Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Měření rychlosti

Žadatel položil následující otázky: Co můžu žádat po Policii ČR na místě přestupku, pokud překročím rychlost v obci? Co jsou mi policisté povinni předložit (služební průkaz, kalibrace přístroje, zkoušky na obsluhu radaru, fotografie vozidla, rychlost vozidla, atd.)? Jak se můžu bránit nebo kam se mám obrátit, když mi policisté nejsou ochotni předložit tyto doklady?  

Odpověď:
Úvodem musíme sdělit, že měření rychlosti je upraveno zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o silničním provozu“). Konkrétně ustanovení § 79a odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu cituji:  „Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.“
 
Vlastní postup při měření rychlosti Policií ČR není nikde legislativně dále upraven. K části dotazu týkající jaké doklady musí policista na místě přestupku předložit, sdělujeme následující. Policista ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je povinen prokázat svou příslušnost policii při provádění úkonu a to tak, že příslušnost k policii se prokazuje služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo.
 
Ostatní Vámi uváděné doklady (kalibrace přístroje, zkoušky na obsluhu radaru, fotografie vozidla, rychlost vozidla) není policista povinen předložit v rámci projednání přestupku v blokovém řízení na místě. K  projednání protiprávního jednání v blokovém řízení ve smyslu ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Pokud nebude ze strany přestupce ochota pokutu ve stanovené výši zaplatit, bude postupováno v souladu se zákonem o přestupcích. V daném případě bude přestupek oznámen podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona o přestupcích, kde je mimo jiné uvedeno, že v oznámení se uvede zejména, který přestupek je ve skutku spatřován, důkazní prostředky, které jsou jim známy a které prokazují, že jde o přestupek a že byl spáchán určitou osobou. Součástí oznámení o přestupku budou veškeré písemnosti dokazující.


18. 8. 2009

vytisknout  e-mailem