Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita na Vysočině se meziročně snížila

KRAJ VYSOČINA: Objasněnost trestných činů přesáhla 61 procent 

V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 459 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 527 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 8,80 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 342 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 61,22 procenta.  V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 415 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Těmto výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Pokud bychom porovnali nápad trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2013, kdy jsme vyšetřovali 8 761 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 37,7 procenta.

Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice vliv několik faktorů. Patří mezi ně stabilní ekonomika a s tím související větší pracovní příležitosti a poptávka po pracovní síle. Nižší počet trestných činů lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté, jsou v současné době stále ve výkonu trestu.

V rámci našeho kraje se mírně snížila loni násilná kriminalita, a to o 1,35 procenta. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 510 případů násilné kriminality, z nichž 393 se jich podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 77 procent. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem pět zločinů vraždy nebo pokusů vraždy  a všechny případy se kriminalistům podařilo  objasnit. Loni jsme na Vysočině vyšetřovali 35 případů loupeží, což bylo o čtyři méně než v roce 2016. Celkem 22 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 62,86 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také tři loupeže, které se staly v předchozím roce.

Nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 238 případů, což je o 18 případů více než v roce 2016 – vyjádřeno procenty činí nárůst 8,18 procenta. Objasněnost tohoto druhu trestné činnosti dosáhla hranice přesahující 78 procent. Stále platí, že nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít, a také často mají,  i fatální následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů. Tato jednání pachatelů jsou společensky vysoce škodlivá a k tomu také přihlížejí soudy v rámci přísných posuzování činů a ukládání přísných trestů.

V loňském roce došlo na Vysočině k poklesu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o dvanáct procent.  Loni jsme vyšetřovali 78 případů mravnostních trestných činů a 57 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 73,08 procenta.  Ze 78 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 21 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 13 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo loni k výraznému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 13,33 procenta.   Loni jsme vyšetřovali celkem 2 080 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 738 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 35,48 procenta, což je v rámci celé České republiky velmi dobrý výsledek. Pokud bychom porovnali nápad majetkové trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2013, kdy jsme vyšetřovali 4 567 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 54,5 procenta.

Na majetkové trestné činnosti se 543 případy podílejí krádeže vloupáním. Pokud bychom porovnali počet případů krádeží vloupáním dlouhodobě, tak od roku 2013, kdy jsme vyšetřovali 1 624 trestných činů krádeží vloupáním, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 66,5 procenta. Na majetkové trestné činnosti se 1 001 případem pak krádeže prosté a 64 případy krádeže dvoustopých motorových vozidel. Celkem 32 krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 50,00 procenta řadí mezi nejúspěšnější v rámci celé České republiky. Dalších osm případů krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích  nejčastěji zaměřovali na vozidla řady Škoda Octavia. Celkové snížení majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím odhalováním trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény.

V loňském roce se na Vysočině snížil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 995, což bylo v meziročním porovnání o 67 případů méně. Loni policisté 782 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 78,59 procenta a dodatečně objasnili dalších 74 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy.

Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 247 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o deset skutků více než v roce 2016. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 90 procent – 90,69 procenta. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu  a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematická práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 845 trestných činů, což je o 56 méně než za rok 2016. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 6,22 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 62 procent. Dalších 106 skutků kriminalisté objasnili z předchozích let. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody (402 trestných činů), úvěrové podvody, a také daňovou trestnou činnost.

„Pokles o čtrnáct procent jsme loni zaznamenali v oblasti daňových deliktů. Velkou pozornost věnujme trvale problematice zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 66 097 000 korun a bylo provedeno 654 zajišťovacích úkonů. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňuje český právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.

Loni jsme v kraji vyšetřovali 259 trestných činů, které měly znaky informační kriminality. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. Další případy se týkají mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.

Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 40 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 56 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na  34 procentech  tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kriminality se recidivisté podílejí na 43 procentech. Děti ve věku do 17 let se podílejí v Kraji Vysočina na čtyřech procentech  nápadu celkové kriminality, na osmi procentech v oblasti majetkové kriminality, na čtyřech procentech spáchané násilné kriminality a na devíti procentech drogové kriminality.

Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem 243 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši téměř 6,5 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Rumunska.

Srovnání  nápadu trestné činnosti v kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:

2013

2014

2015

2016

2017

Počet trestných činů

8 761

8 107

6 880

5 986

5 459

Objasněno

4 641

4 575

4 103

3 683

3 342

% objasněnosti

52,97

56,41

59,64

61,53

61,22

Trestná činnosti na jednotlivých územních odborech KRPJ za období od 1. ledna do 31. prosince 2017:

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

H. Brod

Pelhřimov

Počet trestných činů

1 466

1 098

989

975

931

Objasněno

881

702

612

587

560

% objasněnosti

60,09

63,93

61,88

60,20

60,15

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

30. leden 2018

vytisknout  e-mailem