Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Kriminalita ve Zlínském kraji v roce 2013

ZLÍNSKÝ KRAJ: Objasněnost kriminality ve Zlínském kraji je druhá nejlepší v republice.  

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Souhrnné informace za rok 2013
 
Ředitel: plk. Ing. Bedřich Koutný
Náměstek pro vnější službu: plk. JUDr. Jaroslav Vaněk
Náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování: plk. Mgr. Ing. Jindřich Kučera
 
 
Počet obyvatel v kraji (2013)
585 565
Počet příslušníků Policie ČR k 1. 2. 2014
1217
Počet občanských zaměstnanců k 1. 2. 2014
241
Počet obyvatel v kraji
585 565
Počet obyvatel na policistu
481
Počet trestných činů
9 197  
Objasněnost trestných činů
54,33 %
Počet přestupků
70 563
 
Ve Zlínském kraji se v roce 2013 stalo 9197 trestných činů. V rámci republiky to bylo 325366 skutků, a tak má Zlínský kraj ve srovnání s jinými kraji čtvrtý nejmenší počet zjištěných trestných činů. V roce 2013 zde policisté objasnili 4997 trestných činů, což je 54,33 % ze všech loňských trestných činů.  
„Stejně jako v roce 2012 se i v roce 2013 podařilo objasnit 54 procent trestných činů, čímž jsme se v celorepublikovém srovnání udrželi na špici mezi jednotlivými kraji a dosáhli jsme druhé nejvyšší objasněnosti. Toto procento hodnotím velmi kladně a to jednak proto, že se nám podařilo udržet nastavenou laťku, ale také proto, že v celkovém součtu se jedná o navýšení objasněnosti o více než 150 trestných činů. Navíc s přihlédnutím k tomu, že ač nemáme tolik registrovaných trestných činů jako většina dalších krajů, stále platí, že máme na starost nejvíce obyvatel na jednoho policistu v republice. Proto jsem s procentem objasněnosti a pomyslnou stříbrnou pozicí v rámci republiky velmi spokojen,“ uvedl ředitel krajského ředitelství plk. Ing. Bedřich Koutný. Pro doplnění upřesnil, že na jednoho policistu ve Zlínském kraji připadá 481 obyvatel.
V roce 2013 jsme v souvislosti s trestnou činností stíhali celkem 4800 lidí, z toho 2298 recidivistů, 556 žen (nejčastějším druhem trestné činnosti u žen jsou hospodářské delikty), 114 trestných činů spáchali mladiství ve věku 15 – 17 let, dalších 41 pak děti, kterým ještě nebylo 15 let. Pod vlivem alkoholu se stalo 1167 trestných činů.
V okrese Zlín se stalo 2936 trestných činů, v Uherském Hradišti 2002, v Kroměříži 1685 a ve Vsetíně 2574. V přepočtu na 10 tisíc obyvatel je nejvyšší kriminalita v našem kraji v okrese Vsetín.
 
Násilné trestné činy
Počet násilných trestných činů zůstal ve srovnání s přechozím rokem téměř stejný, v roce 2013 došlo 698 takovým skutkům a v roce 2012 se jich stalo 687. Mezi nejčastější násilné trestné činy se každoročně řadí úmyslné ublížení na zdraví (273, objasněno 78 %) a porušování domovní svobody (115, objasněno 73 %). Celková objasněnost násilných trestných činů přesáhla 74 procent.  
V rámci celé republiky se v loňském roce stalo 182 vražd. Ve Zlínském kraji došlo k 17 vraždám a pokusům vražd. V devíti z těchto případů jednali pachatelé pod vlivem alkoholu. Devět pachatelů již bylo soudně trestáno. V roce 2012 bylo těchto závažných případů 15.
Potěšující zprávou je jistě úbytek loupeží, k nimž ve Zlínském kraji vloni došlo. Oproti předloňským 85 loupežím došlo v loňském roce ke snížení o 14 skutků, celkem tedy 71 případů. V této oblasti se podařilo zvýšit počet objasněných případů na 39, přičemž na objasňování dalších případů kriminalisté stále pracují. U 27 zjištěných pachatelů, tedy u dvou třetin se jednalo o recidivu. K šesti loupežím došlo v loňském roce ve finančních institucích.  
 
