Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Legalizace výnosů trestné činnosti vědomě či z nedbalosti je trestná

V současné době jsme zaznamenali rychle narůstající problém s tzv. „legalizátory“ výnosů z trestné činnosti. Obdobných případů jsme registrovali od začátku roku více než 100. Legalizace výnosů trestné činnosti je nedílnou součástí podvodů páchaných v online prostředí. Proto se pachatelé zaměřují na nábor osob, které ilegálně nabyté finance zlegalizují. Legalizátor se vědomě nebo nevědomě nepřímo podílí na podvodném jednání, protože pachateli umožnuje převod či zastření odcizených finančních prostředků tím, že napomáhá k převodu těchto prostředků, či výběru finančních prostředků a předání pachateli v hotovosti. Legalizátor má za pomoc pachateli často slíbenou nějakou finanční odměnu. Policie České republiky varuje, že i legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti je trestná s horní sazbou odnětí svobody až pět let. 

TISKOVÁ ZPRÁVA V UKRAJINSKÉM JAZYCE


JAKÝM ZPŮSOBEM PACHATELÉ HLEDAJÍ LEGALIZÁTORY?

 • Pachatel osloví náhodnou osobu přímo, například i při náhodném setkání „na ulici“ a pod různými legendami se jí snaží přimět ke spolupráci spočívající v převodu finančních prostředků přes účet této oslovené osoby..
 • ​Například na internetu, na sociálních sítích nebo v tištěné inzerci se objeví nabídka výdělečné činnosti, která přímo v inzerátu nemusí být nijak specializovaná. Legend pachatelů zde existuje opět mnoho. V poslední době se jedná často o legendy v souvislosti s nákupem kryptoměn. Vždy jde ale o formu nějakého převodu finančních prostředků přes účet osoby, nebo dokonce instrukce k zakládání bankovních účtů u různých bank. V některých případech se nemusí jednat přímo o inzerát s nabídkou výdělečné činnosti, ale může se ze strany pachatele jednat o reakci na poptávku o pracovní činnost. Legalizátoři mohou být přiměni ke spolupráci v rámci nabídky přes profil na sociální síti, který se jeví jako profil velmi bohatého člověka, jenž zázračně rychle a bez těžké práce neskutečně zbohatl. Všechno je to jenom psychologický klam sloužící k náboru legalizátorů.
 • ​Setkáváme se i s náborem metodou tzv. sněhové koule, kdy nábor legalizátorů konají další legalizátoři, kteří oslovují své známé například s tím, že pro ně mají nabídku výhodné práce.
 • Romance scam - metoda pachatelů, kteří se s Vámi seznámí.  Po sblížení se Vás například snaží přesvědčit k umožnění převodu finančních prostředků přes Váš bankovní účet, k založení nového bankovního účtu nebo účtu na virtuální měny. Při těchto podvodech se z Vás pachatel snaží vylákat i Vaše finanční prostředky, osobní údaje nebo osobní doklady.
 • Pachatelé k zakládání bankovních účtů a účtů na virtuální měny zneužívají doklady, které vylákají z osob pod různými legendami. Tyto legendy mohou opět souviset s nabídkou výdělečné činnosti, nebo zprostředkování půjčky.


SKUTEČNÉ PŘÍPADY

REAKCE NA POPTÁVKU PRÁCE

Cizinec studující v ČR spolu s dalšími dvěma spolužáky zveřejnili na sociální sítí inzerát s tím, že hledají práci. Ozval se jim nějaký rusky a ukrajinsky hovořící muž s nabídkou práce spočívající v převodu peněz přes jejich bankovní účet. Úkolem studentů bylo peníze vybrat a předat osobně tomu muži. Studenti byli ujišťováni, že je vše naprosto legální. Za každý výběr měli přislíbenou odměnu.  Následně docházelo k převodům na účty těchto studentů, kteří finanční prostředky vybírali a nebo přeposílali na další účty.

