Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kyanoakrylátový – dýmový přístroj

PLZEŇSKÝ KRAJ - Z finančních prostředků Krajského úřadu z Projektu Plzeňský kraj bezpečný kraj byl pořízen Kyanoakrylátový – dýmový přístroj s dotykovým panelem v hodnotě 481 096,- Kč.  

     V úterý 6. ledna 2015 přivítal v budově Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje pana hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a náměstka hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky Iva Grünera ředitel plk. Mgr. Jaromír Kníže. Pracovníci odboru kriminalistické techniky a expertíz všem přítomným představili kyanoakrylátový – dýmový přístroj. Setkání probíhalo formou prezentace a následné diskuze. Na závěr pan hejtman a náměstek hejtmana navštívili odbor kriminalistické techniky a expertíz, jehož pracovníci s přístrojem pracují.
 
     Z finančních prostředků Krajského úřadu z Projektu Plzeňský kraj bezpečný kraj byl pořízen Kyanoakrylátový – dýmový přístroj s dotykovým panelem v hodnotě 481 096,- Kč. Plzeňští policisté vnímají tuto podporu jako velkou čest a tuto nemalou pomoc velice vítají. Tento dar je především výsledkem dlouholeté a úspěšné spolupráce Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a Krajským úřadem Plzeňského kraje.
 
     Kyanoakrylátový dýmový přístroj pracuje na základě fyzikálně – chemické metody k zajišťování latentních stop u všech předmětů s nesavou plochou. Obzvláště u starších stop či lepivých nebo porézních povrchů přináší tato metoda podstatnou výhodu oproti zajišťování stop pomocí adhezivních prostředků. Kyanoakrylát (ethylester) je speciální viskózní lepidlo, které je možné přiřadit ke vteřinovým lepidlům. Díky své polymerizační schopnosti je kyanoakrylát obzvláště pevné a rychle tvrditelné lepidlo. Tekutý kyanoakrylát tvoří páry, které reagují s určitými komponenty latentních stop. Tato technika je účinná prakticky na všech površích. Zviditelnění latentních daktyloskopických stop pomocí kyanoakrylátu je silně závislé na stávajícím obsahu vlhkosti v daktyloskopických stopách. Vyzařovaným teplem (sluncem, teplotou) se voda ze substance stopy odpaří. Zvlhčováním je tento proces pouze podmíněně vratný. Není možno udat dobu trvání, a to jak u zpětného příjmu vody do substance stopy, tak u vývoje stopy pomocí kyanoakrylátu, neboť vlivy, které na tyto procesy působí, jsou příliš různorodé.
     Kyanoakrylátový dýmový přístroj je řízený proces zviditelňování daktyloskopických stop. Má manuální a automatický program, dvě možnosti nastavení potřebné vlhkosti, což přináší rychlejší vyvíjení stop – podstatně kratší dobu než u předchozího přístroje v řádech hodin a možnost vizuální kontroly probíhajícího zviditelňování stop. Přístroj je vybaven UV odstraňovačem fragmentů DNA, což znamená zamezení sekundární kontaminace věcných stop DNA z předešlých případů – není potřeba tolik opatření jako při práci s původním zařízením. Dalším přínosem přístroje je zároveň větší vnitřní prostor přístroje. Lze tak umístit objemnější věcné stopy nebo většího množství věcných stop. Přístroj je šetrný k životnímu prostředí a ke zdraví obsluhy přístroje. Uvnitř přístroje je kyanoanová pračka cirkulujícího vzduchu, díky níž se po každém použití přístroje uvnitř vyčistí vzduch za pomoci filtru a obsluha přístroje tak nedýchá vzniklé výpary. Aplikace kyanoakrylátových par k zviditelňování latentních daktyloskopických stop se používá u většiny věcných stop zaslaných ke zkoumání a to především u případů s drogovou problematikou.
 
Dříve se daktyloskopické latentní stopy zajišťovaly mnohem složitěji, při práci s věcnými stopami  se musely  dodržovat komplikovanější a časově náročné postupy. Díky velikosti přístroje mohou být touto metodou podrobeny zkoumání i objemnější věci, např. dlouhé zbraně. V současné době jde o nejdokonalejší přístroj, který zkvalitňuje činnost znalců při zajišťování latentních stop. Významnou výhodou je časová úspora v řádech několika hodin a možnost vizuální kontroly během celého řízeného procesu.
 
Kyanoakrylátový přístroj však není prvním darem krajského úřadu Plzeňského kraje, které Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje v rámci Projektu Plzeňský kraj bezpečný kraj získalo. Například v roce 2011 byl díky zmíněnému projektu pořízen přístroj REAL TIME, určený ke kvantifikaci vzorků DNA. Přístrojem bylo v loňském roce kvantifikováno celkem 4300 vzorků. Z tohoto počtu bylo 1847 vzorků vyřazeno z dalších analýz, neboť v nich vůbec nebyla detekována přítomnost lidské DNA nebo v nich nebyla detekována přítomnost lidské DNA v dostatečné množství pro následné stanovení profilu DNA. Díky přístroji bylo uspořeno téměř 780 tisíc korun. Pozitivem tohoto přístroje je nejen finanční úspora, ale i rychlá selekce zajištěných biologických vzorků, které se následně vyhodnocují. Přístroj tak vymezí pouze vzorky upotřebitelné.
 
     Dary krajského úřadu Plzeňského kraje pomáhají při výkonu služby příslušníků, kteří tak odvádějí co nejlepší výsledky v boji proti zločinu a ochraně občanů na území Plzeňského kraje.
 
por. Ivana Jelínková, DiS.
por. Bc. Jana Tomková
6. ledna 2015
 

vytisknout  e-mailem