Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků

Č. j. KRPZ-96580-93/TČ-2022-151181-DAF 

Uherské Hradiště 1. prosince 2022
Počet stran: 1

U S N E S E N Í

Policejní orgán Policie České republiky, Územní odbor Uherské Hradiště, Oddělení hospodářské kriminality, Velehradská třída 1217, 686 01 Uherské Hradiště

r o z h o d l

dne 01.12.2022 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství vUherském Hradišti ze dne 29.11.2022, pod sp. zn. O ZN-1980/2022 ve věci zajištěných peněžních prostředků ve výši 19.800,- Kč na bankovním účtu č. 5498378002/5500 vedeném u bankovní společnosti Raiffeisenbank a.s.,

takto:

podle § 79f odst.1 trestního řádu se ruší zajištění peněžních prostředků, a to:

ve výši 19.800,- Kč na bankovním účtu č. 5498378002/5500 vedeném u bankovní společnosti Raiffeisenbank a.s.,

neboť

zajištění peněžních prostředků již není třeba.

Odůvodnění

Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Uherské Hradiště, Oddělení  hospodářské  kriminality  ze  dne 25. srpna 2022 vedeném pod Č.j.: KRPZ-96580/TČ-2022-151181, byly bez předchozího souhlasu státního zástupce , neboť věc nesnesla odkladu, následný souhlas udělen dne 5.9.2022, zajištěny peněžní prostředky ve výši 19.800,-Kč, a to na bankovním účtu č. 5498378002/5500 vedeném u bankovní společnosti Raiffeisenbank a.s., neboť bylo důvodné podezření, že tyto peněžní prostředky pochází z trestné činnosti prověřované pod výše uvedeným číslem jednacím.

Policejním orgánem byl zjištěn majitel bankovního účtu č. 5498378002/5500, kterým je pan lhor YURCHENKO, nar. 28.01.1994, trv. bytem Telečská 4485/51, 586 01 Jihlava, Česko. Ten ve věci podal vysvětlení, ve kterém uvedl, že peněžní prostředky, které byly zajištěny policejním orgánem, nepochází z trestné činnosti, nýbrž z prodeje kryptoměny, kterým se jmenovaný zabývá K tomuto doložil výpis transakce, ze kterého je  patrno prodej 792,31 USDT kryptoměny za částku 19.800,­- Kč od osoby Milan Brázda ze dne 23.8.2022. Tato transakce je shodná s výpisem z bankovního účtu  Ihora Yurchenka.   Z tohoto důvodu  lze  konstatovat,  že zajištěné peněžní  prostředky získal jmenovaný Ihor Yurchenko v dobré víře za prodej kryptoměny neznámému pachateli, přičemž nemohl vědět, že se jedná o peněžní prostředky pocházející z trestné činnosti. Další zajištění tedy není důvodné, neboť nepřichází v úvahu rozhodnutí o jejich propadnutí, zabrání nebo vydání poškozenému.

Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu,který je vydal. Stížnost odkladný účinek.

por. Bc. David Fiala
komisař

   

   

Vyvěšeno dne: 24.01.2023
Sejmuto dne: 24.02.2023

vytisknout  e-mailem