Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita se v kraji snížila o 15 procent

KRAJ VYSOČINA: Objasněnost trestné činnosti přesáhla 55 procent 

 

V Kraji Vysočina vyšetřovali policisté za první pololetí letošního roku celkem 3 262 trestných činů, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 573 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 14,94 procenta. Letos se za prvních šest měsíců podařilo v našem kraji objasnit 1 797 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 55,09 procenta.  V prvním pololetí letošního roku se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 401 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Těmito výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi čtyři nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Nejvyšší objasněnosti – téměř šedesát procent – dosahují letos policisté na územním odboru v Třebíči.

K více než dvacetiprocentnímu snížení nápadu trestné činnosti došlo v průběhu prvního pololetí letošního roku na Vysočině v oblasti násilné trestné činnosti. Od ledna do konce června jsme vyšetřovali 264 násilných trestných činů, což je o 70 trestných činů méně než za stejné období loňského roku, což vyjádřeno procenty představuje snížení o 20,79 procenta. Celkem 176 násilných trestných činů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla 66,67 procenta.   Dalších 45 násilných trestných činů se policistům podařilo objasnit dodatečně - jde o události, které se staly v předchozích letech.

Za šest měsíců letošního roku jsme vyšetřovali čtyři zločiny vraždy nebo pokusu vraždy a všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit. V prvním pololetí roku 2016 jsme vyšetřovali osmnáct loupežných přepadení, což je o devět případů více než za první pololetí loňského roku. Celkem dvanáct z nich se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 66,67 procenta. Podařilo se objasnit také dvě loupeže, které se staly v našem kraji v předchozím roce.

Pokles počtu případů jsme letos zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Od ledna do konce června jsme letos vyšetřovali 121 případů, což je o 19 méně než za prvního půl roku v roce 2015 – vyjádřeno procenty se jednalo o pokles o 13,57 procenta, 78 případů se nám podařilo objasnit a dalších 31 případů úmyslného ublížení na zdraví jsme objasnili z minulých let – objasněnost tak dosáhla 64,46 procenta. Stále platí, že rvačky a potyčky mohou mít, a také často mají, i fatální následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů. Tato jednání pachatelů jsou společensky vysoce škodlivá a k tomu také přihlížejí soudy v rámci přísných posuzování činů a ukládání přísných trestů.

V prvním pololetí letošního roku došlo na Vysočině ke snížení počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o 14 procent.  Letos jsme zatím vyšetřovali 43 případů mravnostních trestných činů a 27 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 62,79 procenta. Ze 43 skutků prověřovaných nebo vyšetřovaných na úseku mravnostní kriminality jich 13 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 13 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami nezletilými, které bývají ve většině případů mladší patnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo letos také k výraznému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 21,06 procenta.  Letos jsme za prvních šest měsíců roku vyšetřovali celkem 1 282 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 425 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 33,15 procenta, což je v rámci celé České republiky velmi dobrý výsledek.

Na majetkové trestné činnosti se 354 případy podílejí krádeže vloupáním, 41 případy kapesní krádeže, 86 případy pak krádeže vloupáním do chat, 58 případy krádeže vloupáním do rodinných domů, 32 případy krádeže vloupáním do bytů, 50 případy krádeže automobilů a 69 případy krádeže věcí automobilů.  Celkem 20 krádeží automobilů kriminalisté letos objasnili, což je objasněností ve výši 40 procent řadí mezi nejúspěšnější v rámci celé České republiky.  Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích osobních vozidel nejčastěji zaměřovali na vozidla řady Škoda Octavia. Celkové snížení majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím odhalováním trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény.

V letošním roce se na Vysočině velmi nepatrně snížil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů – snížení o 0,35 procenta. Letos jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 564, což bylo v meziročním porovnání o dva případy méně. Policisté 403 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 71,45 procenta a dodatečně objasnili dalších 61 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy.

Na úseku drogové kriminality letos policisté v našem kraji vyšetřovali 130 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o jedenáct skutků méně než v roce 2015. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 76 procent. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematické práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo letos v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté za první pololetí roku vyšetřovali celkem 518 trestných činů, což je o 85 méně než za stejné období roku 2015. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 14,1 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 53 procent. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody, a také daňovou trestnou činnost. 

Srovnání  nápadu trestné činnosti v kraji Vysočina za období od 1. ledna do 30. června:

 

2012

2013

2014

2015

2016

Počet trestných činů

4 676

4 605

4 275

3 835

3 262

Objasněno

2 317

2 162

2 163

2 068

1 797

% objasněnosti

49,55

46,95

50,60

53,92

55,09

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech  za období od 1. ledna do 30. června 2016:

 

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

H. Brod

Pelhřimov

Kraj

Počet trestných činů

954

642

513

668

485

3 262

Objasněno

528

385

245

371

268

1 797

% objasněnosti

55,35

59,97

47,76

55,54

55,26

55,09

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mlučí

20. červenec 2016

 

vytisknout  e-mailem