Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Lokalizační a záznamová zařízení – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Registrační číslo - CZ.1.06/3.4.00/12.7952 

logo.jpg

Realizace projektu: zahájení srpen 2011, dokončení listopad 2015

  • I. etapa projektu:  1. 8. 2011 – 15. 11. 2013
  • II. etapa projektu: 16. 11. 2013 – 30. 11. 2015
  • Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Finanční parametr projektu:

Celkový objem ve výši          39,690.541,00 Kč vč. DPH, z toho: 

15% podíl státního rozpočtu      5,953.581,15 Kč

85% podíl Evropské unie        33,736.959,85 Kč

 

Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby přírodních a technologických rizik, která souvisí s vysokou akceschopností, mobilitou a efektivitou působení Policie ČR v rámci IZS. Zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události, zajištění obrazového záznamu a zajištění napojení na příslušné registry a databáze. Včasným příjezdem na hlášené místo lze účinně a efektivně omezit či eliminovat hrozbu vzniku mimořádné události a zvýšit tak efektivitu akceschopnosti složek IZS.

Projektem byla pořízena lokalizační a záznamová zařízení do 151 služebních vozidel PČR (určených k výjezdům k mimořádným událostem), umožňující okamžitou lokalizaci vozidel, optimální koordinaci a synchronizaci při zásahu na daném území. Nový systém, který je součástí lokalizačních a záznamových zařízení, je plně kompatibilní s nově vybudovanou technologií operačních středisek IZS.

 

V rámci projektu bylo pořízeno 267 kompletů lokalizačních a záznamových zařízení do služebních vozidel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

 

Vazba na projekty:

  • projekty „Integrace operačních středisek PČR“ - zajištění vyšší účinnosti operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a zajištění interoperability na úrovni jednotlivých krajů,
  • projekty „Kontaktní a koordinační centra" - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného centra,
  • projekt „Mobilní kontaktní a koordinační centra" - prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě i za zhoršených klimatických podmínek a s možností dlouhodobé působnosti k zajištění koordinace řešení vzniklé situace. 

vytisknout  e-mailem