Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita na Vysočině poklesla

KRAJ VYSOČINA: Objasněnost trestné činnosti dosahuje 56,52 procenta 

 

Kraj Vysočina se řadí dlouhodobě mezi čtyři nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Nejvyšší objasněnosti – více než jednašedesáti procent – dosahují letos za první pololetí policisté na územním odboru ve Žďáru nad Sázavou. Vyplývá to ze statistiky kriminality za první pololetí letošního roku.

V Kraji Vysočina vyšetřovali policisté za první pololetí letošního roku celkem 2 946 trestných činů, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 316 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 9,69 procenta. Letos se za prvních šest měsíců podařilo v našem kraji objasnit 1 665 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 56,52 procenta.  V prvním pololetí letošního roku se policistům podařilo dodatečně objasnit dalších 353 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech.

K mírnému – tříprocentnímu - nárůstu nápadu trestné činnosti došlo v průběhu prvního pololetí letošního roku na Vysočině v oblasti násilné trestné činnosti. Od ledna do konce června jsme vyšetřovali 272 násilných trestných činů, což je o osm trestných činů více než za stejné období loňského roku, což vyjádřeno procenty představuje zvýšení o 3,03 procenta. Celkem 175 násilných trestných činů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla 64,34 procenta.   Dalších 38 násilných trestných činů se policisté objasnili dodatečně - jde o události, které se staly v předchozích letech.

Za šest měsíců letošního roku jsme nevyšetřovali žádný zločin vraždy nebo pokusu vraždy. V prvním pololetí roku 2017 jsme vyšetřovali devatenáct případů loupežných přepadení, což je o jeden případ více než za první pololetí loňského roku. Celkem jedenáct z nich se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 57,89 procenta. Podařilo se objasnit také tři loupeže, které se staly v našem kraji v předchozím roce.

Stejný počet případů jako loni jsme letos zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Od ledna do konce června jsme letos vyšetřovali 121 případů, kdy 69 případů se nám podařilo objasnit a dalších 22 případů úmyslného ublížení na zdraví jsme objasnili z minulých let – objasněnost tak dosáhla 57,02 procenta.

„Nejrůznější pouliční nebo hospodské rvačky a potyčky mohou mít, a také často mají, i fatální následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů. Tato jednání pachatelů jsou společensky vysoce škodlivá a k tomu také přihlížejí soudy v rámci přísných posuzování činů a ukládání přísných trestů,“ uvedl plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro SKPV, pověřený zastupováním ředitele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

V prvním pololetí letošního roku došlo na Vysočině ke zvýšení počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o více než 11 procent.  Letos jsme zatím vyšetřovali 48 případů mravnostních trestných činů a 22 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 45,83 procenta. Ze 48 skutků prověřovaných nebo vyšetřovaných na úseku mravnostní kriminality jich 10 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 12 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami nezletilými, které bývají ve většině případů mladší patnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo letos také k výraznému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 15,13 procenta.  Letos jsme za prvních šest měsíců roku vyšetřovali celkem 1 088 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 368 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 33,82 procenta, což je v rámci celé České republiky velmi dobrý výsledek. Dalších 95 případů majetkové kriminality z předchozích let jsme objasnili dodatečně.

Na majetkové trestné činnosti se 280 případy podílejí krádeže vloupáním (pokles o 20,90 procenta), 543 případy krádeže prosté (pokles o 8,62 procenta), 42 případy kapesní krádeže (nárůst o 2,44 procenta), 59 případy pak krádeže vloupáním do chat (pokles o 31,40 procenta), 53 případy krádeže vloupáním do rodinných domů (pokles o 8,62 procenta), 12 případy krádeže vloupáním do bytů (pokles o 62,50 procenta), 91 případy krádeže věcí z automobilů (nárůst o 31,88 procenta), 36 případy krádeže automobilů, což představuje pokles o 28 procent.  Celkem 21 krádeží automobilů kriminalisté letos objasnili, což je objasněností ve výši 58,33 procenta řadí mezi nejúspěšnější v rámci celé České republiky.  Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích osobních vozidel nejčastěji zaměřovali na vozidla řady Škoda Octavia. „Celkové výrazné snížení v oblasti majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím trendem úspěšného odhalování trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény,“ doplňuje plk. Mgr. Pavel Peňáz.

V letošním roce se na Vysočině mírně snížil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů – snížení o 2,48 procenta. Letos jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 550, což bylo v meziročním porovnání o čtrnáct případů méně. Policisté 410 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 74,55 procenta a dodatečně objasnili dalších 65 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy.

Na úseku drogové kriminality letos policisté v našem kraji vyšetřovali 141 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o jedenáct skutků více než za první pololetí v roce 2016. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 74 procent. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematické práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti. K více než šestiprocentnímu nárůstu počtu případů dochází v našem kraji u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy jsme letos za prvních šest měsíců vyšetřovali celkem 205 případů, když objasněnost dosáhla 90,24 procenta.

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo letos v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté za první pololetí roku vyšetřovali celkem 479 trestných činů, což je o 39 méně než za stejné období roku 2016. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 7,53 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 59 procent. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody, dotační podvody, ale také daňovou trestnou činnost. 

Srovnání  nápadu trestné činnosti v kraji Vysočina za období od 1. ledna do 30. června:

2013

2014

2015

2016

2017

Počet trestných činů

4 605

4 275

3 835

3 262

2 946

Objasněno

2 162

2 163

2 068

1 797

1 665

% objasněnosti

46,95

50,60

53,92

55,09

56,52

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech

Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 30. června 2017:

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

H. Brod

Pelhřimov

Kraj

Počet trestných činů

793

585

456

579

503

2 946

Objasněno

444

337

299

304

281

1 665

% objasněnosti

55,99

57,61

61,52

52,50

55,86

56,52

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

19. červenec 2017

vytisknout  e-mailem