Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Krajský ředitel se setkal se starosty

KRAJ – Za účasti ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Vladislava Husáka, proběhlo ve Frýdlantu 3. jednání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností. 

Ve středu 23. října se v prostorách Městského úřadu ve Frýdlantu sešli starostové obcí mikroregionu Frýdlantsko spolu se zástupci jednotlivých Obvodních oddělení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Pozvání přijali také ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Vladislav Husák a vedoucí Územního odboru Liberec plk. Mgr. Kurt Malina.1.jpg

Jednání zahájil předseda Bezpečnostní rady ORP, starosta města Frýdlantu, Ing. Dan Ramzer, po kterém s programem jednání seznámil všechny přítomné tajemník BR ORP pan Josef Hurník. Jedním z projednávaných bodů na programu třetího jednání bylo kromě jiných, také téma týkající se bezpečnosti v mikroregionu.

V úvodu krajský policejní ředitel nejprve vyjádřil podporu v řešení palčivých témat a doplnil: „Konstruktivní a správnou cestu spatřuji především v rámci dialogu se všemi problematikou dotčenými zástupci jednotlivých měst a obcí“.

Plk. Mgr. Vladislav Husák seznámil starosty mimo jiné také s početními stavy policistů v oblasti mikroregionu i v jednotlivých jeho částech, stejně tak představil také statistické výstupy související s nápadem trestné činnosti v porovnání s předchozími roky. Policejní ředitel předložil radě také výstupy týkající se personálního stavu policistů v celém Libereckém kraji. Zmínil, že: „Mikroregion Frýdlantsko není tak zatížen chybějícími počty policistů jako některé jiné součásti Krajského ředitelství policie Libereckého kraje“. Všem zúčastněným představil také inovovaná pravidla pro nábor nových uchazečů k práci u policie, zmínil spolupráci se školami v Libereckém kraji či pořádání různých náborových akcí a kempů. Pochopitelně uvedl také to, že dynamika okamžitého řešení personální situace má svá úskalí, kterými jsou zejména délka náležitostí, jež musí uchazeč splnit, spolu s časem, který musí nováček absolvovat před tím, než nastoupí na své místo u Policie ČR. V tomto směru krajský ředitel přednesl také pozitivní výsledky náborových akcí, které vykazují 20% nárůst zájmu uchazečů o vstup k Policii ČR v rámci Libereckého kraje.4.jpg
Jednotliví starostové, v rámci individuálních vstupů, vnímali také informace o dílčím slučování policejních útvarů v rámci některých regionů republiky a vyjádřili své pochybnosti o pružné reakci na možné vlny odchodů policistů do civilu. V tomto ohledu policejní ředitel opět zmínil relativně uspokojivé početní stavy policistů v mikroregionu a navázal na výsledky zvyšující se úspěšnosti náborových akcí.

V průběhu jednání policejní ředitel uvedl také několik již probíhajících projektů, které si kladou za cíl prohloubit spolupráci s městy a obcemi. Příkladem je stávající a funkční projekt „Okrskář“. Informoval zástupce obcí o nově budovaném projektu, jehož závěrečná fáze má být realizována v první polovině následujícího roku. „Nově plánujeme zbudovat služebnu v blízkosti hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou, v níž by byli soustředěni policisté ze sousední Spolkové republiky Německo spolu s českými policisty. Do budoucna bych velmi rád, abychom do tohoto projektu začlenili také policisty z Polské republiky. Jednoznačným cílem těchto aktivit je zvýšit bezpečnost v příhraničních oblastech regionu“, řekl plk. Mgr. Vladislav Husák.

Řadou plánovaných akcí, které budou na Frýdlantsku policií realizovány, uzavřel ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje svůj vstup: „V dohledné době budou v mikroregionu probíhat různá opatření na úseku bezpečnosti v dopravě, tranzitní přepravě osob a nákladů, ale také akce zaměřené na majetkovou trestnou činnost, drogovou problematiku či veřejný pořádek“.

24. října 2019
por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
Liberec

vytisknout  e-mailem