Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Mladí pejskaři, radujte se! V dubnu začne KUZMA

Ostravští policisté v dubnu zahájí 6 ročník kurzu KUZMA – kurz zodpovědného majitele městského psa. 

 •  
 • Pokyny

 

výcvik.JPGvýcvik.JPG
Kurz se bude realizovat ve sportovním policejním areálu Ostrava Hulváky a to ve dvou bězích: od 2. dubna 2014 do 25. června 2014 a od 10. září 2014 do 12. listopadu 2014 v době od 15:30 hod. do 17:00 hod. Kurz je zdarma přístupný všem mladým psovodům ve věku od 12 do 18 let, kteří se potýkají s neposlušností svých čtyřnohých mazlíčků (např. nepřibíhá na přivolání, neposlouchá nebo je agresivní). Vzhledem k individuálnímu přístupu jsou jednotlivé běhy kapacitně omezeny. Řádně vyplněnou přihlášku (přístupná na internetu www.policie.cz sekce Krajské ředitelství policie Ostrava) zasílejte nejpozději do 26. března 2014 na adresu: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Preventivně informační skupina, ul. 30 dubna 24, Ostrava.

Kurz vedou zkušení policejní psovodi, kteří pejskařům dají cenné rady a informace, jak se psem pracovat. Ovladatelnost svého psa si účastníci kurzu vyzkouší i na překážkách. Seznámí se mimo jiné i s policejní prací. Noví účastníci budou mít také oporu v asistentech (absolventi předchozích kurzů), kteří pomáhají překonat první ostych s komunikací s policisty. Snažíme se, aby se naši absolventi profilovali jako psovodi, kteří:
• si plně uvědomují zodpovědnost za svého psa
• chovají se ohleduplně ke svému okolí
• jsou schopni samostatně předcházet konfliktním situacím

Úkolem kurzu je naučit majitele psa porozumět svému zvířeti. Na tomto základě pak dovést tento „tým“ k souhře, vedoucí ke spolehlivé ovladatelnosti psa v běžném městském provozu. Dále schopnost předvídat reakce zvířete v nejrůznějších denních situacích a dokázat na ně adekvátně reagovat.
Náplní kurzu je nejen teoretická příprava např. pes a paragrafy, seznámení se s prací policejních kynologů, základy první pomoci u psů, ale i praktický výcvik zejména nácvik ovladatelnosti psa za pohybu na místě, chůze u nohy v běžných situacích, nácvik přivolání psa v různých situacích i za působení rušivých vlivů, návyk na pohyb mezi jinými psy a ve skupině osob při zachování plné poslušnosti apod. 
Každý kurz je ukončen přezkoušením jednotlivých frekventantů a jejich psů. V případě vyhovění stanoveným podmínkám je účastníkům předán certifikát absolventa. Pro nejúspěšnější se naskytne možnost předvést své „umění se psem“ společně na ukázkách služebních kynologů např. Den policie, který se bude konat dne 14. června 2014 na Slezskoostravském hradě.
Rodiče si mohou tímto způsobem ověřit, zda jejich dítko má trvalý zájem o kynologii.  Ve všech kurzech se sešla skvělá parta dětí. Svůj volný čas tráví nejen na cvičáku, ale i na různých výletech. „Kuzmáci“ mají za sebou i vícedenní výlety, pod stanem v Jeseníkách, plné zážitků. Nebáli se vyrazit i na Slovensko. Pokořili Velký Rozsutec nebo slovensko-polskou Babí horu. Účastníci spolu pravidelně komunikují nejen na webových stránkách www.kuzma.wbs.cz  (které si založili sami), ale i na facebooku. Do kurzu se vracejí i absolventi s další generací svých mazlíčků.

Každý kuzmák po kurzu zaznamenal určité úspěchy. K výrazným pokrokům můžeme uvést:
Sára a Chex.jpgSára a Chex.jpg
Sára
se kurzu účastnila s dospělým australským ovčákem Chexem, jehož k nám osud zavál ze zahraničí, kde žil na statku. Chex měl zpočátku značné problémy ve vztahu k neznámým lidem, zejména mužům, ke kterým choval značnou nedůvěru. Sára v průběhu kurzu pracovala za pomoci kolektivu na dodatečné socializaci pejska, což se jí dařilo. Chex se ukázal jako talentovaný jedinec, kterého výcvik s jeho psovodkyní velmi baví. Ve vztahu k cizím mužům udělal Chex mílový krok kupředu, byť spousta práce tuto dvojici ještě čeká. Sára se, vzhledem ke svým předchozím zkušenostem s agility, velmi aktivně zapojila do projektu a již v průběhu kurzu předávala zájemcům o tento psí sport neocenitelné rady a zkušenosti. V letošním roce bude v tomto trendu určitě pokračovat, což náš kurz rozhodně obohatí.

 

 

 

Simona a Pluto.JPGSimona a Pluto.JPG
Simona byla pravidelně na cvičišti k vidění se svým parťákem, čivavím klukem Plutem. Jednalo se o štěně, jehož majitelka nechtěla nic nechat náhodě a přistoupit k jeho výchově skutečně zodpovědně. Psovodkyně po celou dobu kurzu intenzivně pracovala na socializaci svého svěřence. Zejména na tom, aby se u něj neprojevovaly problémy tak časté u těchto miniaturních plemen – strachová obranná reakce na psy nesrovnatelně větší.  Tento úmysl se Simoně zdařil a Pluto se mezi velkými psy pohybuje bez obav. Nemalým úkolem bylo v počátečních fázích pro samotnou psovodkyni překonat obavy o svého malého mazlíčka a položit jej na zem a odepnout z vodítka mezi hromadou velkých psů. Vše se však zdařilo a z této dvojice jsou právoplatní kuzmáci se vším všudy, kteří se ani mezi značně velkou konkurencí neztratí.

