Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„KŘP KHK – OPŽP - Zateplení objektu OOP Broumov, T. G. Masaryka 248"

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009241

Program: Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa: 5: Energetické úspory

Oblast podpory: 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Číslo výzvy: 100

Předpokládaný termín realizace: 01/2020 – 2/2021

Celkový schválený rozpočet projektu: 9 442 717 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 5 195 583 Kč

Z toho   - 40% EU   2 078 233,20 Kč 
             - 45% NZÚ 2 338 012,35 Kč 
             - 15% SR      779 337,45 Kč 

Nezpůsobilé výdaje projektu: 4 247 134 Kč

Popis projektu:

Hlavním důvodem pro realizaci stavebních úprav řešících zateplení objektu OOP Broumov je jeho současný nevyhovující stav, především z tepelně technického hlediska. To je dáno zejména stářím budovy a technickým provedením v té době obvykle používaným. Rok výstavby objektu: 1920 - 1945.  V rámci projektu dojde k celkovému zateplení obvodového pláště, výměně a renovaci otvorových výplní a zateplení půdy. Součástí projektu bude rovněž instalace nových otopných těles s termostatickými hlavicemi a rekonstrukce vnitřního osvětlení.

Hlavní cíl:

Cílem projektu je především omezení negativního vlivu na životní prostředí snížením spotřeby energie objektu vynaložené zejména na vytápění a tím snížení emisí škodlivých látek. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení spotřeby energie o 48,93 % současného stavu, což představuje 320,547 GJ/rok. Současně je projekt navržen tak, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 17,99 t/ročně. Realizace projektu tak přispěje k naplnění záměru ČR přiblížit se emisní intenzitou průměru EU. 

vytisknout  e-mailem