Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita v roce 2013 na Třebíčsku

TŘEBÍČSKO: Policistům se podařilo zvýšit objasněnost 

V roce 2013 došlo na Třebíčsku k celkem 1 699 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo 54,68 % objasnit. V roce 2012 došlo k celkem 1 633trestným činům a z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 54,32 %.
V porovnání s rokem 2012 došlo vloni ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů, a to o 66 skutků, pozitivním ale je, že se policistům podařilo zvýšit objasněnost. Ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů došlo zejména v oblasti mravnostní a ostatní trestné činnosti, v loňském roce se v porovnání s rokem 2012 zvýšil také počet hospodářských a násilných trestných činů.V oblasti mravnostních trestných činů se počet případů v meziročním porovnání zvýšil téměř na dvojnásobek, naopak u majetkové trestné činnosti se počet trestných činů snížil o 108 skutků.
 
„Za dlouhodobě dobrou objasněností je důsledná a precizní operativní činnost kriminalistů, dobrá práce uniformovaných policistů, kteří mají kvalitní místní a osobní znalost v lokalitě, kde vykonávají hlídkovou činnost, jejich každodenní kontakt s občany či zvýšené preventivní působení a kontroly na místech, kde dochází k páchání trestné činnosti. Velký důraz je kladen na to, aby byli uniformovaní policisté co nejvíce v ulicích měst, městysů i v menších obcích, kde vykonávají hlídkovou činnost,“ řekl plk. Petr Tomášek, vedoucí Územního odboru Třebíč. Jak dále dodal, pro policisty Územního odboru Třebíč je také důležitá velmi dobrá spolupráce s městskou policií.
 
V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 861 osob (v roce 2012 jich bylo 788). Z tohoto počtu bylo 453 recidivistů, 94 žen a 35 osob mladších osmnácti let (v roce 2012 bylo recidivistů 371, žen 102 a 37 osob mladších osmnácti let). U 261 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2012 jich bylo 230). Vloni spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 46 trestných činů, stejně jako o rok dříve.
 
K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Třebíč a Policejní stanice Okříšky prověřovali policisté celkem 895 trestných činů, z nichž se podařilo 51,73 % objasnit. Na Hrotovicku (včetně území patřícího do působnosti Policejní stanice Jaroměřice nad Rokytnou) došlo v loňském roce k 195 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 61,03 %. Na Jemnicku prověřovali policisté 97 trestných činů, z nichž je objasněno 51,55 %. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo vloni ke 234 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 59,4 %. Na Náměšťsku došlo v loňském roce ke 278 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 56,83 %.
 
 
Násilná trestná činnost
V loňském roce došlo na Třebíčsku k 166 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 74,7 %. (V roce 2012 došlo k 146 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 79,45 % případů). Vloni se tak v porovnání s rokem předcházejícím zvýšila násilná trestná činnost o dvacet skutků. U sedmdesáti násilných činů policisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu nebo drog. V souvislosti s objasněnými násilnými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 117 osob. Z tohoto počtu je 59 recidivistů, osm žen, jeden mladistvý a jeden nezletilý. Nejčastěji v loňském roce v oblasti násilné trestné činnosti docházelo k úmyslným ublížením na zdraví (76 skutků), kterých bylo spácháno o třináct více než v roce 2012. Dále policisté prověřovali 20 případů přečinů porušování domovní svobody, patnáct pachatelů se dopustilo nebezpečného vyhrožování a třináct vydírání. Loupeží bylo vloni spácháno pět a meziročně se jejich počet snížil o čtyři případy. Mezi častějšími násilnými činy bylo vloni také týrání osoby žijící ve společném obydlí (13 skutků) a týrání svěřené osoby (5 skutků).  
  
Mravnostní trestná činnost
V 33 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 63,64 %. (V roce 2012 došlo k 18 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 83,33 % z nich). Meziročně tak stoupl počet spáchaných mravnostních trestných činů o patnáct skutků. V souvislosti s objasněnými mravnostními delikty zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem čtrnácti osob, ve čtyřech případech zjistili, že skutek spáchal recidivista a čtyři mravnostní činy spáchaly osoby mladší osmnácti let.
 
