Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita v roce 2013 na Jihlavsku

JIHLAVSKO: Počet trestných činů se zvýšil, zejména v oblasti hospodářské a také násilné trestné činnosti 

V roce 2013 došlo na Jihlavsku k celkem 2 360 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo 49,41 % objasnit. V roce 2012 došlo k celkem 2 245 trestným činům a z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 51,58 %. V loňském roce se tak v porovnání s rokem 2012 kriminalita zvýšila o 115 trestných činů.
Ke zvýšení počtu trestných činů došlo zejména v oblasti hospodářské trestné činnosti, meziročně se také zvýšil počet spáchaných násilných trestných činů. V loňském roce se zvýšil počet hospodářských trestných činů o 60 skutků, v oblasti násilných trestných činů se zvýšil počet případů o 30 skutků, policistům se ale podařilo výrazně zvýšit v této oblasti objasněnost, a to z 68,5 % v roce 2012 na 78,98 % v roce loňském.
  
V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 956 osob (v roce 2012 jich bylo 985). Z tohoto počtu bylo 540 recidivistů, 108 žen a 52 osob mladších osmnácti let (v roce 2012 bylo trestně stíháno 482 recidivistů, 127 žen a 66 osob mladších osmnácti let). U 151 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2012 jich bylo 141). Vloni spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 68 trestných činů, v roce 2012 jich bylo o deset více. 
 
K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 1 772 trestných činů, z nichž se podařilo 49,44 % objasnit. Na Polensku došlo v loňském roce k 192 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 51,04 %. Na Telčsku prověřovali policisté 206 trestných činů, z nichž je objasněno 44,17 %. Na Třešťsku došlo vloni k 190 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 53,16 %.
 
 
Násilná trestná činnost
V loňském roce došlo na Jihlavsku k 157 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili téměř 79 % případů (v roce 2012 došlo k 127 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 68,5 %). V 9 případech policisté zjistili, že skutek spáchala osoba mladší osmnácti let, v 88 se ho dopustil recidivista. U 27 násilných činů kriminalisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu. V souvislosti s objasněnými násilnými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 113 osob. Z tohoto počtu je 57 recidivistů, sedm žen, šest mladistvých a čtyři nezletilí. Nejčastějšími násilnými činy byly v loňském roce úmyslná ublížení na zdraví (36 skutků), porušování domovní svobody (33 skutků) a loupeže (24 skutků). Z loupeží se kriminalistům podařilo objasnit přes 83 % případů, přes osmdesátiprocentní objasněnost je také u spáchaných úmyslných ublížení na zdraví. Devatenáct pachatelů se dopustilo vydírání, šestnáct nebezpečného vyhrožování a tři nebezpečného pronásledování. Mezi násilnými činy byly vloni také čtyři případy týrání svěřené osoby, osm případů týrání osoby žijící ve společném obydlí a dva případy usmrcení z nedbalosti, z nichž kriminalisté ve všech případech již zahájili trestní stíhání pachatele. 
 
Mravnostní trestná činnost
V 15 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 73,33 % (v roce 2012 došlo k 16 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 87,5 % z nich). V souvislosti s objasněnými mravnostními trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem osm osob. Ve čtyřech případech zjistili, že skutek spáchal recidivista, dva mravnostní činy spáchaly osoby mladší osmnácti let.
  
Majetková trestná činnost
V loňském roce došlo na Jihlavsku k 1 292 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo 27,48 %. (V roce 2012 bylo spácháno 1 260 majetkových trestných činů s objasněností 31,03 %). V 423 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 709 o krádeže prosté a 160 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy. Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rekreačních chat (66 případů), rodinných domů (45 případů), bytů (21 případů) a do obchodů (20 případů). U krádeží vloupáním došlo vloni v porovnání s rokem 2012 k poklesu počtu spáchaných trestných činů, a to 56 skutků. K největšímu snížení došlo u vloupání do obchodů, a to z 52 na 20 skutků. O deset případů se také snížil počet vloupání do rekreačních chat a o čtrnáct u vloupání do rodinných domů. Z kategorie krádeží prostých odcizili nejčastěji pachatelé různé věci z vozidel (166 případů), časté jsou kapesní krádeže (92 případů), krádeže jízdních kol (90 případů) a krádeže pohonných hmot (70 případů). Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže vozidel (25 případů) a motocyklů (6 případů). U krádeží prostých došlo v porovnání s rokem 2012 ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů, a to o 77 skutků. Nejvíce se zvýšil počet krádeží věcí z vozidel, z 95 v roce 2012 na 166 spáchaných vloni a o 23 případů se zvýšil počet krádeží jízdních kol. Naopak se snížil počet krádeží vozidel, a to o jedenáct skutků. Mezi zbývající majetkové trestné činy patří poškození cizí věci (101 případů), u kterých se počet spáchaných trestných činů v porovnání s rokem 2012 zvýšil o 23 skutků, a dále např. podvody, zpronevěry a zatajení věci.
V souvislosti s objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 269 pachatelům, z tohoto počtu bylo 176 recidivistů, 16 mladistvých, 26 žen a 11 nezletilých.
 
Hospodářská trestná činnost
V loňském roce došlo k 310 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 61,61 %. (V roce 2012 došlo ke 250 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit  61,6 %). V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 146 osob, z tohoto počtu je 59 recidivistů a 32 žen.
Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchaný trestný čin podvod (92 případů) a čin v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (73 případů). Dále jsou v této kategorii časté trestné činy zpronevěra (24 skutků), úvěrový podvod (34 skutků) a dále např. trestné činy v oblasti ochrany měny (13 skutků). Nejvíce se meziročně zvýšil počet spáchaných podvodů, a to o 32 skutků, dále bylo výrazně více i úvěrových podvodů, jejichž počet se v porovnání s rokem 2012 zvýšil o patnáct případů.
  
Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 586 trestných činů se policistům podařilo objasnit 82,76 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 136 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, 119 případů přečinu zanedbání povinné výživy a 61 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky. V 48 případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, v 51 případech se jednalo o sprejerství a o jednoho pachatele méně se dopustilo výtržnictví. Ke zvýšení počtu spáchaných trestných činů došlo v porovnání s rokem 2012 zejména u přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, u kterého počet spáchaných skutků narost o devatenáct. Zvýšil se i počet spáchaných výtržnictví (o 14 skutků) a případů sprejování (o 15 skutků). Naopak se meziročně snížil o šestnáct skutků počet přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a o stejný počet bylo méně i přečinů zanedbání povinné výživy.
Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 62 trestných činů, v roce 2012 jich bylo o čtrnáct méně. Zvýšil se také počet trestně stíhaných osob, vloni bylo obviněno z trestného činu na úseku drog 54 osob, z nichž bylo 25 recidivistů (v roce 2012 bylo trestně stíháno 26 osob, z toho bylo šest recidivistů). Při potírání této trestné činnosti se kriminalisté zaměřili na odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikomanie.
 
por. Bc. Jana Kroutilová, komisař
11. února 2014 
 

vytisknout  e-mailem