Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní konference „Analytická Praha 2014“

Experti na analýzu dat z celého světa se sešli v Praze.  

Od 3. do 5. listopadu 2014 probíhala na pražské Spiritce mezinárodní konference „Analytická Praha 2014“ na téma moderní analýza dat v policejní činnosti, kterou uspořádal EUROPOL.  Tato konference je vyvrcholením série mezinárodních analytických meetingů, na kterých jsou prezentována témata analýz dat globálně a s ukázkou praktické aplikace.
 
„Analytická Praha 2014“ coby prestižní mezinárodní konference je pilotním projektem, s nímž jako autoři myšlenky přišli pracovníci EUROPOLu ve spolupráci s Policií ČR a Rakouska. Témata konference byla zvolena na základě průzkumu, ve kterém byli samotní analytici dotazováni, co je z oblasti analýzy dat nejvíce zajímá. Na základě tohoto průzkumu byly stanoveny 3 hlavní tématické bloky, do kterých byly rozděleny jednotlivé přednášky a odborné prezentace.
 
První blok se týkal operativních analýz sociálních sítí a možností, jak tyto sítě využívat coby zdroje důležitých kriminálních poznatků a informací. Dalším blokem byly geografické informační systémy, kdy se zástupci jednotlivých států navzájem informovali do jaké míry a jakým způsobem jsou tyto systémy využívány v jednotlivých policejních sborech. Závěrečný blok byl pak věnován analýze audio a video záznamů, zejména pak možnostem rozeznávání obličejů (tzv. face recognition).
 
Na konferenci do Prahy se sjelo na 70 odborníků z mnoha členských států EU i dalších partnerských zemí a organizací (policisté a pracovníci státní správy, členové akademické obce a zástupci soukromého sektoru). Samozřejmostí byla účast zástupců EUROPOLu a české a rakouské policie, nechyběli však ani účastníci z Francie, Bosny a Hercegoviny, Švýcarska, Litvy, Švédska, Slovenska, Polska, Řecka, Finska, Velké Británie, Německa, Estonska či Lucemburska. V tomto odborném složení je platforma mezinárodní konference s možností výměny a sdílení vlastních zkušeností z oblasti zpracovávání a analýz dat velmi efektivním způsobem, jak hledat dobrou praxi analyzování dat a globálně ji využívat při vyšetřování trestné činnosti.
 
Konferenci zahájil náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Zdeněk Laube, který ve svém projevu vyzdvihl důležitost analytické práce policejních expertů pro potřeby vyšetřování trestné činnosti. Upozornil, že oblast analýzy dat vnímá jako “velice důležitou součást policejní práce, kde rychlé tempo vývoje moderních informačních technologií na jedné straně umožňuje neustále zdokonalovat pracovní postupy a nástroje, jako jsou operační systémy nebo mapy trestné činnosti, ale na druhé straně klade vysoké nároky na průběžné sebevzdělávání a sledování nejnovějších trendů“. Následujícími dvěma spoluřečníky pak byli Ireen Winter, vedoucí analytického oddělení rakouské policie a Christian Jechoutek, vedoucí Business Area EUROPOLu – přičemž oba vyzdvihli zejména nutnost a výhody sdílení analytických metod a postupů.
 
V následujících dnech probíhaly přednášky a odborné diskuse, které se konkrétně týkaly např. mapování a modelování kriminality za použití geoprostorové sítě, geografického profilování a hojně také vytěžování Facebooku. Během tří konferenčních dnů zaznělo mnoho prezentací a přednášek s technickými novinkami a zajímavými informacemi, které budou dále rozvíjeny v pracovních skupinách EUROPOLu i jinde. Z nejvýznamnějších hostů svou prezentaci přednesl např. prof. Michael Leitner z Univerzity Louisiana z USA, který přítomné obeznámil s využíváním geografických systémů při předvídání trestné činnosti, či Colin Johnson, bývalý agent NCA (National Crime Agency), z Velké Británie s přednáškou o geoprofilování pachatelů. Za Českou republiku se se svými příspěvky představili zástupci Police ČR a Policejní akademie ČR.
 
Závěrem organizátoři i samotní účastníci vyhodnotili konferenci z odborného hlediska jako velice přínosnou, zejména pak z důvodu možnosti sdílení zkušeností s využíváním softwarových aplikací, které nejenže mohou být inspirací pro ostatní státy, ale také mohou být, po příslušné dohodě, nabídnuty k využívání či dokonce propojení přes stávající databáze. Mnozí experti též velice uvítali i sdělení organizátorů, že navazující konference je plánována na rok 2015 a to pravděpodobně v Rakousku.
 
6.11.2014
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej

kpt. Mgr. Andrea Štorchová

Odkazy do noveho okna

Analytická Praha 2014 (1)

Analytická Praha 2014 (1) 

Detailní náhled

Analytická Praha 2014 (2)

Analytická Praha 2014 (2) 

Detailní náhled

Analytická Praha 2014 (3)

Analytická Praha 2014 (3) 

Detailní náhled

Analytická Praha 2014 (4)

Analytická Praha 2014 (4) 

Detailní náhled

Analytická Praha 2014 (5)

Analytická Praha 2014 (5) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem