Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodika měření dezénových drážek pneumatik

Žadatel se domáhal informací ohledně metodiky měření hloubky hlavních dezénových drážek u pneumatik vozidla. Konkrétně požadoval poskytnutí kompletní uvedené metodiky pro Policii České republiky (službu dopravní policie) při provádění silničních kontrol.  

Policie České republiky poskytla žadateli následující informaci:
 
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a který byl vydán za účelem sjednocení postupu příslušníků Policie České republiky (dále jen „policisté“) při plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů v souvislosti s dohledem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, upravuje výkon služby při provádění kontrol, dopravně bezpečnostních opatření a akcí v obecné rovině. Postup policistů při měření hloubky dezénu pneumatik vozidla není v tomto interním aktu řízení konkrétně upraven a v rámci Policie České republiky není vydána žádná speciální metodika měření hloubky hlavních dezénových drážek pneumatik vozidla.
 
Ke kontrole stavu pneumatik policisté využívají přístroj k měření hloubky dezénu, tzv. hloubkoměr, anebo indikátory opotřebení hlavních dezénových drážek pneumatiky označované zkratkou TWI. Měření se provádí v hlavních dezénových drážkách, kterými se rozumějí průběžné drážky opatřené indikátory opotřebení TWI. Správnost měření je podle § 5 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 505/1990 Sb.“), zajišťována kalibrací měřidel, a to prvotní kalibrací nového měřidla, jejíž zajištění je zákonnou povinností výrobce, a následnou (případně periodickou) kalibrací měřidla, kterou zajištuje jeho uživatel po uvedení měřidla do provozu. Povinnost zajistit jednotnost a správnost měřidel a měření ukládá uživateli ustanovení § 18 písm. b) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Kontrolu technického stavu vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky. Gestorem tohoto právního předpisu je Ministerstvo dopravy České republiky, které je oprávněno k výkladu jednotlivých jeho ustanovení. 
 
 PhDr. Jiří Vokuš, 26. 1. 2015

vytisknout  e-mailem