Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Pravidlo ZIPu

Ms kraj: Střídavé řazení, informace ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

Dodržování pravidla tzv. ZIPu, tedy střídavého řazení, je jednou ze zásad bezpečné jízdy, kterou je potřebné respektovat. Apel na tento způsob jízdy je zřejmý v době především násobení (souběžně probíhajících) uzavírek a dopravních komplikací, především ve městech a místech s vyšší hustotou silničního provozu. Pravidlo, díky kterému by měla být využita maximální kapacita pozemní komunikace ve všech jízdních pruzích, je určeno ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 
Pravidlo ZIPu platí všude, kde řidič nemůže jet dál ve svém jízdním pruhu a je zřejmé, který pruh je průběžný. Jedná se tedy o situaci snížení počtu jízdních pruhů, místo dopravní uzavírky a omezení nebo místo dopravní nehody. Jak se v tomto případě chovat? Řidiči by měli do místa, kde se dva pruhy sbíhají v jeden, přijíždět v obou pruzích (souběžná jízda). Až před místech zúžení by se měli řidiči zařadit do průběžného jízdního pruhu způsobem střídavým. Je tedy důležité užívat obou jízdních pruhů po celé jejich délce a až před samotným místem zúžení se obezřetně zařadit. Jedním z omylů a chybného pochopení pravidla je, že řidič se zařadí mezi vozidla v průběžném pruhu velmi brzy, kdy pruh následně končící je bez vozidel a tedy nelze hovořit o souběžné jízdě. A dále, řidič, který dojede až do místa konce „svého“ pruhu a chce se zařadit do kolony v průběžném pruhu, je považován za neslušného, zneužívajícího situace. Pravidlo ZIPu nelze uplatnit například v situaci, kdy jeden pruh pokračuje rovně a vedlejší je odbočovací – nelze souběžnou jízdou užít odbočovací a zařadit se do kolony v rovném pruhu.
 
Jak definuje pravidlo zákon, konkrétně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu?
§ 12: „…Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu…“
K souběžné jízdě pak z § 12: „Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen "souběžná jízda"); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“
 
por. Mgr. Soňa Štětínská
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení tisku a prevence
7. 9. 2015

vytisknout  e-mailem