Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Název: Policie České republiky

  • Policie České republiky byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku veřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR.
  • Kontaktní spojení:
Podatelna Policie České republiky
  • Poštovní adresa: Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, poštovní přihrádka 62, PSČ 170 89 Praha 7
  • Adresa elektronické podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
  • Pracovní doba pro příjem podání ve formě elektronické pošty: pondělí až pátek 7.30 hod. až 15.00 hod.
  • Elektronická značka: Elektronická podatelna PP ČR
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01  Zlí
tel. spojovatelka: 974 661 111
fax. 974 661 900
datová schránka: w6thp3w
S žádostí o informace se můžete obracet na:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Oddělení tisku a prevence
J. A. Bati 5637
760 01 Zlín
vedoucí oddělení a tisková mluvčí
mjr. Mgr. Lenka Javorková
tel.: 974 661 207
mobil: 725 006 137
fax: 974 661 670
email: epodatelna.policie@pcr.cz

https://www.policie.cz/clanek/povinne-zverejnovane-informace-136591.aspx

vytisknout  e-mailem