Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení zásilky - Ivan PLACHKOV

č. j. KRPS-53532-9/ČJ-2022-0100DP-PŘEZKŘ 

č. j. KRPS-53532-9/ČJ-2022-0100DP-PŘEZKŘ                                                                         Praha 13. května 2022

 Praha 13. května 2022                                                                                                                              

Pan

Ivan PLACHKOV, nar. 2001

bytem: Jana Palacha 1001

530 02 Pardubice-Zelené Předměstí

Veřejná vyhláška

Odbor služby dopravní policie, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, jako správní orgán vykonávající správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje uložení zásilky

pro výše jmenovanou, písemnost je určena k převzetí do vlastních rukou, obsahuje rozhodnutí pod č. j. KRPS-53532-8/ČJ-2022-0100DP-PŘEZKŘ, vydané ve věci přestupku ze dne 13. 10. 2021.

Písemnost si adresát může převzít

na adrese správního orgánu - Odbor služby dopravní policie, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ul. Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, v pracovní době správního orgánu od 07:30 do 15:30 hodin, a to v termínu, kdy je toto oznámení veřejnou vyhláškou zveřejněno na úřední desce.

Upozornění

V souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, osobám, jimž se nedaří doručovat, se doručuje veřejnou vyhláškou. Dle ustanovení § 25 odst. 2 citovaného zákona se doručuje veřejnou vyhláškou tak, že oznámení o možnosti převzít písemnost se vyvěšuje na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Oznámení je současně zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup - na internetové adrese Policie České republiky http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-stredoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

Zpracovala: kpt. Mgr. Špryslová Ivana

                      vrchní komisařka

OSDP, KŘP. Stč. kraje

Zveřejněno dne: 13. 05. 2022                                                    

Sejmuto dne: 28. 05. 2022

vytisknout  e-mailem