Domácí násilí a mravnostní trestné činy
Trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí, tedy tzv. domácího násilí, jsme vloni zpracovávali celkem 21. Další případy, které by se daly charakterizovat podobně, ovšem spadají například mezi ještě závažnější činy, jako je znásilnění, ublížení na zdraví nebo dokonce pokusy o vraždu. Nelze tedy jednoznačně říct, že pouze v 21 případech se odehrávalo domácí násilí, bylo jich podstatně více.
„Problematiku odhalování a objasňování domácího násilí jsme si i v letošním roce zvolili jako jednu z priorit, protože se jedná o vysoce latentní a často dlouhotrvající a brutální násilí. Nezřídka jsou takovému násilí vystaveny osoby zvlášť ohrožené, tedy senioři,“ popsal ředitel Bedřich Koutný.
V souvislosti s tímto druhem trestné činnosti používáme často institut vykázání. Jde o preventivní opatření, kdy násilná osoba (partner, rodič, dítě, atd.) musí na dobu deseti dnů opustit obývaný prostor. V roce 2013 jsme vykazovali celkem 101 krát (Zlín – 43, Vsetín – 21, Uherské Hradiště – 30 a Kroměříž – 7). Počet situací, kdy policisté použili institut vykázání, byl v roce 2013 téměř stejný jako v roce 2012, kdy se jednalo o 102 případů.
Vloni u nás bylo nahlášeno 21 případů znásilnění a 33 pohlavních zneužívání. Většinu z těchto případů (88%) se podařilo objasnit. Jde o trestné činy, které spadají do kategorie tzv. mravnostních trestných činů, jichž v loňském roce ve Zlínském kraji bylo zjištěno celkem 121, což je nárůst oproti roku 2012, kdy jich bylo zjištěno 87. Policistům se dařilo i v loňském roce objasnit tři čtvrtiny případů mravnostní kriminality.  
 
Další druhy registrované kriminality
Nejvíce práce mají policisté každoročně s majetkovou trestnou činností. Celkem se u nás stalo 4802 majetkových trestných činů, tedy polovina z celkové registrované kriminality. Za majetkové trestné činy jsme vloni stíhali celkem 1337 lidí, z toho 821 byli recidivistů. 81 případ měly na starosti děti. Byť objasnit případy spadající do majetkové činnost je velmi obtížné, daří se to přibližně v jedné třetině skutků.
V kategorii krádeže vloupáním došlo k nárůstu počtu případů z předloňských 1692 případů na 1873 skutků v roce 2013. Nejčastěji se zloději vkrádají do tzv. ostatních objektů (946). U vloupání do rodinných domů došlo ke zvýšení případů ze 146 na 241. Za uplynulý rok se prozatím podařilo objasnit 68 případů. Nárůst zaznamenala i kategorie vloupání do bytů, kdy vloni došlo k 85 případům, oproti předloňským 49. V této oblasti se nám podařilo výrazně zvýšit počet objasněných případů ze 7 na 36. Krádeže vloupání do obchodů se navýšily ze 140 na 193 případy, přičemž se nám podařilo téměř zdvojnásobit počet objasněných případů. V oblasti vloupání do chat a rekreačních objektů došlo v loňském roce k 163 případům, což je o 11 méně, než předloni.  
V oblasti hospodářských trestných činů jsme zaznamenali celkem 1043 trestné činy, z nichž jsme objasnili 572 případy, což je téměř 55%. Mezi nejčastější hospodářské delikty v roce 2013 patřilo neoprávněné držení platební karty (235), podvod (200) a úvěrový podvod (183). Právě u úvěrových podvodů jsme zaznamenali nárůst o polovinu případů (v roce 2012 jich bylo 121). I přes nárůst se nám podařilo navýšit procento objasněnosti úvěrových podvodů ze 72% na 80%. Pachatelé hospodářské trestné činnosti způsobili škodu za 765,381 milionů korun, což je téměř o dvě stě milionů více, než v roce 2012.
Mezi nejčastější trestné činy se každý rok řadí zanedbání povinné výživy. Vloni nám bylo oznámeno 707 případů (v roce 2012 jich bylo 631). Dalším frekventovaným trestným činem je ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy vloni bylo zjištěno 534 případů, kdy lidé řídili silně opilí nebo pod silným vlivem drog. Jedná se o nárůst z předloňských 487 případů. 179 z těchto případů měli na svědomí lidé, o nichž šlo o recidivu. U dalších 423 kontrolovaných řidičů šlo opilost, kterou zákon posuzuje jako přestupek v dopravě. Dvoutřetinovou recidivu zaznamenáváme u případů maření výkonu úředního rozhodnutí, kde z celkových 378 případů bylo 218 recidivistů.
 
Senioři
Trestná činnost páchaná na seniorech patří dlouhodobě k prioritám policistů v celém Zlínském kraji. V roce 2013 jsme s potěšením evidovali pokles krádeží na seniorech, kdy jich bylo celkem 71, oproti 82 případům v roce 2012.  
 
