Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalistům se daří objasňovat loupeže

KRAJ VYSOČINA: Letos v září v kraji výrazně poklesl nápad trestné činnosti. 

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina evidují za devět měsíců letošního roku celkem 6 766 trestných činů, což je o 190 trestných činů méně než ve stejném období loňského roku. Zkrácené přípravné řízení bylo realizováno z celkového počtu trestných činů v 1 197 případech. Oproti loňskému období se jedná o nárůst o 41 případů.
 
Jak uvedl náměstek ředitele krajského ředitelství policie pro Službu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Tomáš Martinec, v měsíci září došlo na Vysočině k výraznému poklesu nápadu trestné činnosti, zejména krádeží vloupáním, a to o sto skutků. Ve sledovaném období bylo objasněno 40,61 procent trestných činů.
„Můžeme konstatovat pozitivní trend v podílu objasněnosti. V lednu byla objasněnost 23,6 procenta, v únoru 27,8 procenta a březnu 31,16 procenta. V dubnu jsme zaznamenali objasněnost na úrovni 31,62 procenta a v  srpnu se nám podařilo dosáhnout objasněnosti 38,1 procenta,“ řekl náměstek ředitele.
Největší podíl v objasněnosti vykazují na Územním odboru Žďár nad Sázavou (48,02%), následují Územní odbor Pelhřimov (46,86%), Územní odbor Havlíčkův Brod (42,29%), Územní odbor Třebíč (41,99 %) a Územní odbor Jihlava (30,63%).
Pokud jde o nápad trestné činnosti, tak nejvíce zatíženým územním odborem je Jihlava - 1 975 trestných činů, dále Žďársko – 1 289, územní odbor Havlíčkův Brod – 1 258, územní odbor Třebíč – 1 224 a nejméně trestných činů vyšetřují na Pelhřimovsku – 1 020 trestných činů.
„Oproti loňskému roku ve srovnatelném období došlo k největšímu poklesu nápadu trestné činnosti na Žďársku - o 178 skutků a na Jihlavsku - o 126 skutků. Je to dáno výrazným podílem vyhledané drogové kriminality a z toho plynoucí objasněnost majetkové trestné činnosti. Naopak k nárůstu došlo na Pelhřimovsku - o 163 trestných činů více,“ dodal plk. Mgr. Tomáš Martinec.
 
Ve sledovaném období od začátku roku do konce září bylo v kraji Vysočina spácháno 411 násilných trestných činů, s objasněností 65,94 %. Největší nápad této formy trestné činnosti zaznamenáváme na Jihlavsku a Třebíčsku. „Nárůst objasněnosti v této oblasti je dán zejména sérií objasněných loupeží ve Žďáře nad Sázavou, kde se této trestné činnosti dopouštěli zejména nezletilí a mladiství romští pachatelé a dále objasněním několika loupeží v působnosti územního odboru Jihlava,“ bilancuje plk. Mgr. Tomáš Martinec.
 
Mravnostní trestné činy – tato forma trestné činnosti vykazuje v kraji Vysočina poměrně nízký nápad, a to pouze 57 skutků, s objasněností 66,67 %. Kriminalisté předpokládají, že po ukončení vyšetřování všech těchto trestných činů se bude objasněnost pohybovat kolem 98 %.
Krádeže vloupáním se řadí dlouhodobě k nejpočetnějších druhů trestné činnosti s počtem 1 616 trestných činů a objasněností pouze 19,55 %. Oproti loňskému roku se jedná o nárůst této formy trestné činnosti o 171 trestných činů. Pod kriminalistů nejčastěji napadenými objekty jsou motorová vozidla, chaty, rodinné domy a podnikatelské provozovny.
 
Krádeže prosté - ve vykazovaném období bylo zjištěno 1 934 skutků, což je o 58 méně, jako v roce 2009. Objasněno bylo do současné doby 24,20 %.
 
Ostatní trestné činy a zbývající trestné činy - tato kategorie trestných činů se v kraji vyskytuje v celkovém počtu 1 624 skutků. Zde vykazuje objasněnost u ostatních trestných činů 73,86 % a u zbývajících 85,67%. Do těchto dvou kategorií spadají trestné činy například výtržnictví, nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů, šíření toxikomanie, dopravní nehody, ublížení na zdraví, šíření poplašné zprávy atd. „Jedná se o druhy trestné činnosti, které jsou zpravidla vyhledávány, popřípadě je pachatel znám od prvopočátku. To platí v případech dopravních nehod, výtržnictví a ublížení na zdraví,“ vysvětlil plk. Mgr. Tomáš Martinec.
 
Hospodářské trestné činy - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina vykazuje ve sledovaném období 692 hospodářských trestných činů, s objasněností 34,54 %. Kromě standardní formy páchání této trestné činnosti, kam řadíme úvěrové podvody a daňové delikty jsou zaznamenány na území kraje aktivity ruskojazyčné organizované skupiny, které se zabývají nelegální výrobou a dovozem cigaret. V měsíci říjnu se rozsáhlý gang pašeráků cigaret podařilo kriminalistům odhalit.
 
mjr. JUDr. Dana Čírtková, vrchní komisař
26. října 2010

vytisknout  e-mailem