Studenti však údajně nevěděli, že se jedná o podvodně vylákané finanční prostředky z podvodů typu VISHING, kdy se pachatel v telefonním hovoru vydával za bankéře. Svoji oběť následně donutil, aby si do svého mobilního telefonu stáhla program na vzdálený přístup a odčerpal jí finanční prostředky ve výši přesahující 500.000 Kč.

OSLOVENÍ NAPŘÍMO V OBCHODNÍM CENTRU
V jednom z pražských obchodních center se pohybovala skupina občanů Ukrajiny Ukrajinců (dva manželské páry a děti), která byla oslovena neznámým mužem z Ukrajiny, který je žádal o pomoc s tím, že má nefunkční kartu a potřebuje převést nějaké peníze z Ukrajiny. Údajně se mělo jednat o finanční prostředky určené na dobročinnost. Potřeboval čísla bankovních účtů, na které by nechal finanční prostředky převést a následně by si peníze převzal v hotovosti. Za tuto službu slíbil finanční odměnu. Ukrajinci muži uvěřili a poskytli mu čísla svých bankovních účtů. Následně na účty začaly přicházet finanční prostředky v celkové výši přesahující 1.000.000 Kč. Zmínění finanční prostředky dle instrukcí muže vybírali v bankomatech v obchodním centru a předávali je muži v hotovosti. Muž jim přislíbenou odměnu nakonec nepředal a z místa odešel.

Finanční prostředky, které přicházely na účty, ve skutečnosti patřily osobám, jež se nechaly podvést v rámci tzv. Reverzních inzertních podvodů. Pachatelé této trestné činnosti reagují na různé inzeráty s tím, že chtějí zakoupit inzerované zboží s podmínkou zaplacení ve fiktivní platební bráně. Tímto způsobem jsou z inzerentů vylákány citlivé údaje o platební kartě a bankovnictví, včetně PINu a potvrzovacích SMS zpráv. Pachatelé jsou tak schopni odcizit nejen všechny finanční prostředky z účtu, ale zároveň si na poškozené osoby mohou vzít i předem schváleným úvěr.

Poznámka: Jednalo se občany Ukrajiny, kteří zde pobývají již delší dobu. Jelikož došlo k náhodnému oslovení, tak není vyloučeno, že se bude podobný scénář opakovat a terčem útoku mohou být právě i početní uprchlíci. Aktuálně neregistrujeme případ, kdy by terčem náboru legalizátorů byl přímo uprchlík z Ukrajiny.

NÁBOR STUDENTŮ STUDENTY
Zahraniční student studující v ČR byl osloven svým spolubydlícím na vysokoškolské koleji s tím, že mu vrátí peníze, které mu předtím student zapůjčil. Místo vrácení 2.000 Kč, mu však na účet přišla částka přes 200.000 Kč, kterou dle instrukcí vybral v hotovosti a předal spolubydlícímu. Původně to chtěl oznámit své bance. Spolubydlící ho ale přesvědčil, ať to nedělá a dokonce ho přemluvil k založení dalších bankovních účtů u jiných bank, kde se vše opakovalo. Příchozí finanční prostředky vybral a předal v hotovosti spolužákovi. Za tyto služby obdržel zhruba 15.000 Kč. Student si údajně neuvědomil, že peníze mohou pocházet z trestné činnosti, což skutečně pocházely. Jednalo se o výnosy z trestné činnosti podvodů přes internet. Konkrétně šlo o případy VISHINGU, kdy se rusky hovořící osoba vydávala za bankéře a přes telefonní hovor manipulovala svou oběť k převodu finančních prostředků na jiný účet pod dojmem záchrany těchto prostředků před kybernetickým útokem. Oběť svolila ke vzdálenému přístupu do svého mobilního telefonu a pachatel následně vnikl do online bankovnictví oběti a sám provedl transakce na připravené bankovní účty.

ROMANCE SCAM
Mladou ženu ze severních Čech oslovil na sociální sítí muž, který se na zaslaných fotografiích jevil jako velice atraktivní. Tento muž ženu zahrnoval lichotkami a celkem brzy jí začal vyznávat lásku. Vztah přešel v milostné psaní a později i telefonáty. Muž začal vyžadovat určité administrativní a finanční služby. Například půjčku, zaslání dokladů apod. Žena pod dojmem budoucího společného soužití se vším souhlasila. Zejména ale muž poprosil tuto ženu, zda si může na její bankovní účet nechat posílat plat od svého zaměstnavatele a dokonce jí donutil i k založení dalších účtů a předání online přístupu do těchto účtů. Samozřejmě muž ženě nikdy žádné zapůjčené vylákané peníze nevrátil, takže přišla o desítky tisíc Kč a navíc její bankovní účty zneužil k převodům finančních prostředků z podvodné činnosti páchané na internetu. Žena později sama zjistila, že fotografie muže jsou ve skutečnosti fotografie známého influencera z USA. 

NÁBOR PŘES INZERÁT – TOKENIZACE
Cizinec žijící v České republice zareagoval na sociální síti Telegram na inzerát nabídky práce řidiče. Když se ptal na více informací, bylo mu řečeno, že se nejedná o nic ilegálního a náplň jeho práce spočívá v tom, že bude jezdit k bankomatům, kde bude vybírat peníze v hotovosti a předávat je dál. Na práci si mohl sehnat ještě dalšího kolegu. Vzal si tedy s sebou svého kamaráda, setkali se s nějakým mužem, který jim dal instrukce vypůjčit si vozidlo a předal jim mobilní telefony. Muži následně dle instrukcí předávaných přes sociální síť tzv. tokenizovali platební karty do předaných mobilních telefonů a následně prováděli výběry v určených bankomatech.  Vybrané peníze poté předávali v hotovosti muži, co si je najal. Za své služby byla mužům slíbena procentuální odměna z vybraných částek.

Finanční prostředky, vybírané z bankomatů ve skutečnosti pocházely z podvodného jednání páchaného prostřednictvím internetu. Konkrétně se jednalo o podvody ve spojitosti s inzertními servery a fiktivními falešnými platebními bránami.

 POUČENÍ

 • Seznamte se s rizikem náboru legalizátorů pro podvodnou činnost.
 • Neumožňujte přístup do svého bankovnictví nikomu, kdo není oprávněn na Váš účet přistupovat.
 • Velmi častým cílem pachatelů při náboru legalizátorů jsou zahraniční studenti pocházející zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu.
 • Vzhledem k tomu, že se na našem území v současné době nalézá velké množství ukrajinských válečných uprchlíků, upozorňujeme na riziko snazšího náboru těchto osob. Zejména proto, že je mezi nimi mnoho osob, které hledají výdělečnou činnost a zároveň jsou to osoby neznalé českého prostředí a legislativy spojenou právě s bankovním sektorem.


POLICIE VARUJE

 • Nestaňte se součástí zločinu a nikomu neumožňujte převod finančních prostředků přes Váš bankovní účet.
 • Legalizace výnosů z trestné činnosti, byť z nedbalosti, je trestná.
 • Zároveň se nenechte podvést v rámci četných, různorodých internetových podvodů.
 • V případě, že Vám chce někdo převést peníze na Váš účet, tak mu plně stačí číslo Vašeho účtu.
 • Vždy se nad svým jednáním zamyslete a nenechte se do ničeho tlačit ani nikým zastrašovat.


CO NA TO TRESTNÍ ZÁKONÍK?

§ 217 Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

(1) Kdo jinému z nedbalosti umožní zastřít původ nebo zjištění původu věci ve větší hodnotě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině, nebo jako odměna za něj, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve vztahu k věci pocházející ze zvlášť závažného zločinu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Více informací ZDE

13. června 2022
tiskový mluvčí PP ČR
kpt. Jakub Vinčálek

vytisknout  e-mailem