 

 

 

 

Míša a Hary.JPGMíša a Hary.JPG
Míša se stala psovodkyní německého ovčáka Haryho, který byl v době nástupu do kurzu právě ve věku psího „puberťáka“ se vším, co tento věk přináší. Vzhledem k útlé postavě Míši a statné figuře Haryho mnohdy absolvovala silové souboje o to, který konec vodítka určuje budoucí směr pohybu. V počátcích výcviku měl Hary mnohdy těsně navrch a Míša byla po dvou hodinách na cvičáku naprosto vyčerpaná. Tento stav se v průběhu kurzu pozvolna měnil ve prospěch psovodkyně, která začala používat metody a postupy podle rad instruktorů. Začala získávat vedoucí postavení ve „smečce“, aniž by si narušovala vzájemný vztah se svým parťákem. Ke konci kurzu již Hary zvládal následovat svou majitelku bez větších protestů, i když projevy jeho temperamentu musela stále bedlivě sledovat a předvídat. Míšu stále čeká spousta práce, ale příznivým vývojem jsme si naprosto jisti.

 

 

Veronika a Atika.JPGVeronika a Atika.JPG
Jako „raritní“ účastnici kurzu můžeme jmenovat Veroniku, které byla udělena výjimka a kurz absolvovala již v devíti letech. Verča měla na cvičáku vždy přítomnu podporu v podobě obětavé maminky a s její pomocí tak zvládala tempo výcviku starších kolegů. Neméně raritní byla i druhá část tohoto týmu – půlroční barzoj Atika. S chrty se na cvičištích nesetkáváme příliš často a ani Kuzma není v tomto směru výjimkou. Atika byl prvním zástupcem této větve psích plemen. To byla výzva i pro instruktorský tým.  Společně s malou psovodkyní jsme zvládli její obavy z eventuálního útěku jejího „dostihového“ parťáka. Přivolání a pohyb v podmínkách plných rušivých vlivů. Dvojice má správně „našlápnuto“ a jejich soužití a život ve městě bude jistě plný příjemných chvil.

Fotogalerie zde

por. Mgr. Kateřina Špoková
PIS Ostrava
 


 

Pokyny

Co je třeba mít  před první návštěvou:

 • očkovací průkaz psa s vyznačeným platným očkováním proti vzteklině a psince starším, než tři týdny. Ten pak předložit instruktorovi před zahájením první výcvikové hodiny
 • Mít spolehlivou a bezpečnou výstroj na psa – vodítko, hladký či řetízkový obojek, bezpečný náhubek, eventuelně další výstrojní součástky, na něž je pes zvyklý
 • Výcvikové motivační prvky – cokoli, co má pes rád a co může sloužit jako odměna za dobře vykonanou práci – bývají to buď pamlsky (piškoty, kousky salámu apod.), nebo hračka psa (míček, kousací pešek apod.)
 • Výstroj a oděv psovoda je ponechána na fantazii a vůli každého jednotlivce.  Vhodný je pohodlný sportovně laděný oděv odpovídající aktuálním klimatickým podmínkám, u nějž není třeba obávat se jeho znečištění při intenzivním kontaktu se psem
 • Je třeba pamatovat, že za jakékoli škody na zdraví či majetku způsobené v průběhu kurzu psem odpovídá jeho majitel – je třeba dbát za všech okolností pokynů instruktorů a podobným nepříjemnostem předcházet
 •  V případě, že jsou psovodu známy jakékoli skutečnosti, které by mohly mít na výcvik nebo volbu výcvikové metody vliv, je dobré sdělit je instruktorovi. Ten přijme odpovídající opatření (může se jednat o to, že je pes v některé situaci agresivní, nebo se naopak může bát – třeba větších psů, hluku, výstřelu apod.)
 • V průběhu výcviku nebudou v žádném případě tolerovány projevy krutého zacházení se zvířaty, čímž nejsou myšleny mechanické výcvikové metody adekvátní cíli a řešenému problému, ale bezúčelné fyzické a v některých případech i psychické trestání psa 
 • V případě jakýchkoli nejasností či otázek neváhejte obrátit se s nimi s důvěrou na svého instruktora, který Vám rád poradí. Je lépe třikrát se zeptat, než udělat ve výcviku svého svěřence chybu, kterou pak bude třeba velmi pracně odstraňovat. Je vždy snadnější daný cvik psa od začátku naučit, než přecvičovat špatné návyky získané nesprávným postupem
 • V případě hárání u feny zvolte, prosím, vhodný termín účasti na kurzu tak, aby s háráním nekryl – ulehčíte tak práci jak sobě, tak ostatním účastníkům kurzu

  V průběhu kurzu, tak jak budou účastníci procházet základní teoretickou i praktickou průpravou, získáte spoustu nových poznatků a dovedností, které pak již dokážete sami správně použít. Neobávejte se tedy ničeho nového a pusťte se za pomoci odborníka do řešení problémů, které možná Vám i Vašemu okolí zcela zbytečně ztrpčují život. 

vytisknout  e-mailem