Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita na Jihlavsku v prvním pololetí

JIHLAVSKO: Zvýšil se počet případů majetkových trestných činů  

Letos došlo v prvním pololetí na Jihlavsku k celkem 1 253 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo do současné doby 43,26 % objasnit. Ve stejném období loňského roku došlo k celkem 1 254 trestným činům.
K nárůstu počtu skutků došlo zejména v oblasti násilné a majetkové trestné činnosti, k poklesu v porovnání s loňskem došlo u hospodářských trestných činů.
 
V prvním pololetí letošního roku kriminalisté trestně stíhali celkem 483 osob(vloni jich bylo 534). Z tohoto počtu je 259 recidivistů, 65 žen a 24 osob mladších osmnácti let. U 77 trestných činůpolicisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V prvních šesti měsících spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 34 trestných činů.
 
K nejvíce trestným činům došlo v prvním pololetí v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 956 trestných činů, z nichž se podařilo 43,31 % objasnit. Na Polensku došlo v prvních šesti měsících k 104 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 42,31 %. Na Telčsku prověřovali policisté 98 trestných činů, z nichž je dosud objasněno 42,86 %. Na Třešťsku došlo k 95 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 44,21 %.
 
Násilná trestná činnost
V prvním pololetí došlo na Jihlavsku k 89 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 62,92 % případů (v loňském roce došlo ve stejném období k 80 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 62,5%). V sedmi případech policisté zjistili, že skutek spáchala osoba mladší osmnácti let, ve 28 se ho dopustil recidivista a ve třech žena, celkově policisté pro spáchání násilného trestného činu trestně stíhají 60 osob. U šestnácti násilných činů kriminalisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu. V letošním roce v porovnání s loňskem klesl o čtvrtinu počet loupeží, a to z šestnácti na dvanáct, ze spáchaných letošních loupežných přepadení kriminalisté již objasnili 75 % případů, na dopadení zbývajících pachatelů intenzivně pracují. Dále letos klesl i počet případů úmyslných ublížení na zdraví, naopak se zvýšil počet případů porušování domovní svobody (z šestnácti na třiadvacet skutků) a dále nebezpečného vyhrožování, a to ze tří případů vloni na deset letos.
  
Mravnostní trestná činnost
V devíti případech se v letošních prvních šesti měsících jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté do současnosti objasnili 44,44 % (v roce 2012 došlo ve stejném období k deseti mravnostním trestným činům). Ve dvou případech kriminalisté zjistili, že skutek spáchal recidivista, jeden mravnostní čin spáchala osoba mladistvá. V souvislosti s objasněnými mravnostními trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem čtyř osob.
 
Majetková trestná činnost
Letos došlo v prvních šesti měsících na Jihlavsku k 677 majetkovým trestným činům. Objasnit se dosud policistům podařilo 23,49 % (vloni jich bylo v prvním pololetí spácháno 650). V 234 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 345 o krádeže prosté a 98 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy. Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rekreačních chat (39 případů) a rodinných domů (27 případů). Počet případů vloupání do rekreačních chat se ale v porovnání s loňským rokem snížil, a to o sedm skutků. Ke znatelnému snížení krádeží došlo také u vloupání do obchodů z loňských sedmadvaceti na dvanáct spáchaných letos. V kategorii krádeží prostýchodcizili nejčastěji pachatelé různé věci z vozidel (69 případů), časté jsou krádeže nafty (50 případů) a kapesní krádeže (35 případů), u prvních dvou se počet krádeží v porovnání s loňskem zvýšil. Ke zvýšení počtu skutků došlo letos také u krádeží jízdních kol, a to z třiatřiceti na dvaačtyřicet. Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže automobilů, kterých je čtrnáct, což je jednu více než ve stejném období vloni. Mezi zbývající majetkové trestné činy patří např. poškození cizí věci (47 trestných činů) a podvod (32 trestných činů), u obou se zvýšil v porovnání s loňskem počet skutků, a to u poškození cizí věci o osm případů a u podvodu o jedenáct.
V souvislosti s letošními objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 128 pachatelům, z tohoto počtu je 80 recidivistů, sedm mladistvých, třináct žen a čtyři nezletilí.
 
Hospodářská trestná činnost
V první polovině letošního roku došlo k 151 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům do současné doby podařilo 50,33 % (vloni došlo k 171 hospodářským trestným činům). V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 75 osob, z tohoto počtu je 33 recidivistů a 24 žen.
Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchané činy přečin podvod (42 případů), trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (30 případů) a přečin zpronevěra (10 případů), kdy u všech těchto kategorií došlo ke snížení počtu spáchaných skutků. Ke zvýšení počtu případů a to o deset skutků došlo u přečinu úvěrového podvodu, kde kriminalisté letos prověřují již pětadvacet případů oproti patnácti vyšetřovaným vloni.
  
Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 327 trestných činůse kriminalistům dosud podařilo objasnit 75,54 %. Nejčastěji páchaným činem je v této skupině přečin maření výkonu úředního rozhodnutí, ke kterému letos došlo již 88krát, což je o 27 více než ve stejném období vloni. Dále je to přečin zanedbání povinné výživy, kterých policisté prověřovali již 62, v této kategorii se počet v porovnání s loňskem o čtrnáct skutků snížil.  Ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů došlo i u výtržnictví, a to z 25 vloni na 32 letos. Dále se 32 osob dopustilo přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ve 25 případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou a ve 23 případech se jednalo o sprejerství. Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, v první polovině letošního roku prověřovali kriminalisté v této oblasti 31 trestných činů, vloni jich bylo ve stejném období 28. Při potírání této trestné činnosti se kriminalisté zaměřili na odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikomanie. Kriminalistům se letos podařilo odhalit celkem tři varny pervitinu a dvě pěstírny konopí, ze spáchání trestného činu bylo obviněno celkem 26 osob. 
  
por. Bc. Jana Kroutilová, komisař
20. červenec 2013

vytisknout  e-mailem