Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„KŘP Khk-OPŽP - zateplení objektu OOP Police nad Metují, U Opatrovny 87“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009351

Program: Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa: 5: Energetické úspory

Oblast podpory: 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Číslo výzvy: 100

Předpokládaný termín realizace: 2020 – 2021

Celkový schválený rozpočet projektu: 7 532 996,58 Kč

Způsobilé výdaje: 3 926 088 Kč

Z toho:   50% EU:   1 963 044,00 Kč

             45% NZÚ:  1 766 739,60 Kč

                5% SR:      196 304,40 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu:  3 606 908,58 Kč

Popis projektu:

Dne 30. 1. 2019 byla podána žádost o podporu prostřednictvím  informačního systému MS2014+ do 100. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“.

Žádost byla v květnu 2019 výběrovou komisí Řídícího orgánu OPŽP schválena.

Registrace akce byla vydána dne 24. 9. 2019.

Dne 21. 4. 2020 byla podepsána SoD se zhotovitelem KERSON spol. s r.o.

Dne 27. 7. 2020 byl podepsán protokol o odevzdání a převzetí staveniště a byl podepsán dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem byla úprava skutečných termínů zahájení a ukončení díla vyplývajícího z aktualizovaného harmonogramu stavebních prací. Termín zahájení 27. 7. 2020, termín dokončení 5. 12. 2021.

Nyní probíhá realizace díla.

Hlavní cíl:

Cílem projektu je realizovat úspory energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy a snížit emise škodlivých látek. V rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště, výměně a renovaci otvorových výplní (oken a dveří), zateplení střešní konstrukce včetně položení nové střešní krytiny a výměně zdroje tepla pro vytápění nebo pro přípravu teplé užitkové vody. Součástí projektu bude rovněž realizace dalších opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy - rekonstrukce vnitřního osvětlení.  Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení spotřeby energie o 43,15 % současného stavu, což představuje 111,645 GJ/rok. Současně je projekt navržen tak, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 53,395 t/ročně. Realizace projektu tak přispěje k naplnění záměru ČR přiblížit se emisní intenzitou průměru EU. 

vytisknout  e-mailem