oběti trestné činnosti 

 

Kriminalisté krajského ředitelství pracující s dětmi, oběťmi trestných činů především mravnostního a násilného charakteru, jsou specialisté na slovo vzatí. Uvědomují si závažnost situace, dopady a následky chování pachatelů na dětské oběti. Všemu přizpůsobují jednání s dětmi, i v takzvaných výslechových místnostech, přičemž díky finanční podpoře Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mají nyní možnost věnovat dětem jako alespoň drobný výraz pochopení jejich často děsivých zážitků drobnou hračku…
 
foto hračky.jpg                   foto - hračky
Panenky, maňásky a plyšáky s dekou, to jsou hračky, které vyrobili pro děti – oběti pracovníci ostravské Charity svatého Alexandra
. Celkově obdrží naše krajské ředitelství 352 hraček v hodnotě 65 000 korun. Vše financoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje v rámci námi navrženého projektu „Dovybavení výslechových místností v Moravskoslezském kraji“. 
 
Když se podíváme do historie, první specializovaný komplex pro práci s dětskými svědky a oběťmi trestné činnosti (možno nazývat i výslechová místnost) byl zřízen v roce 2006 v Ostravě, přičemž policisté v ní začali s prvními výslechy dětí počátkem roku 2007. Mezi prvními tak kriminalisté komunikovali v místnosti s nezletilou dívkou, obětí muže, kterého na jaře letošního roku obvinili ze šesti znásilnění (či pokusů) dívek mladších 15 let (Frýdek-Místek a Český Těšín). V současné době funguje v rámci Moravskoslezského kraje 5 speciálních místností, konkrétně v Ostravě-Zábřehu, Opavě, Frýdku-Místku, Krnově a Havířově (poslední realizace, uvedena do provozu koncem února 2013, s vybavením finančně pomohlo město Havířov a Ministerstvo vnitra ČR).
 
V roce 2011 bylo v rámci kraje v komplexech vyslechnuto 64 obětí a 38 svědků, 1 dospělá oběť domácího násilí, 2 dospělé oběti znásilnění, 4 senioři a 6 handicapovaných osob. Nelze opomenout ani 4 provedená psychologická vyšetření. V roce 2012 bylo v rámci kraje vyslechnuto mimo jiného 64 obětí a 37 svědků, 8 handicapovaných osob a 6 osob ve věci domácího násilí. Celkově bylo v místnostech provedeno 155 úkonů – do statistiky jsou zahrnuty například i psychologická vyšetření a podobné úkony.
Z výše uvedeného vyplývá, že komplexy jsou využívány policisty i při kontaktu například s oběťmi trestných činů z řad handicapovaných osob, týraných či znásilněných žen.
 
místnost Fr. Místek.JPG                specializovaný komplex
Specializované komplexy mají nezastupitelnou úlohu – jsou i vybavením přizpůsobeny tak, aby se dětská oběť cítila nestísněně, uvolněně a mohla policistům při komunikaci poskytnout maximum informací. Proč? Jedná se o neopakovatelný procesní úkon důležitý při pátrání po pachateli. Ale především, z komunikace je pořízen audiovizuální záznam. Ten je možné poskytnout znalcům z oboru psychiatrie a psychologie a dítě již nemusí své často otřesné zážitky opakovat u soudu, neboť kvalitně zachycená výpověď je v návaznosti na posudky odborníků považována za plně dostačující.
 
Díky výslechovým místnostem je tak zabráněno sekundární viktimizaci dětské oběti. A jak je výše uvedeno, někdy i dospělého  - díky zaznamenanému výslechu bylo předejito sekundární viktimizaci brutálně znásilněné paní, kdy pachatel byl odsouzen na 11 let nepodmíněně, aniž by poškozená musela opakovat výpověď u soudu. Když se vrátím k dětem, policisté při navázání důvěry s nimi byli v minulosti vystaveni situaci, kdy neměli k dispozici dostatek věcí, například hraček, které by mohli po ukončení úkonu vyslýchanému dítěti ponechat. Tento prvek vnímají jako velmi pozitivní, a proto se naše krajské ředitelství rozhodlo pro tento projekt.
 
V souvislosti s těmito komplexy a kontaktu mezi obětí a policistou v nich nelze opomenout ani to, že díky precizní práci kriminalistů a dalších odborníků bylo vyřešeno i několik případů, kdy oběť neuváděla pravdu. Jako příklad lze uvést úplně první paní vyslýchanou v Ostravě – byla hluchoněmá a svůj příběh si vymyslela. Nebo lze zmínit případ 14leté dívky, která v listopadu 2011 oznámila své znásilnění v Ostravě-Porubě. Důkladné prověření kriminalistů a dalších odborníků ale prokázalo, že si vše vymyslela.
 
 
por. Mgr. Soňa Štětínská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
11. 11. 2013
 
 
 
 
 
 
 

 

vytisknout  e-mailem