Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krátkodobá ochrana – otázky a odpovědi

Komu je krátkodobá ochrana a pomoc určena a jak ji lze zahájit?
Na rozdíl od zvláštní ochrany nebo institutu utajeného svědka, které jsou určeny pro vymezený okruh osob, lze krátkodobou ochranu poskytnout kterékoliv osobě, které hrozí závažné riziko. V případě bezprostředně hrozícího útoku poskytne kterýkoliv policista ohrožené osobě fyzickou ochranu do doby, než budou přijata další opatření. O samotné krátkodobé ochraně rozhoduje ředitel krajského ředitelství Policie ČR na základě návrhu svého odborného aparátu - služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství PČR. Při rozhodování o poskytnutí ochrany se vždy posuzuje, zda nelze existující riziko eliminovat použitím běžné policejní činnosti nebo zda je nutné použít specializovaný institut krátkodobé ochrany. V odůvodněných případech lze krátkodobou ochranu poskytnout i osobám blízkým osobě, které závažné riziko hrozí.
 
Jak se krátkodobá ochrana a pomoc provádí?
Formy krátkodobé ochrany stanoví taxativně zákon. Jedná se o možnost poskytování fyzické ochrany, dočasnou změnu pobytu osoby, použití zabezpečovací techniky nebo poradensko-preventivní činnost. Krátkodobou ochranu lze poskytnout jen se souhlasem ohrožené osoby, neboť opatření krátkodobé ochrany zpravidla více či méně zasahují do základních práv a svobod chráněné osoby. Po chráněné osobě je stejně jako v případě zvláštní ochrany, vyžadováno dodržování dohodnutých pravidel o podmínkách poskytování krátkodobé ochrany. Za krátkodobou ochranou si nelze představovat 24 hodinou ochranu osobními ochránci. Fyzická ochrana je spíše doplňkovou formou a primárně jsou využívány zejména formy preventivní činnosti, zabezpečovací techniky, případně dočasného přemístění. V některých případech je možné využít spolupráce s neziskovými organizacemi zabývajícími se poskytováním pomoci v tíživých situacích.
 
Jak dlouho lze krátkodobou ochranu poskytovat?
Krátkodobá ochrana se poskytuje po dobu nezbytně nutnou, po kterou hrozí závažné riziko, nejdéle po dobu dvou měsíců. Po uplynutí této doby však může ředitel krajského ředitelství Policie ČR i opakovaně rozhodnout o prodloužení lhůty. Ukončení krátkodobé ochrany však rozhodně neznamená, že by bylo znovu nemožné se na policii se žádostí o ochranu obrátit a v některých případech mohou určitá opatření poradensko-preventivní činnosti pokračovat i po formálním ukončení krátkodobé ochrany.
 
Na koho se mohu obrátit s žádostí o poskytování krátkodobé ochrany?
Se žádostí o poskytování krátkodobé ochrany se lze obrátit na každého policistu, který po vyhodnocení situace žádost neprodleně postoupí útvaru příslušnému k zajišťování krátkodobé ochrany. Posouzení důvodů pro poskytování krátkodobé ochrany provádí specialisté služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství PČR.

vytisknout  e-mailem