Informační kriminalita
V roce 2013 jsme zaznamenali v celém Zlínském kraji výrazný nárůst informační kriminality, do které spadá široká oblast trestných činů, které jsou páchány pomocí digitálních technologií a informačních systémů. Vloni do této oblasti bylo zařazeno 157 trestných činů, zatímco v roce 2012 šlo o 85 případů. Oblasti informační kriminality se dotýkají jak podvody, šíření pornografie, porušování autorských práv apod.
 
Amnestované osoby
Při objasňování trestných činů spáchaných v roce 2013 jsme ukončili 307 případů, které spáchaly amnestované osoby. U přestupků se jednalo o 130 případů, kterých se dopustili amnestovaní. Z trestných činů se jednalo především o majetkové trestné činy, jichž bylo 200. Amnestované osoby jsme vinili ze spáchání 52 násilných trestných činů a 55 ostatních kriminálních skutků.   
 
Dopravní nehody
Ve Zlínském kraji se v loňském roce stalo celkem 3280 dopravních nehod (Zlín – 1181, Kroměříž 566, Uh. Hradiště 862 a Vsetín 671). Celkový počet nehod se oproti předchozímu roku navýšil o 277 událostí. V roce 2013 zemřelo na silnicích Zlínského kraje 41 osob, což je bohužel o devět více než v roce 2012. V loni zemřelo 12 řidičů osobních a nákladních vozidel, 11 chodců, 9 cyklistů, 6 spolujedoucích a 3 motocyklisté.
Nejčastější příčinou nehod je tzv. způsob jízdy (například nepozornost). Druhou nejčastější příčinou je jízda příliš vysokou rychlostí. Rozdělíme-li nehody do věkových kategorií, nejčastěji bourají lidé ve věku 20 – 25 let, následováni kategorií 25 – 30 let. U 203 nehod byli za volantem řidiči ve věku nad pětašedesát let. Nejvíce nehod se stává mezi 16. až 18. hodinou.
Stále velkým úskalím je počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu, kterých se v loňském roce stalo 392.
 
Přestupky
V roce 2013 jsme v celém Zlínském kraji zaregistrovali 70 563 přestupků, což je navýšení oproti předchozím dvěma letům (2012 - 56 617 a 2011 - 68 545). Z toho policisté zjistili 47 309 přestupků v dopravě, 7 764 přestupků proti majetku a 7 027 přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Dopravní přestupky tvoří dvě třetiny celkového počtu registrovaných přestupků.
Příslušníci cizinecké policie za uplynulý rok vyřídili celkem 1559 přestupků. Pro porušení povinností cizinců řešili 608 skutků a 112 správních deliktů ubytovatelů.  
 
Priority pro rok 2014
Z výčtu registrované kriminality a dopravní nehodovosti se odvíjí také naše priority stanovené pro rok 2014.
 
  • řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu a drog
  • chodci a cyklisté
  • informační kriminalita
  • trestná činnost páchaná na seniorech (podvody a týrání)
  • domácí násilí
  • zajišťování výnosů z trestné činnosti
 
Různé
Na linku tísňového volání 158 se volalo za loňský rok 96 957 krát, což je nárůst o více než šest tisíc přijatých volání ve srovnání s rokem 2012. V 61 případech šlo o natolik zlomyslná volání, že jsme je museli prošetřit a předat k vyřízení. V roce 2012 bylo takových volání 26.
V roce 2013 bylo uspořádáno celkem 77 bezpečnostních opatření (v roce 2012 jich bylo 42). Bezpečnostní opatření byla uspořádána kvůli 36 hokejovým utkáním, 21 fotbalovým zápasům, 4 shromážděním. Dalších 16 bezpečnostních opatření se konalo u příležitosti událostí jako Velehrad 1150 nebo Barum Rally.  
Preventisté uspořádali 641 besed pro děti základních a speciální škol, 117 besed pro středoškoláky a téměř čtyřicet přednášek pro seniory a veřejnost. Tisková oddělení za loňský rok vydala přes jeden a půl tisíce tiskových zpráv.
Tým, který poskytuje posttraumatickou péči obětem trestných činů či pozůstalým, měl v roce 2013 celkem 180 výjezdů. Nejčastěji se jednalo o krizové intervence u sebevražd a tragických dopravních nehod.
Do Nadace policistů a hasičů, která jim pomáhá v tísni nebo pozůstalým po příslušnících těchto sborů, kteří zemřeli při výkonu služby, policisté a občanští zaměstnanci ze Zlínského kraje v loňském roce přispěli více než čtvrt milionem korun.
 
