Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Mikroprojekt „Bezpečná hranice“

KRAJ – Zlepšení policejní spolupráce v příhraniční oblasti. 

logo
 

Společný projekt s polskými kolegy bude mít vliv na zlepšení úrovně spolupráce v příhraniční oblasti mezi jednotkami policie obou zemí.

V rámci daného projektu budou realizována setkání týkající se výměny zkušeností, školení k zakoupenému vybavení, cvičení v terénu s využitím nového vybavení. Rovněž se uskuteční setkání za účelem rozšíření znalostí v oblasti poskytování první pomoci s účastí profesionálního instruktora, setkání s obyvateli a turisty a vytištění dvoujazyčných letáků na téma kontaktu s policií a základními právními předpisy platnými na druhé straně hranice.

Hlavním cílem projektu je zlepšení úrovně spolupráce mezi policejními sbory obou zemí. Realizací tohoto projektu přispějeme ke zvýšení kompetencí policistů v rámci přeshraniční spolupráce. Dalším přínosem bude zvýšení efektivity spolupráce policejních sborů obou zemí ku prospěchu obyvatel a turistů česko-polského pohraničí. Cílů bude dosahováno organizováním česko-polských aktivit (příprava projektu, řízení a propagace projektu, setkání za účelem výměny zkušeností, nákup vybavení a zařízení, školení pro policisty, organizace preventivní akce pro seniory a přeshraniční cvičení s využitím pořízeného vybavení).

V rámci projektu bude pro naše krajské ředitelství pořízeno následující vybavení: 9 kusů GPS stanice, 9 kusů GPS tracker, 9 kusů outdoor smartphone, 10 kusů čelových svítilen a psací pomůcky (bloky a propisovací tužky).

Projekt bude realizován Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje jako vedoucího partnera a Komendy Wojewódzka Policji Wroclaw.

Mikroprojekt „Bezpečná hranice“ s registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000761 je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko a ze státního rozpočtu partnerů projektu.

Předpokládaný termín realizace: 2017

Celkový schválený rozpočet projektu: 39 361,10 euro

Schválený rozpočet projektu pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje: 16 644,10 euro (449 390,70 korun)

Z toho 85 % spolufinancování Evropské unie: 381 981,90 korun

Z toho 15 % ze státního rozpočtu: 67 408,74 korun
__________________________________________________________________________________________________________________

Společné pracovní setkání – Aktivita č. 2 (řízení projektu), proběhlo v zázemí Wellness Hotelu Vista na Dolní Morava v termínu 27. – 28. dubna 2017.

__________________________________________________________________________________________________________________

Setkání za účelem výměny zkušeností - Aktivita č. 3, proběhla ve třech jednodenních termínech 11. a 25. května 2017 a 8. června 2017.

__________________________________________________________________________________________________________________

Nákup vybavení a zařízení - Aktivita č. 4.

__________________________________________________________________________________________________________________

Školení pro policisty - Aktivita č. 5, proběhla ve třech jednodenních termínech 12., 13. a 14. září 2017 (školení na poskytování první pomoci proběhla v ternímech 21. - 22. září 2017).

__________________________________________________________________________________________________________________

Organizace preventivní akce pro seniory - Aktivita č. 6, sedm přednášek v příhraniční oblasti proběhlo. Fotografie z preventivních akcí si můžete prohlédnout zde.

__________________________________________________________________________________________________________________

Přeshraniční cvičení s využitím pořízeného vybavení - Aktivita č. 7, proběhlo na polské straně Kralického Sněžníka v termínu 4. - 6. října 2017.

por. Bc. Lenka Vilímková
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem