Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita v roce 2012 na Jihlavsku

JIHLAVSKO: Počet trestných činů se zvýšil, policistům se ale podařilo zvýšit objasněnost 

V roce 2012 došlo na Jihlavsku k celkem 2 245 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo 51,58 % objasnit. V roce 2011 došlo k celkem 2 136 trestným činům a z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 51,5 %. V loňském roce se tak v porovnání s rokem 2011 kriminalita zvýšila o 109 trestných činů, policistům se ale podařilo mírně zvýšit objasněnost.
Ke zvýšení trestné činnosti došlo zejména v oblasti majetkové trestné činnosti. V loňském roce se zvýšil počet majetkových trestných činů o 178 skutků, policistům se ale podařilo výrazně zvýšit v této oblasti, v porovnání s rokem 2011, objasněnost, a to z 24,31 % v roce 2011 na 31,03 % v roce loňském.
 
Za dlouhodobě zvyšující se objasněností je důsledná a precizní operativní činnost kriminalistů, dobrá práce uniformovaných policistů, kteří mají kvalitní místní a osobní znalost v lokalitě, kde vykonávají hlídkovou nebo obchůzkovou činnost, jejich každodenní kontakt s občany či zvýšené preventivní působení a kontroly na místech, kde dochází k páchání trestné činnosti. Pro policisty Územního odboru Jihlava je také důležitá velmi dobrá spolupráce s útvary krajského ředitelství, jako jsou pohotovostně eskortní oddělení nebo odbor cizinecké policie, jejichž hlídky posilují výkon služby uniformovaných policistů zejména v krajském městě, a dále s Městskou policií Jihlava. Velký důraz je kladen na to, aby byli uniformovaní policisté co nejvíce v ulicích měst, městysů i v menších obcích, kde vykonávají hlídkovou činnost.
 
V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 985 osob (v roce 2011 jich bylo 907). Z tohoto počtu bylo 482 recidivistů, 127 žen a 66 osob mladších osmnácti let (v roce 2011 bylo trestně stíháno 420 recidivistů, 118 žen a 73 osob mladších osmnácti let). U 141 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2011 jich bylo 140). Vloni spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 78 trestných činů.
 
K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 1 660 trestných činů, z nichž se podařilo 51,63 % objasnit. Na Polensku došlo v loňském roce k 226 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 53,98 %. Na Telčsku prověřovali policisté 163 trestných činů, z nichž je objasněno 54,6 %. Na Třešťsku došlo vloni k 196 trestným činům, objasnit se policistům podařilo 45,92 %.
 
 
Násilná trestná činnost
V loňském roce došlo na Jihlavsku k 127 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili téměř 68,5 %. (V roce 2011 došlo k 107 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 70,1%). V 16 případech policisté zjistili, že skutek spáchala osoba mladší osmnácti let, ve 41 se ho dopustil recidivista. U 12 násilných činů kriminalisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu. V souvislosti s objasněnými násilnými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 85 osob. Z tohoto počtu je 41 recidivistů, 5 žen, 11 mladistvých a 5 nezletilých. Nejčastějšími násilnými činy byly v loňském roce úmyslná ublížení na zdraví (34 skutků), porušování domovní svobody (25 skutků) a loupeže (24 skutků). 12 pachatelů se dopustilo vydírání, 8 nebezpečného vyhrožování a 6 nebezpečného pronásledování. Mezi násilnými činy byl vloni také jeden případ týrání svěřené osoby a 3 případy týrání osoby žijící ve společném obydlí. 
 
 
Mravnostní trestná činnost
V 16 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili téměř 87,5 %. (V roce 2011 došlo k 18 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 88,9 % z nich). Ve 4 případech zjistili, že skutek spáchal recidivista, 5 mravnostních činů spáchaly osoby mladší osmnácti let. V souvislosti s objasněnými mravnostními trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 11 osob.
 
 
Majetková trestná činnost
V loňském roce došlo na Jihlavsku k 1 260 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo 31,03 %. (V roce 2011 bylo spácháno 1 082 majetkových trestných činů s objasněností 24,31%). V 479 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 632 o krádeže prosté a 149 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy. Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rekreačních chat (76 případů), rodinných domů (59 případů) a do obchodů (52 případů). Z kategorie krádeží prostých odcizili nejčastěji pachatelé různé věci z vozidel (95 případů), časté jsou krádeže nafty (75 případů), kapesní krádeže (75 případů) a krádeže jízdních kol (67 případů). Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže vozidel (36 případů) a motocyklů (5 případů). Mezi zbývající majetkové trestné činy patří poškození cizí věci (78 případů) a dále např. podvody, zpronevěry a zatajení věci.
V souvislosti s objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 311 pachatelům, z tohoto počtu bylo 175 recidivistů, 29 mladistvých, 37 žen a 3 nezletilí.
 
 
Hospodářská trestná činnost
V loňském roce došlo k 250 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 61,6 %. (V roce 2011 došlo k 259hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit  62,55 %). V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 116 osob, z tohoto počtu je 30 recidivistů a 31 žen.
Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchaný čin v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (65 případů) a přečin podvod (60 případů). Dále jsou v této kategorii časté trestné činy zpronevěra (22 skutků), úvěrový podvod (19 skutků) a dále trestné činy v oblasti ochrany měny a krácení daně.
 
 
Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 592 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit 86,49 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 117 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, 135 případů přečinu zanedbání povinné výživy a 77 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky. V 48 případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, v 36 případech se jednalo o sprejerství a stejný počet pachatelů se dopustil výtržnictví. Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 48 trestných činů. Při potírání této trestné činnosti se kriminalisté zaměřili na odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikomanie. Kriminalistům se podařilo odhalit celkem pět varen pervitinu, ze spáchání trestného činu bylo obviněno celkem 26 osob. 
 
por. Bc. Jana Kroutilová, komisař
12. února 2013 
 

vytisknout  e-mailem