 
Střípky z policejní služby
 
O pestrosti policejní služby vypovídá i nečekaná událost se šťastným koncem, k níž vyjeli dva policisté z pohotovostního a eskortního oddělení. Po jedné hodině v noci zavolal na linku 158 muž, jehož manželka ve Zlíně měla těsně před porodem. Žádal o pomoc při rychlém průjezdu městem. Když policisté během několika málo minut přijeli na místo, zjistili, že miminko se už začalo vydávat na svět. Operátorka záchranné služby po telefonu instruovala, jak děťátku a matce pomoci. Po pár minutách se narodil zdravý chlapeček, kterého policisté předali záchranné službě. Děťátko i maminka byli zdraví, otec spolu s policisty „porodníky“ nesmírně šťastní.
 
O tom, že ve společnosti jsou stále lidé, kteří jsou všímaví a není jim lhostejný lidský osud a spravedlnost, svědčí například situace z dubna v Kroměříži. Krátce po poledni mladý muž přepadl starou ženu a chtěl se zmocnit její kabelky. Když ji získal a žena zůstala ležet na zemi, utíkal pryč. Všimli si toho dva mladíci, každý v jiném autě, kteří neváhali a za lupičem se vydali. Společně se jim podařilo pachatele zadržet a přivolat policii.  
 
Mezi nejvíce opilé řidiče v loňském roce jistě patřila sedmatřicetiletá žena, která jela v osobním peugeotu Rožnovem pod Radhoštěm. Po silnici kličkovala a vytáčela motor do vysokých otáček. Svědci zavolali na linku 158 a rožnovští policisté řidičku zastavili. V jejím dechu naměřili 4,24 promile. Kromě trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky si vysloužila ještě podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, protože řídila i přes vyslovený zákaz řízení.
 
Jeden z pirátů silnic, který se výrazným způsobem zapsal do policejních statistik, je i řidič VW New Beetle. Ulicemi Valašského Meziříčí jel více než dvojnásobně povolenou rychlostí. Vsetínští dopravní policisté mu naměřili rovných 114 km/h
 
Uherskohradišťští dopravní policisté se na konci ledna nestačili divit troufalosti zahraničního tiráka, kterého zastavili na tranzitním tahu I/50. Ten se pak zase nestačil divit uložené sankci. Policisté zjistili, že řidič má v záznamovém zařízení vloženu kartu řidiče úplně jiného člověka a k tomu nepředložil policistům žádné záznamové listy o svých uplynulých jízdách. Bylo tak evidentní, že zahraniční řidič porušoval pravidla pro bezpečnou dopravu týkající se pravidelných přestávek a jel takzvaně nadoraz, čímž ohrožoval nejen sebe, ale všechny další, které na své cestě s kamionem potkával. Policisté mu vzhledem k závažnosti zjištěných přestupků uložili kauci ve výši 80 000 korun, kterou musel zaplatit dříve, než mohl s kamionem pokračovat dál.
 
Mezi výjimečné události, k nimž naštěstí dochází velmi zřídka, jsou tragické nehody, při nichž zemře více osob najednou. O tom, že takové tragédie nelze předvídat, svědčí událost, k níž bohužel v uplynulém roce došlo na Kroměřížsku. Krátce po poledni 19. prosince u Rymic narazilo plně obsazené osobní auto do protijedoucího vozidla. Ve vozidle, které přejelo do protisměru, zahnula celá posádka čtyř lidí.
 
Dvojice dopravních policistů, kteří v celorepublikové soutěži regulovčíků v Kutné Hoře reprezentovali policisty ze Zlínského kraje, obsadila první příčku. V řízení křižovatek, teoretických znalostech i jízdě zručnosti dokázali, že jsou těmi, kteří jsou odborníky na svých místech.
 
Nezvyklou míru ohrožení v kombinaci s osobním zoufalstvím představovaly loupeže, kterých se opakovaně dopouštěl muž středního věku na území Moravy. Muž bez rodiny, bez domova přespával v osobním autě a peníze na žití získával loupežemi. K nim používal benzin. Například při loupeži ve směnárně ve Starém Hrozenkově polil ženu za přepážkou benzinem z přinesené lahve a hrozil zapálením. Uherskohradišťským kriminalistům se podařilo pachatele na pohybu odhalit a dopadnout. Při výsleších vyšlo najevo, že lupič se před sériemi prokázaných loupeží maskoval důmyslným make-upem.
 
Až humorné vyústění mají některé události, u nichž není ze začátku jisté, k čemu vlastně došlo. Za zlínskými policisty přišel jednoho brzkého rána padesátiletý muž s pouty na ruce. Policistům řekl, že byl přepaden, okraden a připoután k plotu. Z prověřování těchto informací vyplynulo, že si celou historku naštěstí vymyslel. Pouta na ruce si přidělal sám, protože je kdesi kdysi našel a chtěl si vyzkoušet, jak fungují. Jen si ovšem neuvědomil maličkost, že od pout nemá klíče.
 
 
 
 por. Mgr. Aleš Mergental

 

5. únor 2014

vytisknout  e-mailem