Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„KŘP Khk – OPŽP – Plynofikace objektu Hradec Králové Pouchovská 935“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009239

Program: Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa: 5: Energetické úspory

Oblast podpory: 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Číslo výzvy: 100

Předpokládaný termín realizace:  2020 – 2021

Celkový schválený rozpočet projektu: 6 501 722,56 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 2 809 489,46 Kč

Z toho     - 35% EU               983 321,31 Kč

             - 45% NZÚ            1 264 270,25 Kč

             - 20% SR                 561 897,90 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu: 3 692 233,10 Kč

Popis projektu:

Dne 23. 1. 2019 byla podána žádost o podporu prostřednictvím  informačního systému MS2014+ do 100. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“.

Žádost byla v červnu 2019 výběrovou komisí Řídícího orgánu OPŽP schválena.

Registrace akce byla vydána dne 24. 9. 2019.

Dne 13. 5. 2020 byla podepsána SoD se zhotovitelem STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Dne 26. 8. 2020 byl podepsán protokol o odevzdání a převzetí staveniště a byl podepsán dodatek č. 1 k SoD, jehož předmětem byla úprava skutečných termínů zahájení a ukončení díla vyplývajícího z aktualizovaného harmonogramu stavebních prací. Termín zahájení 26. 8. 2020, termín dokončení
4. 12. 2021.

Nyní probíhá realizace díla.

Hlavní cíl:

Cílem projektu je realizovat úspory energie výměnou zdroje tepla vč. nové otopné soustavy a zlepšením tepelně technických vlastností suterénu a snížit emise škodlivých látek. V rámci projektu dojde k výměně zdroje tepla vč. nové otopné soustavy a nové přípravy teplé vody a rovněž k zateplení obvodového zdiva suterénu a výměně oken. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení spotřeby energie o 21.29 % současného stavu, což představuje 219,945 GJ/rok. Současně je projekt navržen tak, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů o 241,04 t/ročně. Realizace projektu tak přispěje k naplnění záměru ČR přiblížit se emisní intenzitou průměru EU.

vytisknout  e-mailem