Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Libavá: cvičení pořádkové jednotky

Dva náročné dny prověřily připravenost policistů.  

Nástup, instruktáž k „zaměstnání“, v tomto případě modelové situaci na téma pátrání po osobách, a celé odpoledne strávené v terénu.
PJ libavá 4.jpg
Vyhodnocení. Chvilka odpočinku a opět nástup k plnění dalších úkolů – noční akce při pátrání po pohřešovaných. Ukončení akce v ranních hodinách. Na policistech je již znát únava. Ale jede se dál. Ráno opět nastupují v plné polní a zadání je jasné: zadržet nebezpečné pachatele, kteří jsou na útěku a jsou ozbrojeni. Policisté propátrávají terén. Akce úspěšně ukončena po poledni.
 
Tak nějak to ve zkratce vypadalo tento týden v úterý a ve středu (20. – 21. října) v areálu vojenského prostoru Libavá, kde probíhalo cvičení pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje. Tématem cvičení bylo pátrání po osobách hledaných a pohřešovaných a po ozbrojených pachatelích v nepřehledném terénu v noční i denní době.
 
Příprava celého cvičení ležela na bedrech velitele pořádkové jednotky mjr. Mgr. Roberta Kuhna,
PJ libavá 7.jpg
policistech z odboru služby pořádkové policie krajského ředitelství a hlavně instruktorů pořádkové jednotky krajského ředitelství. Jak mi právě dva hlavní instruktoři, nprap. Jan Prstecký a nprap. David Chrupka, řekli, snažili se připravit maximálně reálné podmínky, které mohou na policisty při pátracích akcích čekat, a zároveň reálné akce. Policistům se jejich úmysl vydařil. Připravené situace vypadaly naprosto věrohodně a své udělalo i počasí (zima, sníh) a zázemí. Žádná ubytovna, teplá voda, kafíčko. Policisté si přivezli spacáky, vodu i nádobí. Přenocovali ve srubech. 
           
Toto cvičení bylo v podstatě první s tak obrovským nasazením techniky, policistů a dalších osob. Dalo by se rovněž říci, že se neslo tak trochu v duchu nostalgie. Bylo posledním cvičením stávající severomoravské pořádkové jednotky. Od příštího roku se totiž se vznikem olomouckého krajského ředitelství současná jednotka rozdělí. K samotnému průběhu cvičení se vrátím, nyní pár slov k pořádkové jednotce.
 
Pořádková jednotka
V pořádkové jednotce krajského ředitelství je zařazeno přes 200 policistů (z krajského ředitelství, Městského ředitelství policie Ostrava a územních odborů vnější služby Olomouc, Karviná, Opava, Přerov a Frýdek-Místek). Nácvik policistů pořádkové jednotky probíhá pravidelně jako celku. Na cvičeních nechybí ani členové antikonfliktního týmu.
Příprava policistů zahrnuje přípravu pořadovou, taktickou, pořádkovou, tělesnou, profesní, speciální, organizačně řídící a psychologickou. Speciální příprava může být prováděna v součinnosti s ostatními službami policie. Při mimořádných událostech je příprava k plnění úkolů prováděna ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Zejména samotné zákroky při bezpočtu akcí jsou pro policisty psychicky náročné. Je tedy potřeba také konstatovat, že pravidelně probíhá u policistů psychologická příprava za účasti psychologů.
 
Jaké stěžení úkoly plní pořádková jednotka?
 
- chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti a provádí bezprostřední opatření k jeho obnově, byl-li závažným způsobem narušen
- podílí se na plnění úkolů policie v rámci integrovaného záchranného systému při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací
- podílí se na výkonu služby v případech opatření vyžadujících nasazení většího počtu sil a prostředků policie (např. sportovní či kulturní akce, pátrání po osobách a věcech)
-   spolupůsobí při zákrocích zásahové jednotky krajského ředitelství policie, Útvaru rychlého nasazení a dalších služeb policie,
-  zajišťuje ozbrojené doprovody (např. cenin nebo jaderného materiálu),
-  posiluje výkon hlídkové nebo jiné služby na stanoveném území
 
Cvičení bylo náročné, prověřilo schopnosti všech zúčastněných
 
Na Libavou dorazilo přes 200 členů pořádkové jednotky. Nechyběli dále ani psovodi se svými služebními psi,
PJ libava 1.jpg
kolegové z Hasičského záchranného sboru, zdravotníci (včetně členů Českého červeného kříže) a vzhledem k charakteru akce také příslušníci severomoravské zásahové jednotky. Nyní k samotnému průběhu cvičení.
 
V úterý po poledni se všichni sešli, aby vyslechli zadání a instruktáž. Téma: pátrací akce po pohřešovaných osobách. Policisté neznali terén. Museli se tedy na základě instrukcí a za využití znalostí z topografie v neznámém prostředí zorientovat a najít pohřešované. Stmívalo se, byla zima, sníh, minuty ubíhaly velmi rychle. Důležitá byla samozřejmě koordinace celé pátrací akce, kterou měl na starosti štáb v čele s velitelem. Štáb měl tu čest využít vůbec jako první v ostrém provozu mobilní, kontaktní a komunikační centra (současně 4 vozidla, o kterých bude následně napsáno ještě pár informací). Policisté propátrávali terén, metr po metru, dolinu po dolině, hustník po hustníku… Bylo potřeba využít psovody a další složky (kriminalisty k ověření totožnosti pohřešovaných, zdravotníky k jejich ošetření). Navečer policisté pohřešované osoby, které v této části cvičení představovaly figuríny, nalezli. Akce skončila úspěšně. Následovalo vyhodnocení.
            Před samotnou akcí si ještě policisté vyslechli od dvou kolegů ze speciálních pořádkových jednotek z Brna a Prahy přednášku o metodice pátrání. Dvojice se specializuje právě na metodiku fungování pátracích akcí ve všech aspektech. Přednáška byla zajímavá, ale hlavně poučná.
 
