Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalisté objasnili všechny vraždy

KRAJ VYSOČINA: Objasněnost loni dosáhla v Kraji Vysočina téměř 53 procent 

V Kraji Vysočina v loňském roce vyšetřovali policisté celkem 8 761 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 218 případů více. Meziročně jde o zvýšení nápadu trestné činnosti o 2,55 procenta.Loni se podařilo objasnit 4 641 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 52,97 procenta.
 
„Nápadem trestné činnosti se řadíme v rámci České republiky na předposlední místo, což znamená, že stále patříme mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Daří se nám dlouhodobě také v objasňování násilné trestné činnosti, zejména těch nejzávažnějších skutků, kterými jsou vraždy a loupežná přepadení. Za dobu pěti let fungování samostatného krajského ředitelství jsme vyšetřovali třicet případů zločinů vraždy a všechny skutky se nám podařilo objasnit, což můžeme považovat za vynikající výsledek. V objasněnosti se v loňském roce řadíme na páté místo mezi všemi kraji v rámci České republiky,“ doplnil ke statistickým údajům plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro Službu kriminální policie a vyšetřování.
 
V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit 408 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Mezi dodatečně objasněnými skutky bylo také loupežné přepadení peněžního ústavu, ke kterému došlo v roce 2009 v Třebíči. Deset dodatečně objasněných případů se stalo v roce 2010, 26 dodatečně objasněných trestných činů pachatelé spáchali v roce 2011.
 
V průběhu loňského roku jsme vyšetřovali jedenáct zločinů vražd nebo pokusů vražd a všechny případy kriminalisté objasnili. Za velice pozitivní jev lze považovat skutečnost, že se v rámci našeho kraje mírně snížil počet loupežných přepadení. Loni jsme vyšetřovali 56 případů loupeží, což bylo o šest méně než v roce 2012. Celkem 38 případů loupeží se podařilo loni objasnit a dalších pět skutků jsme objasnili začátkem letošního roku, takže objasněnost dosáhla téměř 68 procent.
 
Za negativní jev lze považovat mírné zvýšení počtu případů úmyslného ublížení na zdraví. V roce 2013 jsme v kraji vyšetřovali 232 těchto případů, což představuje v meziročním srovnání o 9,43 procenta více než v roce 2012. Přitom nejrůznější rvačky a potyčky mohou mít, a také často mají,  i fatální následky na životech a zdraví účastníků těchto incidentů.
 
V loňském roce došlo k nárůstu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality. Loni jsme vyšetřovali 91 případů a 72 z nich se podařilo objasnit, objasněnost tak dosáhla 79,12 procenta. Z 91 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 20 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 44 případů je kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami nezletilými, které jsou často mladší patnácti let.
 
Na území kraje Vysočina došlo loni k mírnému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 1,23 procenta.  Loni jsme vyšetřovali celkem 4 567 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 1339 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 29,32 procent, což je v rámci celé České republiky vynikající výsledek. Na majetkové trestné činnosti se 1 624 případy podílejí krádeže vloupáním, 2 349 případy pak krádeže prosté a 147 případy krádeže dvoustopých motorových vozidel. Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích nejčastěji zaměřují na vozidla Škoda Octavia. Celkové snížení majetkové trestné činnosti v našem kraji úzce souvisí s odhalováním trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény a s úspěšnými realizacemi varen pervitinu a pěstíren marihuany.
 
V loňském roce se na Vysočině zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Loni jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 1 213, zatímco v roce 2012 celkem 1030. Loni jich policisté 997 případů objasnili, takže objasněnost činila 82,19 procenta. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství, ohrožování výchovy mládeže nebo zanedbání povinné výživy.
 
Na úseku drogové kriminality loni policisté vyšetřovali 241 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 59 skutků více než v roce 2012. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti dosáhla k téměř 92 procentům. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematická práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování trestné činnosti
 
K nárůstu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 1 056 trestných činů, což je o 125 více než za rok 2012. Vyjádřeno procenty tento nárůst činil 13,55 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje na téměř 63 procentech. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody a daňovou trestnou činnost. „Nárůst, který jsme zaznamenali zejména v oblasti hospodářských a úvěrových podvodů, je do jisté míry ovlivněn současnou politikou peněžních ústavů, které klientům poskytují tyto úvěry a ostatní bankovní produkty. Mírný pokles jsme naopak zaznamenali v oblasti daňové trestné činnosti.   Velkou pozornost věnujme trvale problematice zajišťovaní výnosů z trestné činnosti, kdy loni činila hodnota zajištěného majetku částku 68 638 584 korun. K tomuto účelu využíváme všech institutů, které nám umožňují právní řád,“ řekl plk. Mgr. Pavel Peňáz.
 
Za negativní jev lze označit výrazná nárůst trestných činů v oblasti informační kriminality, kde dochází každoročně ke zvýšení počtu případů. Loni jsme v kraji vyšetřovali 544 skutků, které měly znaky informační kriminality, zatímco v roce 2012 jich bylo 330. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu.
 
Velkým problémem v našem kraji jsou recidivisté, kteří se podílejí na celkové kriminalitě 64 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 83 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti mravnostní kriminality na 49 procentech a v oblasti násilné trestné činnosti na  61 procentech  tohoto druhu kriminality.  Děti ve věku do 17 let se podílejí v Kraji Vysočina na pěti procentech z celkové kriminality, na 10 procentech v oblasti majetkové kriminality, na 25 procentech mravnostní kriminality a na pěti procentech spáchané násilné kriminality. Na spáchání 77 skutků se loni podíleli pachatelé, kteří byli z výkonu trestu propuštěni na základě lednové prezidentské amnestie.
 
 
Srovnání nápadu trestné činnosti v kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince:
 
2009
2010
2011
2012
2013
Počet trestných činů
8 984
8 678
8 613
8 543
8 761
Objasněno
4 136
3 890
4 586
4 536
4 641
% objasněnosti
46,04
44,83
53,25
53,10
52,97
 
Srovnání nápadu trestné činnosti na  územních odborech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince 2013:
 
Jihlava
Třebíč
Žďár n S.
H. Brod
Pelhřimov
Kraj
Počet trestných činů
2 360
1 699
1 731
1 508
1 463
8 761
Objasněno
1 166
929
909
768
869
4 641
% objasněnosti
49,41
54,68
52,51
50,93
59,40
52,97
 
kpt. JUDr. Dana Čírtková, vrchní komisař
10. únor 2014
 
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem