Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Kriminalita za první měsíc letošního roku

PRAHA VENKOV-JIH – Statistika trestné činnosti na územním odboru Praha venkov-JIH za leden 2021. 

Za období od 1. ledna do 31. ledna 2021 v rámci územního odboru Praha venkov-JIH bylo zaevidováno 162 trestných činů. Oproti roku 2020 ve stejném období došlo k poklesu celkové kriminality o 31 trestných činů. Z celkového počtu (162) statisticky evidovaných trestných činů ve sledovaném období převládá obecná kriminalita se 132 trestnými činy, což je o 15 méně, než za stejné období v roce 2020. V oblasti hospodářské trestné činnosti došlo rovněž ve zmiňovaném období roku 2021 (7) k poklesu o 15 případů než v roce 2020.
V problematice obecné kriminality převládají případy majetkové trestné činnosti. Ve sledovaném období roku 2021 bylo zaevidováno z této oblasti 87 trestných činů, kdy z celkového počtu jsou s nejvyšším počtem zastoupeny krádeže vloupáním (37).
ÚO PVJ graf - leden 2021ÚO PVJ graf - leden 2021
Obecná kriminalita představuje nejvýznamnější část celkové kriminality, o čemž svědčí její podíl na celkové kriminalitě. Obecná kriminalita v sobě představuje jak formu násilného jednání, tak i formy nenásilné, které svoji společenskou nebezpečností významně ovlivňují veřejné mínění občanů o své bezpečnosti.   
Pod pojem obecné kriminality zařazujeme všechny trestné činy, které dělíme:
násilná trestná činnost
mravnostní trestná činnost
majetková trestná činnost
ostatní (např. trestná činnost mládeže a páchané na mládeži)

Hospodářská kriminalita je ve své podstatě kriminalitou nenásilnou s mimořádným sociálním a ekonomickým dopadem na vnitřní stabilitu státu.
Pod pojem hospodářské kriminality spadají trestné činy z oblasti daní a poplatků, účetnictví, padělání peněz, směnek, šeků a platebních karet, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti neboli tzv. praní špinavých peněz, úpadkové delikty, trestné činy související s veřejnými soutěžemi a dražbami, ale také protiprávní jednání v oblasti životního prostředí a ochrany autorských a průmyslových práv. Z majetkových deliktů jsou především známy případy tak zvaného tunelování bank a kampeliček, různé formy zpronevěr (defraudací) a podvodů. V souvislosti s rozvojem vědy a techniky nabývá v poslední době na významu i boj proti počítačové kriminalitě.
Rozsah této trestné činnosti neustále roste, má charakter organizovaného zločinu s mezinárodním prvkem; charakteristickým rysem je vysoká latence.


por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
10. února 2021

Odkazy do noveho okna

ÚO PVJ celková kriminalita leden 2021

ÚO PVJ celková kriminalita leden 2021 

Detailní náhled

ÚO PVJ majetková kriminalita leden 2021

ÚO PVJ majetková kriminalita leden 2021 

Detailní náhled

ÚO PVJ obecná kriminalita leden 2021

ÚO PVJ obecná kriminalita leden 2021 

Detailní náhled

Územní odbory kriminalita leden 2021

Územní odbory kriminalita leden 2021 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem