Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - oznamuje vyhlášení veřejné soutěže

Veřejná soutěž - odprodej souboru vyřazené výpočetní techniky 

Č. j. KRPH-31358-3/ČJ-2019-0500NE-VZ                                                                                           Hradec Králové  dne 10. prosince 2019
 
                                                       PODMÍNKY PRODEJE SOUBORU VYŘAZENÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY
 
Vyhlašovatel: Česká republika prostřednictvím organizační složky státu – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje Zastoupené brig. gen. Ing. Petrem Petříkem, ředitelem krajského ředitelství Se sídlem: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové IČO:   75151545, DIČ:CZ75151545
                                                                                           vyhlašuje veřejnou soutěž


 v souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., § 14 odst. 7, o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu vyhlašuje Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje ve smyslu § 1772 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, veřejnou soutěž (dále jen „veřejnou soutěž“) o nejvhodnější nabídku na odprodej souboru vyřazené výpočetní techniky.

Podmínky soutěže: Prezentace nabízeného souboru vyřazené výpočetní techniky, určeného k prodeji, se uskuteční dne 8. ledna 2020 od 10,00  hod. v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, sklad Bohuslavice nad Metují, Černčice.

Kontaktní osoba: Tomáš Kadeřávek, tel. +420 974 525 278, mobil: +420 724 500 418. Prodává se pouze celý soubor vyřazené výpočetní techniky, prodej jednotlivých kusů není možný.

Minimální kupní cena celého souboru vyřazené výpočetní techniky je stanovena na částku ve výši 165 069,66 Kč. Jedná se o majetek zastaralý, opotřebovaný, majetek je bez záruky a není zaručena funkčnost přístrojů, převážná část na náhradní díly, počítače jsou bez pevných disků.

Konkrétní majetek po jednotlivých druzích je uveden v příloze návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Prodává se navrhovateli z řad právnických nebo fyzických osob, který se prokáže platným dokladem o oprávnění k podnikání v uvedené oblasti činnosti, vydané příslušným úřadem, jinak mu nebude prohlídka  umožněna.

Lhůta pro předkládání nabídek na uzavření smlouvy končí dne 15. ledna 2020, kdy bude komisionálně provedeno otevírání obálek v 09.00 hod. v objektu KŘP KHK, Odbor veřejných zakázek, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové.

Nabídky se podávají v písemné formě osobně, nebo poštou ve lhůtě pro podání nabídek na adrese: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor veřejných zakázek, Ulrichovo nám. 810, 501 01   H r a d e c   K r á l o v é 

Zadávací dokumentaci včetně příloh obdrží účastníci soutěže při prezentaci dne 8. ledna 2020 ve skladu Bohuslavice nad Metují, Černčice, nebo  9. ledna 2020 na adrese Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01   Hradec Králové, kontaktní osoba Tomáš Kadeřávek, tel. +420 974 525 278, mobil: +420 724 500 418.

                                                                                                                                            brig. gen. Ing. Petr Petřík ředitel krajského ředitelství
 
 
                                                            v zastoupení plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku podepsáno elektronicky

vytisknout  e-mailem