Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Kriminalita a bezpečnostní situace v kraji za rok 2020

KRAJ – Meziroční pokles kriminality a vyšší objasněnost. 

O téměř 19 procent poklesla ve srovnání s předchozím rokem v našem kraji evidovaná kriminalita. Jde o jeden z největších poklesů, který byl v rámci celé České republiky prezentován v bilanční zprávě Policejního prezidia ČR. „V našem kraji jsme ve srovnání s předchozím rokem zaznamenali vloni o 1338 skutků méně. Vliv loňských omezujících vládních opatření se na poklesu zcela jistě podepsal, stejně tak patrně i větší míra zodpovědnosti občanů. Naší prioritou v loňském roce bylo, je a samozřejmě bez ohledu na vývoj v oblasti vládních opatření i nadále bude dohlížení nad vnitřní bezpečností ruku v ruce s výkonem služby, který musí zůstat zajištěn. Policistky a policisté plní své úkoly, pokračují v dohledu nad veřejným pořádkem a nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Obrovský dík patří v této souvislosti zejména našim policistům, kterým se i přes mnohá omezující opatření směřující k veřejnosti, ale striktně i k ochraně sboru a tedy akceschopnosti, podařilo dosáhnout nárůstu objasněnosti,“ zhodnotil uplynulý rok brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Přestože musela Policie ČR v našem kraji čelit v loňském roce novým úkolům, které plynuly z průběžně vydávaných vládních či ochranných opatření, dokázali si policisté poradit s mnoha komplikovanými situacemi a případy.

„V souvislosti s nouzovým stavem a omezeními však v žádném případě ani na chvíli nehrozilo, že by bylo jakkoliv ohroženo vyšetřování trestných činů. Co se poklesu nápadu kriminality týká, prolíná se všemi každoročně nejsledovanějšími oblastmi. Největší procentuální pokles se týká nejzávažnějších trestných činů, kdy v roce 2019 jsme v našem kraji evidovali celkem 9 vražd, ať se už jednalo o pokus či dokonaný trestný čin, ve srovnání s tím jsme vloni evidovali jen 5 vražd, přičemž pouze v jednom případu šlo o dokonaný trestný čin. Velký pokles jsme však zaznamenali i v drobné kriminalitě u kapesních krádeží, kdy v roce 2019 jsme evidovali 73 skutků a vloni pouze 26. Největší nárůst objasněnosti jsme meziročně zaznamenali u krádeží kapesních či krádeží věcí z aut, ale také u loupeží či krádeží dvoustopých vozidel,“ uvedl náměstek ředitele zodpovědný za SKPV plk. Mgr. Jiří Karásek, MBA a dodal, že i v letošním roce bude mezi priority kriminalistů patřit odhalování a objasňování trestné činnosti, a to zejména v oblastech drogové či kybernetické kriminality, ale také trestných činů páchaných na seniorech. V oblasti hospodářské kriminality bude v hledáčku daňová trestná činnost.

Policistky a policisté v celém Královéhradeckém kraji však každodenně řeší i mnohé další oblasti související se zajištěním bezpečnosti a veřejného pořádku. Loňský rok přinesl řadu změn do výkonu služby i těch policistek a policistů, kteří bývají často veřejnosti nejblíže. „Všichni policisté se museli přizpůsobit striktnímu dodržování základních hygienických opatření a s tím souvisejícího provádění služebních zákroků v ochranných prostředcích. Dekontaminací po rizikových kontaktech prošla řada služeben, vozidel, výstroj a výzbroj policistů proto, abychom mohli zajistit bezpečí a ochranu pro další výkon služby i veřejný pořádek. V neustálé permanenci byl i za těchto podmínek k dispozici pro zásahy připraven např. antikonfliktní tým i pořádková jednotka,“ vysvětluje plk. Mgr. Miloslav Kaplan, náměstek ředitele zodpovědný za vnější službu. Nelze však opomenout ani úkol Policie ČR na úseku ochrany hranic v jarních měsících nouzového stavu. „Policisté z odboru cizinecké policie společně s AČR a celníky střežili celkem 213 km dlouhou státní hranici s Polskou republikou, přičemž při počtu 61 příslušníků na 12hodinové směně se jedná o 1464 odsloužených hodin každý den,“ přibližuje náměstek ředitele zodpovědný za vnější službu plk. Mgr. Miloslav Kaplan nelehký výkon služby. Ten však obecně začíná v drtivé většině u operačních důstojníků na tísňové lince, kde vloni přijali 51 534 hovorů, což znamená denně v průměru 141 hovorů.

V loňském roce se na 3 746 kilometrech silnic Královéhradeckého kraje událo 4 839 dopravních nehod, což je o 352 méně než v roce předchozím. Poklesnul i počet dopravních nehod s tragickým následkem, kdy v roce 2019 přišlo o život 48 osob, v loňském roce 25. „Pokles těchto ukazatelů je patrně rovněž dílem mnoha omezení, která se dotkla i provozu, jenž vloni citelně poklesnul. Nicméně i přesto strávili dopravní policisté v přímém výkonu služby na silnicích Královéhradeckého kraje celkem 173 240 hodin. Řidiči je mohli na území kraje potkat na 20 dopravně bezpečnostních akcích, do nichž jsme nasadili celkem 2047 policistů.  Akce nejen preventivního, ale i kontrolního charakteru budou v hojném počtu probíhat v celém kraji, na různých místech a v různých časech s cílem maximálně eliminovat počty dopravních nehod a jejich následky,“ říká plk. Ing. Petr Dušek, vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a dodává, že viditelný preventivní dohled je rovněž účinným nástrojem pro snížení nehodovosti, přičemž efektivním počinem bylo v tomto ohledu i loňské zřízení nového dálničního oddělení v Jaroměři.

Bilanční tiskovou zprávu za rok 2019 najdete zde

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA
21.1.2021

vytisknout  e-mailem