 
Po této akci si policisté mohli na chvíli odpočinout. Kolem deváté hodiny navečer byl opět nástup k dalšímu, tentokrát nočnímu,
PJ libavá 5.jpg
cvičení. Instruktoři předem nafotili figuranty (reálné osoby), které schovaly do terénu. Zároveň vytvořili pachové stopy, aby mohl být nasazen psovod. Policisté z jednotky obdrželi fotky pohřešovaných a úkol zněl jasně: všechny v co nejkratším čase najít. Ke slovu přišly i termokamery od hasičů, které se při pátrání použily. Služební psi šli neomylně po pachových stopách, které pohřešovaní zanechali. Osoby byly nalezeny živé, ale zraněné. Policisté tak museli poskytnout první pomoc. Zranění vypadala velmi realisticky, a to díky „dobré práci“ zdravotníků. Ti také sledovali práci policistů, kteří zraněné ošetřovali.
 
 
 
Policisté nad ránem akci ukončili. Moc nenaspali, a v devět hodin už byli zase na rozdílení. Tématem středeční dopolední akce bylo pátrání po nebezpečných pachatelích, kteří při převozu přepadli eskortu vězeňské služby a utekli do okolních lesů. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nebezpečné pachatele, dorazili na Libavou také příslušníci severomoravské zásahové jednotky.
PJ libavá 2.jpg
Akce se rozjela, všichni plnili své úkoly. Policisté nakonec pachatele vystopovali v jistém objektu. Celá akce byla ukončena vpádem zásahové jednotky do objektu a zadržením osob.
 
 
Jak již bylo výše napsáno, cvičení bylo v podstatě první s tak obrovským nasazením techniky, policistů a dalších osob a zároveň posledním cvičením stávající severomoravské pořádkové jednotky. Do Libavé přijeli plk. Mgr. Tomáš Tuhý (náměstek krajského ředitele pro zřízení kraje), plk. Mgr. Ivo Vykopal (ředitel kanceláře ředitele krajského ředitelství), plk. Mgr. Radím Daněk (vedoucí odboru služby pořádkové policie krajského ředitelství) a všichni vedoucí územních odborů vnější služby v rámci krajského ředitelství. Jako hosté byli přítomni pplk. Ing. Pavel Rohla (z ředitelství pro řízení lidských zdrojů Policejního prezidia ČR), pplk. Mgr. Karel Suchopár a pplk. Mgr. Karel Agh (z ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR), pplk. Ing. Tomáš Hrubý (z centrály informatiky a analytických procesů SKPV) a kolegové ze speciální pořádkové jednotky z Brna a Prahy. Dalšími hosty byli plk. Mgr. Josef Dřímal (přednosta Újezdního úřadu vojenského újezdu Libavá), kpt. Ing. Karel Kotek (Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje) a osoby z Českého červeného kříže a Střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku-Místku.
 
Mobilní, kontaktní a komunikační centrum
 
Jak bylo napsáno, štáb měl tu čest využít vůbec jako první v ostrém provozu 4 mobilní, kontaktní a komunikační centra najednou. Jedná se o speciální vozidla Volkswagen Transporter Kombi. V rámci krajského ředitelství obdržel každý z 11 územních odborů jedno vozidlo. Vozidla jsou vybavena potřebnou technikou pro podporování rozhodování velitele zásahu. Je v nich technika, díky které se osádce auta zobrazí na
PJ libavá 3.jpg
mapovém podkladu jednotlivá stanoviště a pohyby nasazených policejních sil. Díky cvičení bylo možné zjistit poslední možné nedostatky, které může mít v ostrém provozu spojení několika technologických systémů.
Vozidla jsou určena a budou využívána v rámci společných zásahů složek integrovaného záchranného systému. Jedná se například o zásahy u leteckých nehod, dopravních nehod většího rozsahu, oznámení nebo nálezu nástražného výbušného systému, nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici. Budou využívána také při rozsáhlých policejních opatřeních (například v souvislosti s konáním technoparty, sportovních akcí) a samozřejmě také při mimořádných událostech s velkým počtem raněných a obětí (živelné pohromy…).
 
Cvičení jsou důležitá…
 
Cvičení bylo fyzicky i psychicky velmi náročné. Policisté se pohybovali v neznámém terénu, museli spoléhat na vlastní znalosti a dovednosti. Důležitá byla koordinace všech zúčastněných složek a jednotek. Cvičení prověřilo celkovou připravenost policistů. Je sice pravda, že stále je co zlepšovat, ale tyto dva dny ukázaly, že severomoravští policisté jsou připraveni rychle a účinně zasáhnout proti nebezpečným pachatelům, nebo v krátké době zorganizovat pátrací akci a najít pohřešovanou osobu.
Tato cvičení jsou důležitá pro nácvik a ověřování koordinace postupů složek integrovaného záchranného systému. Policisté a další osoby si tímto způsobem předávají informace a znalosti. Zkušenosti pak využívají v praxi, a to i při záchraně toho nejcennějšího: lidských životů.
 
 
 por. Mgr. Soňa Štětínská
           
 
 
 
 

                                                                                                  

vytisknout  e-mailem