Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„KŘP Khk-OPŽP - zateplení objektu OOP Police nad Metují, U Opatrovny 87“

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009351

Program: Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa: 5: Energetické úspory

Oblast podpory: 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Číslo výzvy: 100

Předpokládaný termín realizace: 01/2020 – 2/2021

Celkový schválený rozpočet projektu: 8 218 630 Kč

Způsobilé výdaje: 3 926 088 Kč
       - Z toho: 50% EU: 1 963 044 Kč 
                     45% NZÚ: 1 766 739,60 Kč 
                       5% SR:  196 304,40 Kč 

Nezpůsobilé výdaje projektu: 4 292 542 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je realizovat úspory energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy a snížit emise škodlivých látek. V rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště, výměně a renovaci otvorových výplní (oken a dveří), zateplení střešní konstrukce včetně položení nové střešní krytiny a výměně zdroje tepla pro vytápění nebo pro přípravu teplé užitkové vody. Součástí projektu bude rovněž realizace dalších opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy - rekonstrukce vnitřního osvětlení.

Hlavní cíl:

Cílem projektu je především omezení negativního vlivu na životní prostředí snížením spotřeby energie objektu vynaložené zejména na vytápění a tím snížení emisí škodlivých látek. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení spotřeby energie o 43,15 % současného stavu, což představuje 111,645 GJ/rok. Současně je projekt navržen tak, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 53,395 t/ročně. Realizace projektu tak přispěje k naplnění záměru ČR přiblížit se emisní intenzitou průměru EU. 

vytisknout  e-mailem