Majetková trestná činnost
V loňském roce došlo na Třebíčsku k 755 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo 27,42 %. (V roce 2012 bylo spácháno 863 majetkových trestných činů s objasněností 34,53 %). V 258 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 374 o krádeže prosté a 123 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy. Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rodinných domů (48 případů), rekreačních chat (32 případů), do obchodů (24 případů) a do restaurací (13 případů), přičemž ve všech těchto oblastech došlo v porovnání s rokem 2012 k poklesu počtu spáchaných trestných činů. K největšímu snížení počtu spáchaných krádeží, a to o více než polovinu, došlo meziročně u vloupání do rekreačních chat. Značně se snížil také počet vloupání do rodinných domů, kterých bylo vloni o 22 méně než v předcházejícím roce, a o osm skutků bylo vloni méně spáchaných vloupání do obchodů. K znatelnějšímu zvýšení počtu krádeží došlo pouze v oblasti vloupání do škol, a to z jednoho případu v roce 2012 na čtyři spáchané vloni. Z kategorie krádeží prostých jsou nejčastější odcizení různých věcí z vozidel (65 případů) a dále krádeže pohonných hmot (42 případů), časté jsou také krádeže jízdních kol (30 případů), krádeže vozidel (24 případů), stejný počet krádeží byl spáchán v bytech nebo domech a kapesní krádeže (22 případů). Nejvíce klesl meziročně počet spáchaných krádeží pohonných hmot, kde se trestná činnost v porovnání s rokem 2012 snížila o 27 skutků, a k výraznému snížení počtu spáchaných trestných činů došlo také u krádeží starožitných a uměleckých předmětů, a to ze čtrnácti na jeden. Mezi nejčastější zbývající majetkové trestné činy patří podvody (55 případů), poškození cizí věci (45 případů) a zpronevěry (12 případů).
V souvislosti s objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 218 pachatelům, z tohoto počtu bylo 122 recidivistů, sedm mladistvých, devatenáct žen a pět nezletilých.
 
Hospodářská trestná činnost
V loňském roce došlo ke 214 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 64,02 % případů. (V roce 2012 došlo k 179 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 62,01 %). V oblasti hospodářské trestné činnosti tak vloni v porovnání s rokem 2012 počet spáchaných trestných činů o 35 případů vzrostl, kriminalistům se ale podařilo zvýšit objasněnost. V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 81 osob, z tohoto počtu je 31 recidivistů a 21 žen.
Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchaný čin podvod (77 případů), úvěrový podvod (27 skutků), dále činy v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (21 případů) a zpronevěra (19 skutků). U podvodů se vloni počet spáchaných trestných činů v porovnání s rokem 2012 více než zdvojnásobil, naopak se více než o polovinu snížil počet spáchaných zpronevěr.
 
Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 531 trestných činů se policistům podařilo objasnit 82,86 %. Obviněno ze spáchání trestného činu bylo celkem 431 osob, z tohoto počtu je 237 recidivistů a 45 žen.
Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 91 případů přečinu zanedbání povinné výživy, 87 přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí (v roce 2012 jich bylo 67), 84 výtržnictví a 77 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky. Dále byl ve 33 případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, v 36 případech se jednalo o sprejerství a ve 25 o ohrožování výchovy mládeže. K nejvyššímu nárůstu počtu spáchaných trestných činů došlo vloni v porovnání s rokem 2012 u sprejerství, kde se počet případů více než zdvojnásobil, o patnáct skutků se v loňském roce zvýšil počet spáchaných trestných činů výtržnictví a o jedenáct skutků narostl v porovnání s rokem 2012 počet případů ohrožení výchovy mládeže.
Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 42 trestných činů, o rok dříve jich bylo pět. V souvislosti se spácháním trestného činu na úseku drogové kriminality zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem sedmnácti osob, z nichž bylo jedenáct recidivistů.
 
por. Bc. Jana Kroutilová, komisař
13. února 2014 

 

vytisknout  e-mailem