Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu OOP Hořice, Náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 158 a 392“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009242

Program: Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa: 5: Energetické úspory

Oblast podpory: 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Číslo výzvy: 100

Předpokládaný termín realizace: 2020 – 2021

Celkový schválený rozpočet projektu: 3 610 968,56 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 2 348 009 Kč
- z toho: 35% EU          821 803,15 Kč
              45% NZÚ     1 056 604,05 Kč
              20% SR          469 601,80 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu: 1 262 959,56 Kč

Popis projektu:
Dne 23. 1. 2019 byla podána žádost o podporu prostřednictvím informačního systému MS2014+ do 100. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“.

Žádost byla v červnu 2019 výběrovou komisí Řídícího orgánu OPŽP schválena.

Registrace akce byla vydána dne 24. 9. 2019.

Dne 12.3.2020 byla podepsána SoD se zhotovitelem ASJ s.r.o.

Dne 29. 7. 2020 byl podepsán protokol o odevzdání a převzetí staveniště a byl podepsán dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem byla úprava skutečných termínů zahájení a ukončení díla vyplývajícího z aktualizovaného harmonogramu stavebních prací. Termín zahájení 29. 7. 2020, termín dokončení 9. 3. 2021.

Nyní probíhá realizace díla.

Hlavní cíl:
Cílem projektu je především omezení negativního vlivu na životní prostředí snížením spotřeby energie objektu vynaložené zejména na vytápění a tím snížení emisí škodlivých látek. Dalším důvodem realizace projektu je ekonomické hledisko, tedy snížení nákladů na vytápění budovy, a to i s ohledem na dobu návratnosti investice vložené do realizovaných opatření s cílem úspory energie. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení spotřeby energie o 50,05 % současného stavu, což představuje 97,02 GJ/rok. Současně je projekt navržen tak, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů CO2 o 31,532 t/ročně. Realizace projektu tak přispěje k naplnění záměru ČR přiblížit se emisní intenzitou průměru EU. 

vytisknout  e-mailem