Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Sdružení 1664/1
140 00  Praha 4

GPS:50.0535144N, 14.4412561E

tel.:974 822 605
274 865 368
fax:974 822 621

e-mail:krpa.oszbm.podatelna@pcr.cz


Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví byly stanoveny podmínky pro účast na zkouškách odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu.

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice od 31. května 2021
 

Vážení občané, držitelé zbrojních průkazů a zbrojních licencí,

v souvislosti s vyhodnocením epidemiologické situace Ministerstvem zdravotnictví a s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci muselo být přistoupeno k proti epidemiologickým opatřením, na které musí i správní orgány reagovat.

Nadále platí omezení osobních kontaktů zaměstnanců správního úřadu odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál s veřejností na nezbytně nutnou úroveň s upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientů v úředních hodinách ve stejném rozsahu.

Při osobním styku je nutné dodržovat stanovené hygienické a další bezpečnostní podmínky, dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 m, neshlukovat se v prostoru čekací zóny, při příchodu ke správnímu orgánu provést dezinfekci rukou v prostoru čekací zóny. Ve vnitřních prostorech úřadu  podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,  které brání šíření kapének. S sebou přinést vlastní psací prostředky. V případě nedodržení opatření k ochraně dýchacích cest nemůže být žadatel obsloužen! Ústenky vyrobené svépomocí, šály, nejsou považovány za dostatečnou ochranu.

Veřejnost se upozorňuje, že po skončení nouzového stavu je možné provést elektronické podání pouze prostřednictvím e-mailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem nebo datové schránky. Pokud byste komunikovali pouze e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, musí být toto podání do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě uznávaným elektronickým podpisem.

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací upozorňujeme veřejnost, že správní orgán bude zajišťovat plnění služebních a pracovních úkolů pouze s nezbytně nutným počtem pracovníků a nelze vyloučit, že některé činnosti prováděné na počkání budou omezeny.


Děkujeme za pochopení.

plk. Ing. Karel Gabriel
vedoucí odboru

Úřední hodiny pro všechna pracoviště rezervace termínu schůzky

Pondělí
Úterý
Středa 
Čtvrtek
Pátek

08:00  –  17:00 hodin
zavřeno
08:00  –  17:00 hodin
zavřeno
zavřeno

pistole

Kontakty a spojení: 

ID datové schránky:        rkiai5y    
Oddělení OSZBM - Praha I a III   (Praha 1, 3, 6, 7, 8 a 9)
Sdružení 1664/1
140 00  Praha 4 
telefon: 974 822 606 a 607
             974 822 611 a 612
             974 822 616 a 628
Oddělení OSZBM - Praha II   (pracoviště Praha 2)
Sokolská 36 - 38
120 00  Praha 2
telefon: 974 852 300
             974 852 496
e-mail:  krpa.oszbm.praha2@pcr.cz 
Oddělení OSZBM - Praha II   (pracoviště Praha 5)
Nádražní 16a
150 00 Praha 5
telefon: 974 855 493 - 495
e-mail:  krpa.oszbm.praha5@pcr.cz
Oddělení OSZBM - Praha IV   (Praha 4 a 10)
Soukalova 3408/1
143 00 Praha 4
telefon: 974 854 300 - 303
 
Informace o nákupu kolkových známek   (adresy nejbližších pošt)
Kolkové známky mohou žadatelé koupit kdekoliv, případně na v odkazu uvedených poštách, které jsou v blízkosti příslušných oddělení Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Správní poplatky spojené se zákonem o zbraních
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY
Před vlastní platbou na účet POLICIE ČR, kontaktujte příslušný útvar Policie ČR (správní orgán), který Vám sdělí další náležitosti k platbám.
Zásady bezpečné manipulace se zbraní v objektu

vytisknout  e-mailem