Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Místo činu? DOMOV!!!

Ostrava - Domácí násilí páchané na seniorech  

„Místo činu? Domov!!!“
 
Městské ředitelství policie Ostrava v roce 2012 realizuje již třetí ročník informační kampaně „Místo činu? Domov!!!“ Jako v předchozích letech i letos byla kampaň zahájena v září, tentokrát 20. 9.2012 na konferenci s tématem „Domácí násilí páchané na seniorech.“ Do Ostravy se sjely stovky odborníků z celé republiky, aby diskutovaly o nových či klíčových informacích předmětné problematiky.
Letošní cílovou skupinou, pro níž je kampaň určena, jsou především senioři. A to nejen pro neustále se zvyšující počet ohrožených seniorů, ale také pro jejich zranitelnost či specifičnost. Senioři jsou na násilníkovi velmi často citově závislí a potřebnou pomoc se rozhodnou vyhledat mnohdy až v případě, kdy dojde k ohrožení jejich života. Stejně jako ostatní osoby ohrožené i senioři zažívají stud, mají-li se někomu svěřit a popsat, jak se k nim chová jejich blízký, mají strach, že jim okolí nebude věřit, do určité míry cítí svou vinu na násilném chování vůči své osobě. Zejména však – mají strach zůstat sami, tedy bez blízké, byť násilné osoby.
Ze statistik vyplývá, že pomoc vyhledávají především senioři, kteří jsou týráni svými nejbližšími. Je pro ně nepředstavitelné – v rolích babiček, matek, otců, dědečků, strýců, řešit problém oficiální cestou a ukončit společné soužití s násilníkem. Velkou měrou se na jejich rozhodnutí podílí pokročilý věk, zdravotní stav, nechuť ke změnám, minimální orientace v „dnešním světě“, ale bohužel také ve svých právech a především – jejich citová závislost na osobě násilné.

Novinky kampaně „Místo činu? Domov!!! pro rok 2012 
 • Tiskoviny
V letošním roce byly pořízeny zcela nové informační tiskoviny, určené především seniorům. Pozornost upoutá nejen nový design tiskovin, ale vzhledem k cílové skupině byl zvolen i větší formát letáků. Více informací obsahují brožurky, které sice nemají tak velký formát jako letáky, ale obsahují i lupy. Řadu informačních tiskovin samozřejmě i letos doplňují různé formáty kalendářů či plakáty. Novinkou jsou ale i další formáty letáků a manuálů.
Senioři v tiskovinách naleznou informace o poradenských místech Městského ředitelství policie Ostrava, ale i kontakty na další subjekty, které jim mohou v tíživé životní situaci pomoci. Tiskoviny zahrnují také základní fakta k problematice domácího násilí páchaného na seniorech, formy domácího násilí, bezpečnostní plán nebo základní informace o možnostech řešení domácího násilí (vykázání, předběžné opatření apod.).
Vzhledem k faktu, že stále největší počet ohrožených osob v případech vykázání je zastoupen ženami, i v letošním roce jsme část tiskovin – především letáků, ale i plakáty či kalendáře, věnovali také jim. Opět tiskoviny určené ženám představí zcela nový design, kromě informací o poradenských místech policie obsahují i kontakty na další pomáhající subjekty.
Veřejnost bude informována prostřednictvím tiskovin, které byly umístěny nejen v prostředcích MHD, ale postupně budou distribuovány do různých míst, prodejen, lékáren, čekáren lékařů, pošt, úřady, policejní útvary i služebny strážníků a mnohé další.

 
 • Spoty 

V rámci kampaně letos vznikly zcela nové spoty. Boj s domácím násilím v roce 2012 podpořili pan Radoslav Brzobohatý a jeho manželka, paní Hana Gregorová. Pan Brzobohatý již do Ostravy na připravovanou besedu se seniory dorazit nestihl. Ještě v srpnu však nazvučil audiospoty pro letošní kampaň „Místo činu? Domov!!!“ I po jeho smrti paní Hana Gregorová souhlasila s užitím pořízených spotů pro dobrou věc, charismatický hlas pana Brzobohatého ve spotech určených boji s domácím násilím, tak zůstane spojen s tímto záměrem. Oběma patří naše poděkování!

Audiospoty jsou nejen umělecky ztvárněné, ale také velmi emotivní, obsahují autentické části prověřovaných případů. Pro kampaň byl však pořízen také obrazový spot, který je určen seniorům, dětem i ženám.

