Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Letecká služba - interní akty řízení

Žadatel se domáhal poskytnutí informací ohledně souboru interních aktů řízení Policie České republiky. Konkrétně poptával:  

a) Závazný pokyn policejního prezidenta č. 157/2008 (pokud nebyl nahrazen novějším, v tom případě bych potřeboval ten novější).
b) Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 155/2001 o uplatňování požadavků na leteckou činnost pro potřeby Policie ČR (pokud nebyl nahrazen novějším, v tom případě bych potřeboval ten novější).
c) Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 85/2006 kterým se upravuje postup příslušníků Policie ČR při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu (pokud nebyl nahrazen novějším, v tom případě bych potřeboval ten novější).
d) Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 160/2009 kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (pokud nebyl nahrazen novějším, v tom případě bych potřeboval ten novější).
e) Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 28/2009 kterým se upravuje pátrání (pokud nebyl nahrazen novějším, v tom případě bych potřeboval ten novější).
f) Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 110/2008 kterým se upravuje plnění úkolů služby pořádkové policie a služby železniční policie (pokud nebyl nahrazen novějším, v tom případě bych potřeboval ten novější).
 
Žadatel ve své žádosti dále uváděl, že existují-li další předpisy zabývající se využitím letecké techniky policie pro potřeby plnění úkolů Policie ČR a leteckou podporu policie (nikoliv HZS, LZS atp.) a lze-li je poskytnout, uvítal by i je. Dále pak poptával:
  • Nařízení Ministerstva vnitra č.107/1999, kterým se upravuje vyžadování a schvalování letů u Policie České republiky letecké služby (pokud nebylo nahrazeno novějším, v tom případě bych potřeboval to novější).
  • Nařízení Ministerstva vnitra č.13/1994, kterým se stanoví organizace Policie České republiky (pokud nebylo nahrazeno novějším, v tom případě bych potřeboval to novější).
  • Organizační řád Policie ČR Letecké služby.
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
  1. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 157/2008, o zajišťování svobodného přístupu k informacím v Policii České republiky.
  2. Nařízení Ministerstva vnitra č. 49/2009, kterým se upravuje poskytování letecké podpory policejními vrtulníky (toto nařízení nahradilo nařízení ministerstva vnitra č. 107/1999, kterým se upravovalo vyžadování a schvalování letů u Policie České republiky letecké služby, a závazný pokyn policejního prezidenta 155/2001, kterým se stanovily zásady při uplatňování požadavků na leteckou činnost pro potřeby Policie České republiky.  
  3. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 137/2009, o organizaci Policie České republiky (nařízení Ministerstva vnitra č. 13/1994 není platné).
  4. Rozkaz ředitele Policie České republiky letecké služby č. 52/2008, kterým se vydává „Organizační řád Letecké služby Policie České republiky“.
  5. Rozkaz ředitele Letecké služby č. 30/2011, kterým se vydává Směrnice pro provádění záchranných prací s letadly Ministerstva vnitra provozovanými Leteckou službou Policie České republiky (slaňování, jeřábování, lanové podvěsy).
Všechny výše uvedené interní akty řízení jsou aktuálně platné a účinné.
 
Ohledně poptávaného závazného pokynu policejního prezidenta č. 85/2006, kterým se upravuje postup příslušníků Policie České republiky při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu a šetření dopravních nehod, povinný subjekt konstatoval, že tento interní akt řízení byl nahrazen rovněž poptávaným závazným pokynem policejního prezidenta č. 160/2009, kterým se upravuje postup na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Posledně uvedený interní akt řízení je zveřejněn na internetových stránkách Policie České republiky na adrese http://www.policie.cz/clanek/zverejnene-informace-2014-bezpecnost-a-plynulost-silnicniho-provozu.aspx a povinný subjekt proto v této souvislosti odkázal žadatele ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na zveřejněnou informaci.  
   
Povinný subjekt rovněž poskytl žadateli závazný pokyn policejního prezidenta č. 180/2012, o plnění základních úkolů služby pořádkové policie, kterým byl nahrazen poptávaný závazný pokyn policejního prezidenta č. 110/2008, o plnění úkolů služby pořádkové policie a služby železniční policie. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt vyloučil z textu tohoto interního aktu řízení informace, u nichž to stanoví zákon. Ohledně znečitelněných částí textu závazného pokynu policejního prezidenta č. 180/2012, o plnění základních úkolů služby pořádkové policie, povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
 
Povinný subjekt rovněž vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ohledně závazného pokynu policejního prezidenta č. 135/2010, o pátrání, který nahradil poptávaný závazný pokyn policejního prezidenta č. 28/2009, o pátrání.
 
PhDr. Jiří Vokuš, 17. října 2014

vytisknout  e-mailem