Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Místo činu? Domov!!!

MŘP Ostrava – 17.9.2010 startuje mediální kampaň 


Rychlá navigace v textu:     

Handicap a domácí násilí, Senioři a domácí násilí, Dlouhá léta týrání a následná traumata, Domácí násilí a děti, Statistiky, Řešení domácího násilí v Ostravě, Kampaň „Místo činu? Domov!!!“, Hračky pro práci s dětmi zúčastněnými při incidentech domácího násilí


        Domácí násilí je násilí, v rámci kterého dochází k dlouhodobému, opakovanému a stupňujícímu se týrání, bez přítomnosti svědků ze strany blízké, často milované osoby. Má různé podoby a formy, v důsledku kterých dochází k ohrožení zdraví či života. Jedná se o specifické chování, kdy blízká osoba vyžaduje naprostou moc a kontrolu nad tím, co dělá ten druhý. Osobou ohroženou, či osobou násilnou může být muž, žena, dítě, senior. Domácí násilí nesouvisí s věkem, vzděláním, sociálním postavením, přítomností nezletilých dětí v rodině, nezaměstnaností. Domácí násilí není soukromou záležitostí, samo o sobě neskončí, naopak má nebezpečnou tendenci se zhoršovat. Osoby ohrožené potřebují včasnou pomoc a ochranu.

        Prověřování domácího násilí je obtížné, neboť k atakům dochází tzv. za zavřenými dveřmi, v soukromí a tedy beze svědků. Dokazování mnohdy napomůže všímavý soused nebo kolegové v práci, kteří si povšimnou modřin či zranění, jež oběť opakovaně vysvětluje různými úrazy. Jsou-li způsobená zranění vážnějšího charakteru pak ke slovu přichází také znalci. Prověřování je též ztíženo faktem, že oběť útok většinou minimalizuje, bagatelizuje či popírá, útočníka vyviňuje či omlouvá. Navíc někdy oběť čelí také tlaku rodiny podezřelého a pod tíhou strachu či příslibu nápravy pak domácí násilí neřeší. V některých případech  „poškozená“ své původní tvrzení změní, s odůvodněním že k činu nedošlo (zhruba čtvrtina obětí znásilnění si čin vymyslela). V jiných případech se při výsleších rozvíjí několikaleté až nepochopitelné týrání, kdy oběť věří v nápravu a žije v neustálém strachu.
Následky fyzického útoku násilné osoby jsou zjištěny v některých případech lékařem. Nicméně dokazování psychického týrání je ještě obtížnější.
Stěžejním doporučením v případech domácího násilí je fakt, že nikdy není pozdě začít řešit domácí násilí. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost a chráněno jeho zdraví i život. Nejen na veřejnosti, ale i v soukromí. Pomoc naleznou ohrožené osoby v Ostravě nejen u policistů, ale také například v Intervenčním centru Ostrava.
V letošním roce zavedli ostravští specialisté novou službu – poradenskou pomoc zúčastněným osobám domácích incidentů. Osoby, které hledají pomoc policejních specialistů, se nyní mohou obrátit na Obvodní oddělení policie Ostrava-střed (ulice Masná 3) a Obvodní oddělení policie Ostrava-Poruba 1 (Dělnická 392). Zúčastněné osoby v případech domácího násilí tak mohou vyhledat radu i pomoc přímo policisty, specializující se na toto nebezpečné násilí páchané tzv. za zavřenými dveřmi. A faktu, že existence týmu policistů-specialistů je odůvodněná, nasvědčují i případy, které naši policisté řešili od počátku roku. Do 13.9.2010 vykázali ostravští policisté z obydlí již 32 osob (vloni za celý rok to bylo 28 vykázaných na Ostravsku). Namátkou lze uvést některé případy, které v letošním roce ostravští specialisté prověřovali.

„Týrání osoby žijící ve společném obydlí…“
Handicap a domácí násilí

Zhruba po dobu osmi měsíců měl týrat svou družku muž v Ostravě (věk zúčastněných mezi 40 – 50 lety). K fyzickým i psychickým útokům mělo docházet v nepravidelných intervalech, nicméně jejich frekvence měla být stupňována. Slovní urážky, hanlivé a vulgární ataky, zastrašování i ponižování mělo následně gradovat také ve fyzické útoky a výhružky. Muž měl ženu bít opakovaně pěstmi do hlavy i dalších částí těla, ženě měl vyhrožovat zabitím, vyhazovat ji z bytu. Protiprávní jednání mělo zahrnovat také omezování ženiny svobody a různé schválnosti. Ženu, pohybující se na invalidním vozíku, měl muž například omezovat tak, že ji neumožnil přemístění na vozík nebo ji měl vzít mobilní telefon, když chtěla přivolat na pomoc policii. Několikaměsíční ataky měly gradovat na jaře 2010, kdy měl muž poté, co měla žena odmítnout pohlavní styk, nejprve chtít násilím ženu opít. Pokus se muži neměl zdařit a tak měl nejprve k útoku použít nůž, který měl přiložit ženě na krk a následně měl ženu dusit polštářem, který měl přiložit ženě na obličej a sednout si na něj. Žena se bránila, později se jí podařilo přivolat policisty, muž měl ještě ženě bránit v otevření dveří.
Přivolaní policisté také následně provedli u muže orientační dechovou zkoušku, která vykázala hodnotu zhruba 3 promile alkoholu. Muž byl vykázán z obydlí na dobu deseti dnů a bylo mu sděleno obvinění pro zločiny vydírání a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
Domácí násilí mělo i v tomto případě typické atributy i vývoj. Prvotní verbální ataky měly střídat fyzické útoky, jež měly gradovat v útoky proti životu a zdraví. Následkem psychického týrání mělo být i zhoršení zdravotního stavu poškozené, žena tak měla vyhledat i pomoc lékaře a být léčena ve specializovaném zdravotnickém zařízení.
Soud následně tzv. předběžným opatřením násilné osobě uložil povinnost zdržet se vstupu do obydlí i navazování kontaktů s poškozenou na dobu jednoho měsíce. Muž se měl však navrátit zpět do obydlí, i přes soudem stanovený zákaz vstupu. V minulosti měl muž fyzicky napadat svou bývalou manželku, vyhrožovat jí zabitím a vyhrožovat měl také dětem. Dále měl tehdy muž ohrožovat nožem k incidentu přivolaného strážníka.

Senioři a domácí násilí

        Týrat 72letého seniora měl 23letý muž. Vnuk měl velmi zle nakládat se svým dědou zhruba čtyři až pět let. Nejprve mělo k atakům docházet jednou za dva až tři dny, později mělo k psychickému týrání i fyzickým útokům docházet častěji, již každý druhý den. K atakům mělo docházet vesměs v době, kdy byl mladý muž ovlivněn alkoholem či návykovými látkami. Vnuk měl dědečkovi několikrát týdně vulgárně nadávat, vyhrožovat mu zabitím, fyzicky jej napadat nejen opakovanými údery pěstí do hlavy, ale také kopáním do hýždí. Útoky měly vyvolat strach seniora o jeho život, a proto se měl v obavách zamykat v pokoji. Dále měl vnuk v minulosti seniorovi odcizit peníze, ten si proto měl půjčovat peníze od sousedů ke své obživě. Důchod tak měl senior později nosit raději u sebe. Vnuk měl v domě během několika let odcizit různé věci, které měl pak zpeněžit a získané finanční prostředky užít pro svou potřebu. Při poslední krádeži věci měl vnuk svému dědovi vyhrožovat zabitím, pokud senior věc oznámí policii.
Mladý muž byl vykázán z obydlí na dobu deseti dnů a bylo mu sděleno obvinění pro zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání a přečin krádež. Soud předběžným opatřením 23letému muži nařídil nejprve, aby se v předmětném domě nezdržoval po dobu jednoho měsíce, následně bylo opatření prodlouženo na dobu jednoho roku. Muž však rozhodnutí soudu nerespektoval a v srpnu rozbil okno domu v Ostravě, načež byl zadržen policisty. Hlídka nejprve muže ošetřila, neboť se při páchání činu zranil, následně byl muž převezen k ošetření lékařem. Po celou dobu zákroku byl muž agresivní, odmítl provedení orientační dechové zkoušky. Krevní rozbor pak prokázal hodnotu zhruba 2,6 promile alkoholu. Muži bylo sděleno podezření pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

         Detailně si proto všímejte v sousedství některých možných faktů, nasvědčujících páchání násilí na seniorech. Hluk, pláč za zdí, viditelné hematomy na tělech seniorů. Naslouchejte, pokud se vám chce senior svěřit se svou životní krizí a jednejte za něj. Zabráníte tak možná nevratným následkům.

Detekce domácího násilí páchaného na seniorech je velmi komplikovaná. Velmi těžké je totiž zveřejnit své rodičovské “selhání”. Strach a stud jsou proto příčinou mlčení a zatajování následků ubližování. Některé oběti jsou v pokročilém věku, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, vystaveni “napospas” násilnému chování nejbližších. Počátky mívají mírnější průběh, urážky, okřikování, napomínání. Pokračovat může omezováním s odůvodněním “nikam nechodíš, nic nepotřebuješ” a končit může fyzickým ubližováním.

Dlouhá léta týrání a následná traumata

Téměř třicet let měl týrat nyní 56letý muž svou nyní 52letou ženu. Muž měl ženu opakovaně, bezdůvodně verbálně i fyzicky napadat, urážet ji, ponižovat, vyhrožovat jí zabitím, zmrzačením i ublížením jejich dětem a rodině. Výjimkou nebyly ani zákazy či příkazy, muž měl ženě zakazovat návštěvy známých, rodiny i u nich doma, přikazovat jí, co má dělat a kdy se má vrátit domů. Pokud se měla žena zpozdit, pak ji muž nechtěl pustit do bytu. Dále měl muž ve zlostném afektu rozbíjet zařízení bytu, docházet mělo k žárlivým scénám. Žena nemohla nakládat se společnými finančními prostředky rodiny, muž měl omezovat i její kontakt s dcerami, kontrolovat ji telefonicky, zakazovat jí dívat se na televizi, jezdit společným autem. Nejen psychické ataky však má mít muž „na svědomí“. Muž měl ženu také bít, způsobit jí modřiny, pohmožděniny, uchopit ji za vlasy a hlavou udeřit o podlahu, ženu měl kopat po těle…A znovu typický způsob pro utajení domácího násilí, žena měla krýt následky ataků, způsobená zranění make-upem.

V lednu byl muž vykázán z domu na dobu deset dnů, soud následně zakázal obviněnému vstup do obydlí po dobu jednoho měsíce a dále dobu prodloužil do skončení soudního řízení o rozvodu. Policejní komisař muži sdělil obvinění pro zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí. V důsledku jednání obviněného došlo u ženy k rozvoji tzv. syndromu týrané osoby projevující se depresivními symptomy a posttraumatickou stresovou poruchou.

Domácí násilí postihuje ženy, ale bohužel také děti

      A při dalším týrání měly být dokonce přítomny i děti. 31letý muž měl týrat svou 28letou manželku zhruba rok. K psychickým i fyzickým atakům mělo docházet opakovaně, pravidelně a nejméně jednou týdně. Psychické týrání mělo zahrnovat například opakované vulgární urážky, vyhrožování zabitím, výhružky měly směřovat i k dětem, například, že pokud žena odejde, muž vyhodí jejich ročního syna z okna. K fyzickým atakům měly patřit údery otevřenou dlaní i pěstí, kopání, házení předmětů po ženě. Muž měl ženu bít do hlavy různými předměty, útoky měly stupňovat a nabývat na intenzitě i četnosti až v závěru měla být žena bita každodenně. Muž měl však ženu napadat nezřídkakdy i za přítomnosti osmileté dcery a ročního syna. Dále měl muž například rozhazovat po bytě věci, dcerce vyhrožovat zabitím, pokud prozradí, co viděla. Dlouhodobé hrubé jednání muže pak mělo mít negativní vliv na psychiku ženy, kdy měla pomýšlet na sebevraždu, i její fyzický stav, neboť mělo dojít k prudkému poklesu váhy.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání muže pro zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí a podal podnět k jeho vzetí do vazby, současně byl muž vykázán z obydlí na dobu deseti dnů (poškozená je tak chráněna i pro případ, že by soud obviněného nevzal do vazby)

       Jako typické chování pro domácí násilí lze označit i jednání ženy, která lékaři uvedla při ošetření jejího zranění, že spadla sama ze schodů. Hematomy se měla snažit zakrývat ošacením, dlouhými rukávy, a viditelná zranění na tváří měla žena „maskovat“ make-upem. Dalším charakteristickým znakem je také fakt, že v minulosti žena učinila trestní oznámení, avšak následně vzala souhlas s trestním stíháním svého manžela zpět. 

