Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Měřič propustnosti světla

Olomoucký kraj - policisté měří propustnost světla u skel automobilů  

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje zakoupilo ze svého rozpočtu sedm kusů měřičů propustnosti světla a odrazivosti povrchu. Přístroje budou přiděleny na všechny dopravní inspektoráty v kraji, včetně dálničního oddělení.
Policisté při silničních kontrolách budou mít možnost změřit propustnost světla u kontrolovaných aut. Kontroly se vztahují na čelní a přední boční okna u řidiče a spolujezdce. Do této doby pouze řidiče na nepropustné fólie, na sklech upozornili. Vozidla s takovýmito fóliemi nesplňují technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.
Pokud má řidič takto upravené auto, dopouští se přestupku. Pokud je propustnost světla nižší než 70%, hrozí řidiči bloková pokuta do 5 tisíc korun. Řidič je upozorněn na to, že folie z oken musí odstranit. Pokud je propustnost pod 20% policie přestupek postoupí správnímu orgánu a řidiči je zakázána další jízda. Pokuta je v tomto případě od 5 do 10 tisíc korun nebo 6 měsíců až rok zákaz řízení.
Všechny úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné provádět pouze za dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43, resp. směrnicí 92/22/EHS a musí podle nich být schváleny. Podle těchto technických předpisů nesmí být celková propustnost světla čelního skla nižší než 75 % a celková propustnost světla předních bočních skel nižší než 70 %. Požadavky souvisí s bezpečností v silničním provozu. Jestliže v důsledku zatemnění skel řidiči druhých vozidel a chodci nemohou rozpoznat řidiče a ztrácí tak možnost reagovat na jeho chování, je jasně porušeno jedno ze základních pravidel bezpečného provozu, tj. že řidič musí co nejlépe vidět a být viděn. Snižuje se i možnost rozpoznávat a reagovat na dopravní situaci za snížené viditelnosti.
Dodatečné úpravy provedené v souladu se schválením ministerstva musí pak být označeny na jednotlivých sklech nálepkou, kde vedle informací o výrobku je i schvalovací značka ATEST. Tato říká, že ztemnění čelního skla na propustnost nižší než 75 % nebo ztemnění předního bočního skla na propustnost nižší než 70 % je hodnoceno jako závada.  Takové to vozidlo ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a vozidlo nesmí být, s výjimkou nouzového dojetí užito v provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR při silničních kontrolách vozidel postupuje podle tohoto ustanovení.
U některých vozidel se objevují zrcadlové folie. Tyto fólie nesmí být také použity na čelním a na předních bočních sklech vozidel. V ostatních oknech mohou být použity pouze zrcadlové fólie schváleného typu, které mají v obou směrech částečnou propustnost, a jejich odrazová schopnost není zaměnitelná se světelnými zařízeními vozidel.
 

por. Mgr. Marta Vlachová

5.12.2011

Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem