Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita se mírně zvýšila

KRAJ VYSOČINA: Nejvyšší objasněnosti dosáhli na Pelhřimovsku 

 

V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 538 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 226 případů více. Meziročně jde o mírný nárůst nápadu trestné činnosti o 4,3 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 470 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 62,7 procenta.  V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 409 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 3 879 trestných činů.

„K nárůstu kriminality došlo napříč celou naší republikou, takže Vysočina nebyla v tomto směru výjimkou. Dosaženými výsledky se loni Kraj Vysočina stal vůbec nejbezpečnějším regionem v rámci celé České republiky. Skvělých výsledků jsme dosáhli také v oblasti objasněnosti, když hranici sedmdesáti procent přesáhli policisté na územním odboru Pelhřimov. Vynikajících výsledků jsme  dosáhli na poli objasněnosti také na Třebíčsku, kde objasněnost loni přesáhla 66 procent,“ komentoval dosažené výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.

Na loňském mírném zvýšení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice, vliv několik faktorů. Patří mezi ně například také jiný způsob vykazování přečinů týkajících se zanedbání povinné výživy. Vyšší počet trestných činů měli loni na svědomí recidivisté, tedy osoby, které se trestné činnosti dopouštěli opakovaně.

V rámci našeho kraje se loni mírně snížil (o sedm případů) počet trestných činů v oblasti násilné kriminality, což představuje pokles o 1,3 procenta. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 523 případů násilné kriminality, z nichž se jich 409 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 78 procent. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 46 násilných trestných činů spáchaných v předchozím roce. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem šest zločinů vraždy nebo pokusů vraždy a všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit. Statisticky má náš kraj ale vykázáno celkem sedm případů, protože jeden případ vraždy muže a ženy spáchali pachatelé na území našeho kraje, ale tento případ realizovali, a také  vyšetřovali kriminalisté z Prahy.

Za pozitivní jev lze považovat výrazný – více než jedenadvacetiprocentní - pokles nápadu trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině vyšetřovali 22 případů loupeží, což bylo o šest méně než v roce 2018. Celkem 14 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 63,6 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také čtyři loupeže, které se staly v předchozím roce. „Stejně tak letos začátkem roku jsme zadrželi skupinku nezletilých osob, které mají na svědomí několik loupežných přepadení, které se staly koncem roku v Jihlavě,“ doplnil plk. Mgr. Pavel Peňáz s tím, že s ohledem na věk pachatelů nelze k případům sdělit žádné bližší informace.

Mírný nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 261 případů, což je o 17 případů více než v roce 2018 – vyjádřeno procenty činí nárůst sedm procent. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici  82 procent. Dalších 28 skutků se podařilo objasnit dodatečně. Stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít vážné následky na životech a zdraví  účastníků těchto incidentů a proto považujeme tato jednání pachatelů za společensky vysoce škodlivá. Jeden takový případ potyčky mezi dvěma muži po skončení firemního večírku skončil na konci loňského roku na Havlíčkobrodsku tragicky. Případem, který byl kvalifikován  jako úmyslné ublížení na zdraví s následkem smrti, se v současné době zabývají krajští kriminalisté.

V loňském roce došlo na Vysočině k mírnému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o téměř 9,5 procenta.  Loni jsme vyšetřovali 127 případů mravnostních trestných činů a 83 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 65,4 procenta.  Ze 127 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 30 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění (celkem 18 případů kriminalisté objasnili) a dalších 44 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání (celkem 31 případů kriminalisté objasnili). K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo  přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo loni k mírnému zvýšení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 4,5 procenta.  Loni jsme vyšetřovali celkem 2 097 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 809 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 38,6 procenta, což je v rámci celé České republiky vynikající výsledek. Dalších 127 majetkových trestných činů se nám podařilo objasnit dodatečně,

Na majetkové trestné činnosti se 535 případy podílely krádeže vloupáním. Ve srovnání s rokem 2018 je to o 20 případů více – vyjádřeno procenty jde o nárůst o 3,9 procenta. Pokud bychom ale porovnali počet případů krádeží vloupáním dlouhodobě, tak od roku 2015, kdy jsme vyšetřovali 925 trestných činů krádeží vloupáním, došlo k poklesu nápadu tohoto druhu trestné činnosti.  

Na majetkové trestné činnosti se 1 033 případy podílejí krádeže prosté. Loni jsme v našem kraji zaregistrovali také 67 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel. Celkem 41 těchto krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 61,2 procenta řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější týmy v rámci celé České republiky. Další dva případy krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Poměrně vysoký počet trestných činů – 190 – se týká krádeží věcí z automobilů, proto se snažíme na tuto oblast vhodným  způsobem cílit preventivní akce a opatření. Loni jsme zadokumentovali celkem 94 případů vloupání do rekreačních chat a chalup, když 35 případů jsme objasnili, což představuje objasněnost ve výši 37,2 procenta.  Dalších  88 případů trestných činů se týkalo vloupání do rodinných domů, kdy se podařilo objasnit 26 případů a objasněnost dosáhla téměř třiceti procent. 

V loňském roce se na Vysočině zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 1 140, což bylo v meziročním porovnání o113 případů více. Loni policisté 967 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 84, 8 procenta a dodatečně objasnili dalších 74 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy. Loni jsme v Kraji Vysočina registrovali 356 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a 282 případů sprejerství a 336 trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky.

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 285 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 22 skutků více než v roce 2018. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 93 procent. V tomto případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků. Pro úspěšnost v této oblasti je velice důležitá také důkladná systematická práce kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

K výraznému  poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 665 trestných činů, což je o 79 méně než za rok 2018. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 10,6 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 57 procent. Dalších 76 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (235 trestných činů), dále úvěrové podvody, a také daňovou trestnou činnost.

„Nárůst o čtrnáct procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů, kdy jsme registrovali 65 případů a 24 se jich podařilo objasnit. Velkou pozornost jsme také loni věnovali problematice zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 48 288 290 korun a v této souvislosti bylo provedeno 830 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

Loni jsme v kraji vyšetřovali 297 trestných činů, které měly znaky informační kriminality. Celkem 116 případů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla více než 39,1 procenta. Dalších 33 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlého roku. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. Další případy se týkají hospodářské kriminality, mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 36 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 51 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na  30 procentech  tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kriminality se recidivisté podílejí na 41 procentech.

Děti ve věku do 18 let spáchali loni celkem 235 trestných činů a  podílejí v Kraji Vysočina na osmi procentech  nápadu celkové kriminality, na třinácti procentech v oblasti majetkové kriminality, na dvanácti procentech spáchané násilné kriminality a na jedenácti procentech drogové kriminality.

Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem bylo trestně stíháno 236 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši téměř osm procent na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Rumunska, Bulharska.

Nápad trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:

2015

2016

2017

2018

2019

Počet trestných činů

6 880

5 986

5 459

5 312

5 538

Objasněno

4 103

3 683

3 342

3 152

3 470

% objasněnosti

59,64

61,53

61,22

59,34

62,7

Objasněno dodatečně

458

464

415

384

409

Objasněno celkem

4 561

4 147

3 757

3 536

3 879

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince 2019:

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

H. Brod

Pelhřimov

Počet trestných činů

1 583

1 034

985

1 061

875

Objasněno

916

685

602

653

614

% objasněnosti

57,86

66,25

61,12

61,55

70,17

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

25. leden 2020

vytisknout  e-mailem