Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Týden vědy a techniky 2012

Ve dnech 1.-15. listopadu 2012 proběhne 12. ročník největšího vědeckého festivalu v České republice Týden vědy a techniky. Akci pořádá Akademie věd ve spolupráci s partnerskými organizacemi, mezi které patří také Kriminalistický ústav Praha Police ČR (KÚP).  

Festival je určen široké veřejnosti a studentům středních škol, kteří tak mají možnost navštívit některá vědecká pracoviště, prohlédnout si laboratoře a nejmodernější přístrojovou techniku. V Praze, v Brně, v Ostravě, v Českých Budějovicích a dalších krajských městech je připravena řada akcí - přednášek, seminářů, exkurzí, vědeckých kaváren, které mají jediný cíl: představit práci vědeckých pracovníků, přiblížit jejich výzkumné projekty a odhalit nejnovější trendy v oblasti vědeckého bádání.
 
(Více informací o kompletním programu akce a rezervaci míst najdete na: www.tydenvedy.cz)
 
Znalci Kriminalistického ústavu Praha si připravili sedm zajímavých prezentací z různých odvětví oboru kriminalistika (zkoumání ručního písma, fyzikální chemie, antropologie, balistika, genetika a analýza dat a zkoumání nosičů dat). Přednášet budou na půdě Akademie věd (Národní 3, Praha 1) i v Muzeu Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2 - rezervaci míst zajišťuje paní Květa Kůsová kusova@muzeumpolicie.cz)
 
 
Písmoznalectví versus grafologie
Mgr. Miloš Švanda a odborníci (panelová diskuse)
5. 11. 2012 od 17.00 hodin - Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1 – Velký sál)
 
Písmoznalectví versus grafologie - co jsou tyto disciplíny, co zkoumají a co mohou přinést? Je mezi nimi rozdíl jen terminologický, nebo se jedná o oblasti diametrálně odlišné? Může grafolog určovat pravost podpisu? Proč je tato otázka aktuálně velmi často diskutována? Beseda v prvé části krátce představí historii grafologie a písmoznalectví, vysvětlení, proč došlo k vydělení písmoznalectví jako samostatného oboru, popíše rozdíl v přístupu obou oborů ke zkoumání ručního písma a rozdíl v používaných metodách a postupech, zejména pak přístup k interpretaci znaků. Dále konkrétněji představí metodiku zkoumání, způsob validace používaných metod (testy způsobilosti) a vysvětlí, na čem závisí úspěšnost identifikace. Samostatná část výkladu pak bude věnována kauzám a tomu, jak výzkumná a experimentální činnost pomáhá posouvat obor vpřed.
Po krátkém uvedení do problematiky bude následovat panelová diskuse, které se zúčastní představitelé české školy písmoznalectví, soudní znalci, zástupce České grafologické komory, zástupci justice, právní experti aj.
 
  
Originál, nebo padělek aneb Forenzní praxe při expertizách na poli ochrany kulturního dědictví
RNDr. Marek Kotrlý
6. 11. 2012 od 13.00 hodin - Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1 – Velký sál)
 
Analýzy uměleckých předmětů, gemologických objektů a dalších vysoce hodnotných komodit se obvykle neřadí k rutinním činnostem, ale každá bývá specifická, ať již jde například o materiálový průzkum malířských děl, historických textilních materiálů a dalších starožitností (mincí apod.), ztotožňování fragmentů (z přepravních vozidel, míst uložení) historických soch, plastik s originály, analýzy drahých kamenů a šperků atd. V problematice analýz uměleckých předmětů hrají klíčovou roli mikroskopické metody, které se používají jako screeningové, ale mohou vést i k získání relevantních dat pro dokončení expertizy a rovněž řada metod  mikroanalytických.
 
 
Sběratelé kostí versus reálná forenzní antropologie
RNDr. Hana Eliášová, Ph.D.
6. 11. 2012 od 9.00 a 11.00 hodin - Muzeum Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2)
 
Moderní diagnostické metody forenzní antropologie odhalují minulost zemřelých a jejich identitu. Připomeneme si historické počátky forenzní antropologie a zaměříme se na postupný rozvoj metod využívaných v rámci identifikačního procesu. Prezentovány budou nejen zajímavé případy z kriminalistické praxe, ale také aplikace forenzních metod v civilní sféře (např. zkoumání kosterních pozůstatků významných historických osobností, mumií, miniaturizovaných lidských hlav či antropologická predikce fyziognomie obličeje K. H. Máchy podle odlitku básníkovy lebky).
 
 
Procházka po virtuálním povrchu střely
Ing. Bohumil Planka, CSc.
7. 11. 2012 od 11.00 hodin - Muzeum Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2)
 
Forenzní balistika studuje zákonitosti vzniku a trvanlivosti balistických stop na povrchu střel a nábojnic vystřelených z palných zbraní starší i novější produkce. Sledovat tyto změny mikropovrchu s dostatečným rozlišením a v potřebné kvalitě dovoluje několik na světě provozovaných digitálních systémů. Kriminalistický ústav Praha používá při výzkumu i v expertizní praxi nejmodernější tuzemskou technologii, která v mnohých parametrech konkurenční přístroje významně překonává.
 
 
Tenká hranice mezi mobilními telefony a počítači
Mgr. Ivan Šotik
13. 11. 2012 od 11.00 hodin - Muzeum Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2)
 
Technický rozvoj v telekomunikační technice za poslední desetiletí dostihl svými novinkami rozvoj v oblasti výpočetní techniky. Mobilní telefony obsahují v současnosti již více informací, než stolní počítače, a tak zkoumání telefonů vyžaduje velmi sofistikované přístupy. Tato technika je také náchylnější na poškození (např. kontakt s vodou),  takže je důležitá správná manipulace, aby se předešlo ztrátě cenných dat. S vývojem telekomunikační techniky se rozvijí stejně rychle i špionážní technika, která se využívá nejčastěji ke skimmování platebních karet nebo jiných citlivých údajů. Kriminalistický ústav Praha v obou těchto oblastech zkoumání vynakládá nemalé prostředky k tomu, aby mohl získat veškerá zájmová data důležitá pro trestní řízení.
 
  
Analýza Y chromozómu aneb Co napoví genetické testování o vašem původu
Mgr. Vlastimil Stenzl
14. 11. 2012 od 11. hodin - Muzeum Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2)
 
Genetická analýza Y chromozomu v sobě skrývá nové možnosti získávání informací o biogeografickém původu jeho nositele. Díky pokroku v genetických analýzách je možné provádět stále jemnější testování biogeografického původu a to až do úrovně regionů. Ve spojení s mužskými příjmeními je posléze tento typ genetické analýzy hojně využíván pro geneticko-genealogické testování. Dostupnost těchto metod již dnes umožňuje širokému okruhu zájemců ověřit si pomocí vědeckých metod teorie o svém původu. Analýza Y chromozomu je dále hojně využívaná při identifikaci obětí hromadných neštěstí či válečných konfliktů nebo jako součást archeogenetiky.
 
 
Letící střelu do ruky neradno chytati
Ing. Martin Valenta
15. 11. 2012 od 11. hodin - Muzeum Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2)
 
Forenzní balistika studuje velmi rychlé děje probíhající při výstřelu palné zbraně. Moderní digitální kamery umožňující záznam frekvencí až milión snímků za sekundu dovolí letící střelu zastavit v libovolném okamžiku. Kriminalistický ústav Praha používá při výzkumu i ve znalecké praxi nejnovější japonskou technologii.
 
 
kpt. Mgr. Petra Srnková
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
12. 10. 2012

vytisknout  e-mailem