Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Modernizace komunikační infrastruktury - MKI

Modernizace komunikační infrastruktury (MKI) – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

 

 

 

 

Registrační číslo - CZ.1.06/1.1.00/17.09387

 

Realizace projektu: zahájení září 2014, dokončení prosinec 2015

I. etapa projektu:   01. 09. 2014 – 31. 12. 2015

 

Indikátor projektu: 151

 

Finanční parametr projektu:

Celkový objem ve výši        125.595.776,00 Kč vč. DPH, z toho:

15% podíl státního rozpočtu           18.839.366,55 Kč

85% podíl Evropské unie              106.756.409,45 Kč

 

Zdroj spolufinancování:

Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

 

Klíčovým faktorem celého projektu je obnova stávající zastaralé WAN, LAN a hlasové infrastruktury MV a PČR včetně nasazení moderních komunikačních technologií, jejichž uplatnění zvýší kvalitu, dostupnost a bezpečnost IT služeb, což je přínosné z pohledu dlouhodobé udržitelnosti a současně je plně v souladu s pravidly vládní strategie Smart Administration (Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby). Projekt zároveň bere v potaz problematiku maximální ochrany investic do již existujícího komunikačního vybavení a vychází z řešení, které již bylo v nemalé části IT infrastruktury PČR vyzkoušeno a úspěšně implementováno (Projekt Modernizace hlasové a datové infrastruktury KŘP Karlovarského kraje).

 

Hlavním atributem celého řešení komunikační infrastruktury multiservisní IP sítě MV a PČR je její bezpečnost. Komunikační infrastruktura IP sítě MV a PČR musí být nejen odolná proti útokům cíleným na její jednotlivé uzly a útokům vedeným na síť jako celek, ale především musí zajistit ochranu důvěrnosti a integrity přenášených dat a minimalizovat rizika jejich úniku a zneužití.

Celkové shrnutí přínosů pro jednotlivé cílové skupiny lze specifikovat následovně:

 • veřejnost– celkové zvýšení úrovně bezpečnosti občanů a zefektivnění komunikace policistů s občany,
 • policisté – dosažení zvýšení úrovně akceschopnosti, zefektivnění služeb a vykonávaných činností, zkvalitnění a zrychlení hlasové a datové komunikace,
 • stát – propojení standardizovaných komunikačních a informačních systémů, usnadnění údržby a s tím spojené snížení nákladů, snížení dopadu následků; realizací projektu dojde ke snížení, příp. minimalizaci finančních ztrát v dané oblasti v souvislosti se zvýšením rychlosti reakce a opatřeními přijatými při řešení úkolů PČR.

 

Realizací projektu bylo dosaženo:

 • zvýšení datové propustnosti sítě pro jednotlivé objekty MV a PČR

 • zvýšení stupně ochrany přenášených informací - šifrování veškerého datového provozu ve WAN

 • zvýšení spolehlivosti a dostupnosti komunikační infrastruktury v rámci objektů MV a PČR

 • zajištění podpory nejmodernějších komunikačních a informačních technologií

 • snížení celkových nákladů - úspora elektrické energie provozu technologických místností, úspora nákladů na telekomunikačních službách, úspora nákladů na správu jednotné komunikační infrastruktury

 • zefektivnění činností uživatelů zkrácením odezvy jednotlivých aplikací, procesů a zrychlení komunikace mezi jednotlivými interními uživateli a složkami s využitím nových nástrojů pro komunikaci - multimediální konference

 • zefektivnění procesů a komunikace s externími složkami s využitím nových nástrojů pro komunikaci - multimed. konference

 • zjednodušení správy a monitoringu komunikační infrastruktury

 • rychlejší detekce a odstraňování případných poruch

 • zvýšení spolehlivosti a dostupnosti hlasové komunikační infrastruktury

 • zabezpečení plnění Pokynu vlády ČR č. 727 ze dne 8. 6. 2009 o podpoře protokolu IPv6

 • zabezpečení ochrany vynaložených investic KŘP Karlovarského kraje, KŘP Pardubického kraje a některých dalších subjektů do již aplikovaných komunikačních systémů. Je zajištěna plná kompatibilita pořizovaných technologií s komunikačními technologiemi již nasazenými a zároveň minimalizováno dvojí vynaložení prostředků.

Vazba na jiné projekty:

 

 • "Kontaktní a koordinační centra" (KKC) - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného kontaktního a koordinačního centra

 • "Integrace operačních středisek PČR" (IOS PČR) s ohledem na propojenost a kompatibilitu systému nově pořizovaných radioterminálů a UDT s nově budovaným systémem integrovaných operačních středisek IZS; operační středisko vysílá a koordinuje činnost služebních vozidel a hlídek v rámci řešení mimořádné události. Bude posílena akceschopnost IZS a zajištěna efektivita působení jeho složek

 • "Lokalizační a záznamová zařízení" (LZZ) - pořízení technologických zařízení lokalizačních a záznamových zařízení do vozidel Policie ČR, umožňujících okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu IZS. Bude zvýšena úroveň bezpečnosti obyvatel ČR, jejich zdraví, života a majetku, neboť se nejen zvětší spolehlivost komunikační sítě, ale také se zrychlí a zefektivní plnění úkolů PČR. Výkonné složky PČR (mobilní štáby, informační systémy PČR) budou dostupné kdekoliv v terénu, což zjednoduší služební styk s občanem.

vytisknout  e-mailem