       Na pachatele zločinu týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě (v předestřených případech) pamatuje trestní zákon trestem odnětí svobody od dvou do osmi let. Z výše uvedeného je zřejmé, že domácí násilí je komplikovaný problém, ryze individuální. Proto záleží na konkrétních okolnostech, zda oběť pociťuje vážnější následky při fyzickém či psychickém ataku. Po fyzickém útoku mohou být následky na těle oběti zjištěny krátce po činu, u psychického, ekonomického týrání či omezování osobní svobody mohou žít oběti ve strachu mnoho let, do doby než se rozhodnou situaci přece jen řešit.

Charakteristika domácího násilí statisticky (čerpáno také z dat Asociace IC a BKB):

        Moravskoslezský kraj patří již tradičně k teritoriím, kde došlo k největšímu počtu vykázání v obou letech 2007 a 2008 (doba, kdy bylo možné realizovat vykázání, před tímto datem nebylo toto oprávnění stanoveno zákonem). Ostrava  vyčnívá mezi teritorii s největším počtem vykázaných. V roce 2007 bylo v České republice vykázáno 790 osob. Celou pětinu, největší počet, zaujímá v rámci Moravskoslezského kraje Ostrava. V Moravskoslezském kraji bylo vykázáno 242 osob, ostravští policisté vykázali 47 osob. V roce 2008 bylo vykázáno na celém území státu 679 osob, nejvíc 110 vykázali policisté v Moravskoslezském kraji. Celou třetinu vykázaných v našem kraji tvořily osoby vykázané ostravskými policisty, 35 osob. Ani v roce 2009 se situace nezměnila, počet vykázaných osob v Moravskoslezském kraji byl druhý největší v republice (na prvním místě Ústecký kraj 134 vykázaných). Ostravští specialisté vykázali v roce 2009 celkem 28 osob, v celém Moravskoslezském kraji bylo vykázáno 111 osob. Vykázané osoby v Ostravě tak znovu tvoří zhruba čtvrtinu všech vykázaných. V roce 2009 bylo v České republice vykázáno celkem 778 osob.
V letošním roce vykázali ostravští policisté (do 13.9.2010) již 32 osob (sousední teritoria v gesci Intervenčního centra Ostrava, Nový Jičín 12 osob a Opava 3 osoby). Za prvních osm měsíců bylo v České republice vykázáno celkem 723 osob, nejvíce v Ústeckém kraji 83 osob, na druhém místě byl Moravskoslezský kraj s 80 vykázanými. 32 osob vykázaných na Ostravsku tak činí zhruba třetinu vykázaných z celkového počtu vykázaných v Moravskoslezském kraji.