 
 • Výukové filmy
 
Díky spolupráci s Ostravskou univerzitou, Lékařskou fakultou, mohly vzniknout v letošním roce také dva výukové filmy „Klidné stáří“ a „Je to vůbec náš syn?“ Oba filmy jsou určeny nejen studentům Lékařské fakulty, ale také další odborné i laické veřejnosti a míří též ke vzdělávání policistů nebo k užití v rámci besed se seniory. Filmy zahrnují nejen genezi domácího násilí páchaného na seniorech, ale také jeho možná řešení. Zachycují rovněž správné postupy při vykázání, stejně jako nesprávný postup policistů. Blíže k filmům viz prezentace.

 
 • Speciální tým
Na místě je vhodné znovu zopakovat, že právě v Ostravě existuje speciální tým pořádkové policie, realizují vykázání. Tým je jediný v zemi a je tvořen 45 policisty pořádkové služby. Kromě vykázání poskytují tito specialisté i poradenství na dvou obvodních odděleních a to v Ostravě-Porubě, na Dělnické ulici 392 a Ostrava-střed, Masná ulice č. 3. Pokud občané potřebují diskrétně poradit s řešením domácího násilí, mohou se objednat přímo ke specialistům.

 
 • Podpora projektu
Velký dík patří jako tradičně Magistrátu města Ostravy, tiskoviny a další materiál v rámci projektu byl pořízen z finančních prostředků Magistrátu města Ostravy. I v letošním roce přijala záštitu nad akcí náměstkyně primátora statutárního města Ostrava, paní Ing. Simona Piperková. Významnou pomocí, především odborného charakteru, bylo rovněž přispění paní Mgr. Lucie Paprsteinové, vedoucí Intervenčního centra Ostrava. Poděkování však náleží také dalším partnerům projektu:
 
 • Avon Cosmetics
 • Dopravní podnik Ostrava
 • Intervenční centrum Ostrava
 • MARF
 • Město Ostrava
 • Nadace ČEZ
 • Ostravská univerzita, Lékařská fakulta
 • Ostravské výstaviště
 • Ostravské vodárny a kanalizace
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Mediálními partnery se stali:
 • Český rozhlas Ostrava
 • Česká televize, Televizní studio Ostrava
 • Moravskoslezský Deník

 • Statistika
V České republice lze vykázat násilnou osobu již pět let (od roku 2007). Policisté v průběhu let registrují nárůst počtu ohrožených seniorů na trojnásobek. Zamíříme-li na Ostravsko, pak konstatujeme nárůst ohrožených seniorů domácím násilím (u zjištěných případů a vykázání) v letech 2010, 2011. Křivka nárůstu není nikterak dramatická, nicméně zvýšení počtu seniorů jako osob ohrožených je dle našich statistik zřejmá. Zatímco v roce 2009 jsme zaznamenali u vykázání celkem čtyři ohrožené seniory na Ostravsku, v roce 2010 jich bylo již 3x víc – 12 osob ohrožených, v roce 2011 bylo detekováno devět ohrožených seniorů při vykázání. Za pět let (2007 – 2011) vykázali ostravští policisté celkem dvěstěkrát, z toho registrujeme 30 osob ohrožených starších 61 a více let (28 žen a 2 muži), což je 15 procent z celkového počtu. 
 
 
 
 
Pomoc mohou senioři nalézt v intervenčních centrech, stejně jako na služebnách policie. Zásadní mohou být informace zdravotníků, kteří si povšimnou zranění, která často senior iracionálně odůvodňuje či dochází s opakovanými „úrazy.“ Hradbu mlčení mohou napomoci prolomit i sousedé, kterým se senioři v krizové situaci svěří. Seniorům lze znovu připomenout, že nikdo není povinen snášet týrání, omezování, vyhrožování, ponižování či násilí a opravdu se nemají zač stydět.
 
                                                                                            por. Mgr. Gabriela Holčáková
                                                                                                    Ostrava, 3.10.2012

Místo činu?Domov!!! ve světle médií:

http://www.tvova.cz/vsechny-videa/play-12_38_Z05-s1.html

http://moravskoslezsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/tyrani-seniori-fenomen-o-kterem-se-v-ostrave-moc-nemluvi-20120921.html

http://www.polar.cz/archiv/video/regionalni-zpravy-polar-20-09-2012-18-00

 

vytisknout  e-mailem