Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita na Havlíčkobrodsku poklesla

HAVLÍČKOBRODSKO: Objasněnost přesáhla hranici padesáti procent 

V prvním pololetí letošního roku došlo na Havlíčkobrodsku celkem k 517 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 265 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla 51,3 %. Ve stejném období v roce 2017 došlo k celkem 579 trestným činů, z nichž policisté objasnili 304. V porovnání se stejným obdobím loňského roku kriminalita na Havlíčkobrodsku klesla o 62 trestných činů, tedy více jak o 10 %.

K poklesu kriminality v prvním pololetí letošního roku došlo zejména u hospodářské trestné činnosti, kde bylo oproti stejnému období roku 2017 spácháno o 46 trestných činů méně. Dále došlo k poklesu zbývající trestné činnosti, kde rozdíl ve srovnání s prvním pololetím loňského roku činí 26 trestných činů. K poklesu došlo také u majetkové kriminality, a to o sedm trestných činů.

Násilná trestná činnost

Na Havlíčkobrodsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 57 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 34 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 59,6 %. Ve stejném období roku 2017 došlo k 50 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 25 trestných činů.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2018 na území Havlíčkobrodska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 33 případů, z nichž 20 objasnili. Objasněnost činila 60,6 %. V roce 2017 se v prvním pololetí jednalo o 25 činů, z toho 10 případů policisté objasnili. Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin porušování domovní svobody. V první polovině tohoto roku se jedná celkem o devět případů tohoto trestného činu, přičemž dva případy policisté objasnili. Oproti stejnému období loňského roku, došlo u tohoto trestného činu k poklesu o tři trestné činy.

K výraznému poklesu došlo letos u trestného činu loupeže, kdy od začátku roku policisté zadokumentovali jeden případ. Vloni se za stejné období jednalo o pět případů trestného činu loupeže.

V prvním pololetí letošního roku policisté zadokumentovali tři případy násilí proti úřední osobě na policistu.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2018 prověřovali kriminalisté 11 mravnostních trestných činů, z nichž sedm objasnili, což je 63,6 %. V loňském roce se za stejné období jednalo o sedm trestných činů, z tohoto počtu kriminalisté čtyři objasnili.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2018 policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali 208 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 60 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 28,8 %. V prvním pololetí loňského roku došlo k 215 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 64 případů objasnili. V 52 případech se jednalo o krádeže vloupáním a v 109 případech o krádeže prosté.

Krádeže vloupáním

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 27 případů, ze kterých se jim čtyři trestné činy podařily objasnit. Zde za uvedené období došlo k nárůstu oproti prvnímu pololetí roku 2017, a to o osm trestných činů. V prvním pololetí roku 2017 policisté prověřovali 19 případů, z nichž objasnili sedm trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rodinných domů. V první polovině roku 2018 policisté na Havlíčkobrodsku prověřovali 13 případů tohoto trestného činu. Za stejné období roku 2017 policisté zadokumentovali 15 těchto trestných činů.

Dalším nejčastějším trestným činem je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V letošním roce se jednalo o šest případů. Zde došlo k poklesu o pět trestných činů oproti prvnímu pololetí loňského roku, kdy policisté zadokumentovali 11 trestných činů. K poklesu došlo v případě trestného činu krádeže vloupáním do obchodů. Od začátku letošního roku policisté zadokumentovali tři trestné činy tohoto druhu. Oproti prvnímu pololetí loňského roku se jedná o dva případy méně.

Krádeže prosté

V případě kategorie krádeží prostých došlo za první pololetí roku 2018 oproti loňskému roku k mírnému nárůstu. Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 109 případů, z nichž objasnili 35. Objasněnost tedy činila 32,1 %. V loňském roce se jednalo o 105 trestných činů, z toho 35 objasněných.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže ostatní, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 31 případů. K poklesu došlo v případě krádeží v jiných objektech, a to o šest trestných činů. Policisté jich za první pololetí letošního roku zadokumentovali 28. K výraznému poklesu došlo u krádeží dvoustopých motorových vozidel. Zde rozdíl činí 11 trestných činů. V letošním roce policisté zaevidovali tři trestné činy, ve stejném období roku loňského se jednalo o 14 případů. K dalšímu výraznému poklesu došlo u krádeží věcí z aut, a to o 10 trestných činů. V prvním pololetí letošního roku policisté na Havlíčkobrodsku zaevidovali šest případů tohoto trestného činu.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2018 došlo na Havlíčkobrodsku k výraznému poklesu hospodářské kriminality, a to o 46 případů. Policisté zadokumentovali 37 hospodářských trestných činů, z nichž 19 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 51,4 %. Ve stejném období v roce 2017 došlo k 83 případům, z toho objasněných bylo 39.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali šest případů, z nichž objasnili dva trestné činy. Oproti stejnému období roku loňského zde došlo k poklesu o devět případů. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u trestného činu úvěrového podvodu, a to o 16 případů. V prvním pololetí letošního roku policisté zadokumentovali pět trestných činů. Ve stejném období roku 2017 to bylo 21 případů, z toho 19 objasněných.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v prvním pololetí roku 2018 k 116 trestným činům, z nichž 75 případů policisté objasnili. Objasněnost tedy činila 64,7 %. Zde došlo oproti loňskému období k mírnému nárůstu trestné činnosti, a to o šest případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté v prvním pololetí odhalili 59 případů, o tři více než ve stejném období roku 2017.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V letošním prvním pololetí se jednalo o 26 trestných činů, které policisté zadokumentovali. Ve srovnání s předešlým obdobím zde došlo k nárůstu o dva případy.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí roku 2018 policisté zaevidovali celkem 88 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 79,5 %, kdy se policistům podařilo objasnit 70 případů. Za stejné období roku 2017 se jednalo o 114 trestných činů, z toho 87 objasněných. Došlo zde tedy k výraznému poklesu o 26 případů.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté prověřovali 26 případů. V roce 2017 se jednalo o 35 případů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin zanedbání povinné výživy. Policisté zadokumentovali 20 trestných činů, o 16 méně než v prvním pololetí roku 2017.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

19. červenec 2018

vytisknout  e-mailem