Městské ředitelství policie Ostrava a řešení domácího násilí

         Ostravští policisté se věnují řešení problematiky domácího násilí již 11 let. Neexistence jakéhokoliv legislativního obranného mechanismu oběti domácího násilí nenechala v Ostravě zúčastněné subjekty lhostejnými ani v minulosti. První aktivity směřující proti nebezpečnému jednání, jakým domácí násilí bezesporu je, vznikly již před jedenácti lety. V Ostravě tak byl realizován model spolupráce na místní úrovni. Prezidentka Bílého kruhu bezpečí, Mgr. Petra Vitoušová, později nazvala Ostravu jakousi „laboratoří“, která dala vznik následnému funkčnímu modelu boje s domácím násilím v celé zemi. Následně vznikl v Ostravě tým, který je tvořen jedinečnou skupinou specialistů, policistů ostravských obvodních oddělení, realizujících vykázání (tým je jediný v republice).
        Ani v letošním roce tomu v Ostravě není jinak. Policisté Městského ředitelství policie Ostrava se věnují řešení problematiky domácího násilí stále. Řešení problematiky vysoce latentního a nebezpečného domácího násilí je založeno na účelném spojení preventivních aktivit, citlivě zvolené medializaci dané problematiky a transparentním postupu policie i partnerských subjektů při každém případu vykazujícím znaky domácího násilí. Značně diskutabilní problematika domácího násilí je specifická též vzhledem k vysoké latenci násilí „za zavřenými dveřmi“ v okruhu nejbližších - rodině. Nutno zmínit, že „jen odhalené případy domácího násilí mohou být řešeny a jen zjištěným obětem lze poskytnout odpovídající pomoc“. Proto je do řešení domácího násilí a pomoci v něm zapojena také veřejnost.
        I když Ostrava vyčnívá v počtech vykázaných osob, neznamená to, že jsou zjištěny všechny případy domácího násilí. Déletrvající, intenzivní domácí násilí bývá obvykle zjištěno náhodou – všímavým sousedem, učitelem, zdravotníkem. Samotná oběť se většinou nerozhodne k řešení problému, neví, kde má hledat pomoc. Ke kvalitnější detekci jednotlivých případů domácího násilí bezesporu napomůže citlivě realizovaná medializace problematiky vedoucí k odmítání násilí a příklon veřejnosti k nulové toleranci. Cílená neobvyklá mediální kampaň má proto v této problematice nezastupitelné místo.

Mediální kampaň „Místo činu? Domov!!!“

         V květnu a červnu proběhla v Ostravě výtvarná a fotografická soutěž s tématem domácího násilí. Autoři vítězných děl byli ocenění věcnými dary při slavnostním Dni Policie na Slezskoostravském hradě dne 21.6.2010. Některé z vítězných fotografií byly použity na tiskoviny, které byly zhotoveny v rámci mediální kampaně, která „startuje“ v Ostravě 17.9.2010 a dostala vševystihující název „Místo činu? Domov!“. Jsme velmi rádi, že boj s domácím násilím na Ostravsku podpořila paní Monika Žídková, která se stala „mediální tváří“ kampaně. Ale ani ostatní subjekty nejsou k tomuto závažnému násilí lhostejné, mediálními partnery se stal Moravskoslezský deník, Český rozhlas Ostrava a Fabex Ostravsko. Zpravodajsky akci podpořila také Česká televize Ostrava. Velký dík patří Dopravnímu podniku Ostrava a.s., který zajistil zvukové relace v prostředcích MHD. Cestující tak mohou slyšet doporučení ve znění: „Jste ohroženi ve svém vlastním domově? Neskrývejte svůj problém a vyhledejte odbornou radu a podporu! Nebojte se hájit svá práva! Pomůžeme Vám, umíme to! V případě ohrožení domácím násilím volejte 158!!!“. Poděkování však patří také zástupcům ostravských supermarketů či obchodních center, neboť plakáty s informacemi o domácím násilí jsou umístěny i v těchto provozovnách.  Dále byly plakáty v rámci kampaně distribuovány do ostravských škol, školek, úřadů, zdravotnických zařízení, služeben městské policie….. Cílem kampaně i medializace problému je rovněž vyvolat intoleranci veřejnosti k předmětnému problému a její motivace k pomoci při odhalování domácího násilí i eliminace nejzávažnějších následků domácího násilí na životech a zdraví oběti. Pomůžeme-li kampaní zjistit (a následně řešit) jediný případ týrání dítěte, seniora, ženy, pak si můžeme říci, že jsme byli úspěšní! Za pomoc v boji s domácím násilím však děkujeme také všem dalším subjektům, které se na akci podílejí, i dalším médiím, které zveřejněním informací třeba také napomohou oběti rozhodnout se učinit ten první krok, vystoupit z kruhu neustálého strachu a marné naděje ve zlepšení krizové životní situace….
 

 

Plakát ke stažení ZDE.

Letáček ke stažení ZDE.

      V rámci kampaně ostravské policie „Místo činu? Domov!!!“ však byly vyrobeny jakési manuály pro osoby zúčastněné při incidentech domácího násilí. Jde o jednoduchý souhrn možností, práv, kontaktů, kam se může zúčastněná osoba obrátit pro radu, jak věc řešit.  V současnosti je pozornost zaměřena také na násilnou osobu. Vždyť odstraníme-li příčinu problému, nevzniká. Každá pomoc ke změně chování pachatelů domácího násilí může vést ke zlepšení partnerské a rodinné komunikace i osvojení si řešení konfliktů nenásilnou formou. Manuály pro zúčastněné osoby v incidentech domácího násilí budou policisté používat při řešení jednotlivých případů domácího násilí a věnují je zúčastněným v těchto incidentech. V manuálech naleznou zúčastnění základní informace k tématu, jak domácí násilí řeší policisté Městského ředitelství policie Ostrava, Okresní soud Ostrava a Intervenční centrum Ostrava. Díky spolupráci policie, justice a intervenčních center lze domácí násilí řešit účinně i efektivně. Nejde tak o ojedinělé aktivity jednotlivce, ale komplexní řešení. 
Prezentace Intervenčního centra ZDE.
Prezentace Okresního soudu v Ostravě ZDE.

Hračky pro práci s dětmi zúčastněnými při incidentech domácího násilí

      Ale ostravští policisté letos zavedli do praxe také další novinku, a to využití hraček při práci s dětskými svědky, zúčastěnými při incidentech domácího násilí. Obětí násilí se občas stanou ti nejzranitelnější - děti. Ve velké části domácností, v nichž dochází k násilí mezi partnery, vyrůstají děti. A právě ony se mnohdy stávají přímými svědky tohoto nebezpečného jednání. Policisté-specialisté musí s dítětem v krizové situaci navázat nejenom prvotní kontakt, ale musí být provedeny i nezbytné úkony v rámci trestního řízení. Práci s dětskými svědky je věnována značná pozornost, aby nedošlo pokud možno k další traumatizaci dítěte. Nicméně prvotnímu navázání kontaktu dítě-policista v těžké krizové situaci napomůže kromě vhodně vedené komunikace specialisty, také určitě hračka. Policista komunikuje s dítětem o prožitém traumatu násilí, v některých případech v noci po útěku z domova – místa, kde došlo k jeho napadení, ale také z místa, kde zůstaly všechny jeho věci. Prvotnímu prolomení komunikačních bariér napomůže proto hračka, kterou si dítě může odnést.  Pro nejmenší byla zvolena plyšový hračka, leopard v pyžamku (analogicky vzhledem k četným incidentům, kdy matka utíká v noci s dětmi nezřídkakdy oděnými právě v pyžamu). Díky problematice domácího násilí dostal jméno Daník.  
 


 Pro větší děti budou policisté využívat sadu, tvořenou zvířátkem a fixy. Dítě si pak může zvíře vybarvit dle své fantazie, každé se stane originálem (lze využít v situacích, kdy je nutné rozptýlit pozornost dítěte, pokud je nutná účast matky na některém z úkonů trestního řízení). Ale ani na starší děti jsme nezapomněli a k využití jsou velké výtvarné sady.
       Věříme, že i tento způsob napomůže v nezbytné práci s dětmi (stejně jako například speciální výslechové komplexy či provedení úkonů kriminalisty-specialisty apod.). Více se dočtete ZDE.

       Projekt finančně podpořil Magistrát města Ostravy.


                                                                                     plk. Mgr. Tomáš Landsfeld
                                                                     ředitel Městského ředitelství policie Ostrava

 

                                                                                     por. Bc. Gabriela Holčáková
                                                                                                komisař

 Napsali o nás:

http://www.denik.cz/regiony/odstartovala-kampan-proti-domacimu-nasili20100917.html
http://www.sedmicka.cz/ostrava/clanek?id=217868
http://www.ententyky.cz/ostravska-policie-odstartovala-kampan-proti-domacimu-nasili
http://www.hitradioorion.cz/index.php?lng=CZ&webid=26&akce=zobraz_clanek&id_clanku=6344
http://www.denik.cz/regiony/odstartovala-kampan-proti-domacimu-nasili20100917.html
http://www.ct24.cz/domaci/101754-k-domacimu-nasili-dochazi-nejvic-na-severu-moravy-policie-spustila-kampan/emailem/
http://www.tydeniky.cz/zajimavosti/miss-monika-zidkova-podporila-kampan-proti-domacimu-nasili 

 

vytisknout  e-mailem