Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita na Třebíčsku v prvním pololetí

TŘEBÍČSKO: Ve srovnání s loňskem se zvýšila hospodářská kriminalita 

Letos došlo v prvním pololetí na Třebíčsku k celkem 880 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo do současné doby 47,05 % objasnit. Ve stejném období loňského roku došlo k celkem 826 trestným činům. V letošním roce tak došlo k nárůstu počtu trestných činů. K nárůstu počtu skutků došlo zejména v oblasti násilné a hospodářské trestné činnosti, k poklesu v porovnání s loňskem došlo u majetkových trestných činů.
 
V prvním pololetí letošního roku kriminalisté trestně stíhali celkem 442 osob(vloni jich bylo 402). Z tohoto počtu je 240 recidivistů, 51 žen a jedenáct osob mladších osmnácti let. U 132 trestných činůpolicisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V prvních šesti měsících spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 14 trestných činů.
 
K nejvíce trestným činům došlo v prvním pololetí v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Třebíč prověřovali policisté již celkem 458 trestných činů, z nichž se podařilo 43,89 % objasnit. Na Hrotovicku (včetně území patřícího do působnosti Policejní stanice Jaroměřice nad Rokytnou) došlo v letošních prvních šesti měsících k 111 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 50,45 %. Na Jemnickuprověřovali policisté již 52 trestných činů, z nichž je objasněno 50 %. Na území patřícím do působnosti Obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo k 120 trestným činům, objasnit se policistům dosud podařilo 45,83 %. Na Náměšťskudošlo v prvním pololetí k 139 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 54,68 %.
 
Násilná trestná činnost
V prvním pololetí došlo na Třebíčsku k 93 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 63,44 % případů (v loňském roce došlo ve stejném období k 72 násilným trestným činům, z nichž se je objasněno 66,67 %). Ve 28 případech policisté zjistili, že skutek spáchal recidivista a ve čtyřech se ho dopustila žena, celkově policisté pro spáchání násilného trestného činu trestně stíhají 60 osob. U 33 násilných činů kriminalisté zjistili, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu. V letošním roce v porovnání s loňskem klesl o polovinu počet loupeží, a to ze čtyř na dvě. U většiny ostatních násilných trestných činů, ale se počet zvýšil. K výraznému zvýšení počtu skutků došlo u případů porušování domovní svobody (z šesti skutků na dvanáct) a dále úmyslného ublížení na zdraví (z třiatřiceti skutků na devětatřicet), nebezpečného vyhrožování a také týrání osoby žijící ve společné domácnosti, kde se počet trestných činů zvýšil z jednoho spáchaného v prvním pololetí vloni a sedm letos.
  
Mravnostní trestná činnost
Ve dvanácti případech se v letošních prvních šesti měsících jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté do současnosti objasnili 50 % (vloni došlo ve stejném období také ke dvanácti mravnostním trestným činům). V souvislosti s objasněnými mravnostními trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem pěti osob.
 
Majetková trestná činnost
Letos došlo v prvních šesti měsících na Třebíčsku k 393 majetkovým trestným činům. Objasnit se dosud policistům podařilo 21,63 % (vloni jich bylo v prvním pololetí spácháno 416). V 143 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 192 o krádeže prosté a 58 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy. Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rodinných domů (28 případů), rekreačních chat (19 případů) a obchodů (13 případů). Počet případů vloupání do rekreačních chat se ale v porovnání s loňským rokem výrazně snížil, a to z šestačtyřiceti trestných činů vloni na devatenáct spáchaných letos. Ke snížení krádeží došlo také u vloupání do obchodů, kde klesl jejich počet o tři skutky. Ke zvýšení počtu krádeží došlo u vloupání do škol a rodinných domů. V kategorii krádeží prostýchodcizili nejčastěji pachatelé různé věci z vozidel (35 případů), časté jsou krádeže nafty (24 případů) a krádeže jízdních kol (14 případů). U krádeží nafty se počet případů letos v porovnání s loňským rokem snížil o osmnáct skutků. Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže automobilů, kterých je jedenáct, což je o čtyři více než ve stejném období vloni. Mezi zbývající majetkové trestné činy patří např. podvod (27 trestných činů) a poškození cizí věci (18 trestných činů), u podvodu se počet skutků zvýšil v porovnání s loňskem o deset, naopak u poškození cizí věci klesl, a to z třiceti vloni na osmnáct letos.
V souvislosti s letošními objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 121 pachatelům, z tohoto počtu je 70 recidivistů, dva mladiství, devět žen a dva nezletilí.
  
Hospodářská trestná činnost
V první polovině letošního roku došlo k 129 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům do současné doby podařilo 50,39 % (vloni došlo k 106 hospodářským trestným činům). V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 46 osob, z tohoto počtu je 20 recidivistů a jedenáct žen.
Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchané činy podvod (43 případů), krácení daně (20 případů) a zpronevěra (12 případů). K nárůstu počtu spáchaných skutků došlo u podvodů, z osmadvaceti vloni stoupl počet na třiačtyřicet a významně se také zvýšil počet případů krácení daně, a to o jedenáct případů.
  
Ostatní trestná činnost
Ze zbývajících 253 trestných činůse kriminalistům dosud podařilo objasnit 78,66 %. Ze spáchání trestného činu bylo obviněno celkem 210 osob. Nejčastěji páchaným činem je v této oblasti přečin zanedbání povinné výživy, letos již policisté řešili 43 případů, přesto je to oproti loňsku pokles o devět skutků. Dále se 39 osob dopustilo přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, 38 výtržnictví a 34 maření výkonu úředního rozhodnutí. Dále se devatenáct osob dopustilo přečinu ohrožování výchovy mládeže, v jedenácti případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou a ve dvanácti případech se jednalo o sprejerství. Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, v první polovině letošního roku prověřovali kriminalisté v této kategorii 26 trestných činů, vloni byly ve stejném období čtyři.
 
por. Bc. Jana Kroutilová, komisař
20. červenec 2013

vytisknout  e-mailem