Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupeže za desítky miliónů objasněny

V posledních několika týdnech objasnili kriminalisté 2. oddělení obecné kriminality krajského ředitelství hned několik loupeží, při kterých pachatelé způsobili škody za víc než třicet miliónů korun. 

Ve všech níže popsaných případech se jednalo o provozovny, jejichž artiklem byly a jsou šperky z cenných kovů a luxusní hodinky. Většina těchto prodejen sídlí v úzkém centru metropole, pouze v jednom případu vyrazili pachatelé za lupem na okraj Prahy.

Prošetřování těchto případů nebylo nijak jednoduché a trvalo několik měsíců, až let. U každé jedné z těchto loupeží se totiž postupem času stále více ukazovalo, že se loupeží nedopouštěli tuzemští lapkové, ale velice pečlivě organizované mezinárodní skupiny ze zahraničí. Jejich akční rádius byl nejen po celé Evropské unii, ale zasahoval i do řady zemí bývalého Sovětského svazu a například i na Filipíny. Proto byli postupně krajští kriminalisté v kontaktu s kolegy z Interpolu, Europolu, Finska, Ruska, Německa, Itálie, Srbska, Slovinska, Španělska, Rakouska, Francie a Švýcarska.

Celkově se kriminalistům podařilo objasnit pět případů loupežných přepadení obchodů sídlících v ulicích Pařížská, Dušní, Široká, Spálená, a Jablonecká, kterých se dopustili tři, dá se říci nadnárodní gangy.

První případ - „Pink Panthers“

Takto se jmenovala jedna ze skupin, jejíž tři, tehdy neznámí členové 21. 12. 2012 přepadli se zbraní v ruce prodejnu v Široké ulici. Odtud si odnesli hodinky, náramky, náhrdelníky a náušnice v celkové hodnotě téměř 17.000.000,- Kč. Dnes můžeme tyto osoby „pojmenovat“ konkrétněji. Jedná se o tři srbsky hovořící muže ve věku od osmadvaceti do šestatřiceti let. Dva z nich jsou nyní za mřížemi v Německu, na třetího je vydaný mezinárodní zatykač.

Ke skupině „Pink panthers“ v průběhu prošetřování kriminalisté zjistili, že čítá celkově přibližně 800 osob, především z bývalé Jugoslávie, které se v zemích EU zaměřují na loupeže v prodejnách s luxusním zbožím, jako jsou zlatnictví, hodinářství a klenotnictví.

Ve skupině vládla přísná hierarchie. Řídící osoby pobývaly v Srbsku, konkrétně v Bělehradě, odkud vše řídily.

Pak tu byla takzvaně střední vrstva, tedy osoby, které tipovaly objekty zájmu a zajišťovaly logistiku v podobě ubytování, aut a zbraní pro dělníky.

Poslední, nejnižší vrstva, byli zmínění dělníci, kteří dle potřeby vyjížděli do různých zemí, kde prováděli popsanou trestnou činnost. Tito dělníci byli rekrutováni z osob legálně žijících v zemích EU, což jim zajišťovalo pomyslnou flexibilitu a nenápadnost.

Druhý a čtvrtý případ – Vyborg

Tato druhá skupina se na území hlavního města dopustila celkem dvou loupežných přepadení.

První z nich se odehrálo nedlouho před polednem 19. 5. 2014 v Pařížské ulici. V tu dobu přišli postupně do prodejny s luxusními hodinkami tři muži, další dva hlídali venku. „Zákazníci“ si nejprve prohlíželi zboží a pak zaútočili. Prodejce fyzicky napadli a posléze spoutali, načež si přisvojili několikero luxusních hodinek a z místa loupeže utekli. V prodejně si přisvojili zboží za téměř 3.000.000,- Kč.

Druhého loupežného přepadení se členové skupiny „Vyborg“ dopustili letos 23. 2. v ulici Dušní opět nedlouho před polednem. I v tomto případu se jednalo o prodejnu luxusních hodinek, ze které si pachatelé odnesli zboží v celkové hodnotě téměř 13.500.000,- Kč.

Následným prošetřováním se kriminalistům podařilo takzvaně ustanovit pachatele obou těchto přepadení. Při tom detektivové zjistili, že dva z nich (27, 32) se podíleli na obou popsaných loupežích. Celkově se pak jednalo o osoby ve věku od 23 do 40 let a pocházely z Ruska, Kazachstánu a Lotyšska, kdy někteří z těchto pachatelů měli v době loupežných přepadení trvalé bydliště v Německu. Valná většina těchto lupičů skončila v českých vězeních, tři z celkových deseti se prokazatelně nachází na území Ruska.

Ke skupině „Vyborg“ jako takové kriminalisté zjistili, že je složena z osob z bývalého Sovětského svazu, především pak z osob pocházejících z Ruska, Lotyšska a Estonska. Stejně jako „Růžový panter“ se i tato skupina zaměřuje na loupeže především v prodejnách luxusního zboží, konkrétně klenotnictvích a zlatnictví. A i „Vyborg“ má svou hierarchii, která koresponduje se systémem „Růžového pantera“. Také má řídící osoby, které v tomto případě sídlí v Rusku a Finsku, odkud rozdělují úkoly svým podřízeným. Také v této skupině je střední vrstva „logistiků“, kteří přebývají ve státech Evropské unie, především v Německu, odkud vyjíždí do ostatních zemí zajistit servis dělníkům, kteří pak loupí ve vytipovaných prodejnách. Možná jediný podstatný rozdíl mezi oběma skupinami je, že v rámci „Vyborgu“ jsou dělníci rekrutováni, lépe řečeno dováženi, z Lotyšska, Ruska a Estonska.

Poslední dvě loupeže

Ty se odehrály v jeden a ten samý den, tedy 4. 11. 2015, v ulicích Spálená a Jablonecká. K první loupeži došlo v půl desáté dopoledne, ke druhé pak o hodinu později. Při těchto loupežích šlo dvojici pachatelů z Lotyšska především o šperky, kterých se zmocnili, stejně jako pachatelé v předchozích případech, za pomoci násilí. Klenotů si při těchto dvou loupežích odnesli, oproti předchozím popsaným případům, za „pouhý“ necelý 1.000.000,- Kč. Ani tito pachatelé (31, 36) spravedlnosti nakonec neunikli. Byli na základě evropského zatýkacího rozkazu, vydaného pražskými kriminalisty, zadrženi v Estonsku.

V součtu si v rámci všech popsaných případů pachatelé přisvojili zboží v celkové hodnotě téměř 34.000.000,- Kč.

Pražští kriminalisté nejsou úspěšní ale pouze v těchto shora popsaných případech. Porovnáme-li stejná období roků 2015 a 2016, tedy od prvního ledna do posledního listopadu zjistíme následující. V roce 2015 došlo na území hlavního města Prahy k 256 loupežným přepadením, z čehož se 142 podařilo objasnit. V roce 2016 se podařilo zdárně vyřešit 128 loupeží, z celkových 207.

Zobrazíme-li tato období v procentech zjistíme, že v roce 2015 se podařilo ve zmiňovaném období objasnit 55,47 % loupeží, letos to už je 61,84%.

Pražští policisté se samozřejmě snaží předcházet, nejen tomuto druhu trestné činnosti po celý rok. Intenzivnější preventivní opatření přijímáme ale především v tomto předvánočním čase a vy se o nich můžete více dozvědět zde.

por. Mgr. Tomáš Hulan 12. 12. 2016

vytisknout  e-mailem